How tall are you? คุณสูงเท่าไหร่

0
1584

บทสนทนาภาษาอังกฤwษฉบับง่ายๆ ตอน How tall are you?

บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเกี่ยวกับ ความสูง และน้ำหนัก เพื่อถามว่าคุณสูงและหนักเท่าไหร่ คำถามเหล่านี้ค่อนข้างเป็นส่วนตัว ไม่ควรเอาไปถามกับบุคคลทั่วไป เพราะเป็นการไม่สุภาพ ให้ใช้กับสถานการณ์ที่เหมาะควรเท่านั้น เช่น พยาบาลถามคนไข้ ครูถามนักเรียน เพื่อนถามกันเอง เพราะครูให้ไปวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก เป็นต้น

How tall are you

A: How tall are you?
ฮาว ทอล อา ยู
คุณ สูง เท่าไหร่

 

B: I’m 165 centimetres tall.
ไอม วัน ฮั๊นเดริด แอนด ซิกสติ เซ็นทิมี๊เทอส ทอล
ฉัน สูง 165 เซ็นติเมตร

 

B: What is your weight?
ว็อท อิส ยัว เวท
น้ำหนัก ของคุณ คือ อะไร (คุณ หนัก เท่าไหร่)

 

A: I wiegh 42 kilograms.
ไอ เว ฟ๊อทิ ทู คิ๊ละแกรมส
ฉัน หนัก 42 กิโลกรัม

เกร็ดภาษาน่ารู้

How แปลว่า อย่างไร
tall แปลว่า สูง
How tall แปลว่า สูงอย่างไร หรือ สูงเท่าไหร่ นั่นเอง

How tall are you? ถ้าแปลตามคำศัพท์จะแปลว่า
สูง อย่างไร คือ คุณ (คุณ สูง เท่าไหร่)

I’m 165 centimetres tall.แปลตามคำศัพท์จะแปลว่า
ฉัน คือ 165 เซ็นติเมตร สูง (ฉัน สูง 165 เซ็นติเมตร)

คำศัพท์

how ฮาว อย่างไร
tall โอลด แก่
how tall ฮาว โอลด อายุเท่าไหร่
are อา เป็น อยู่ คือ
you ยู คุณ
I’m (1) ไอม ฉัน คือ
centimetres (2) เซ็นทิมี๊เทอส เซ็นติเมตร
what ว็อท อะไร
is อิส เป็น อยู่ คือ
your ยัว ของคุณ
wieght เวท น้ำหนัก
weigh เว มีน้ำหนัก
kilograms (3) คิ๊ละแกรมส กิโลกกรัม

 

  1. I’m ย่อมาจาก I am
  2. centimetre เติม s ต่อท้ายหมายถึงหลายปี centimetre เขียนแบบอังกฤษ ส่วน centimeter เขียนแบบอเมริกัน
  3. kilogram เติม s ต่อท้ายหมายถึง หลายกิโลกรัม

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ