how do you do แปลว่าอะไรกัน..แล้วเราจะตอบเขาว่าอย่างไรดีล่ะ..

How do you do? เป็นวลีที่ใช้ทักทายกันครับ ถ้าแปลตามตัวอักษรจะแปลได้ความว่า “คุณทำอย่างไร” ซึ่งไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของวลีนี้ดอก…แล้วมันแปลว่าอะไรกันล่ะ แล้วเราจะพูดโต้ตอบว่ายังไง

how do you do แปลว่า

how do you do แปลว่า…

How do you do? เป็นวลีที่ใช้สำหรับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกัน แปลว่า ” สวัสดี หรือ ยินดีที่ได้รู้จัก”

เมื่อเขาพูด How do you do? มา… เราก็ตอบกลับด้วย How do you do? เช่นกัน เหมือนคำทักทายทั่วไป เช่น hello หรือ good morning นั่นแหละครับ

 • Miss Taylor: Mr. Jones, I would like you to meet my boss, Mr. Smith.
  คุณโจนส์คะ ดิฉันขอแนะนำคุณให้ได้รู้จักกันเจ้านายของฉันค่ะ ชื่อคุณสมิธ
 • Mr. Jones: How do you do?
  ยินดีที่ได้รู้จักครับ
 • Mr. Smith: How do you do?
  ยินดีที่ได้รู้จักครับ

สำนวน How do you do? จะใช้ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเป็นทางการ กับบุคคลสำคัญๆ หรือผู้บริหารระดับสูง

ในปัจจุบันมักไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้ว มักจะใช้สำนวนอื่นๆแทน เช่น

 • Please to meet you.
  ยินดีที่ได้รู้จัก
 • Nice to meet you.
  ยินดีที่ได้รู้จัก

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 156

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *