บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 16 การใช้ I, You, He, She, It, We, They

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการใช้สรรพนาม I, You, He, She, It, We, They เป็นประธานของประโยค ต่อเนื่องจากบทเรียนที่แล้วว่าด้วยการใช้ is am are ถึงแม้คำว่า is am are มีความหมายเดียวกัน แต่เวลานำไปใช้ก็จับคู่ให้ถูกด้วยนะครับ ว่าอันไหนใช้ is am are

I am a wife.
ไอ แอม อะ ไวฟ
ฉัน เป็น ภรรยา

You are Russian.
ยู อา รัชเชิน
คุณ คือ สัญชาติรัสเซีย

He is the president.
ฮี อิส เดอะ เพร๊ซิเดินท
เขา คือ ประธานาธิบดี

She is an actress.
ชี อิส แอน แอ็คเทร็ส
หล่อน เป็น นักแสดงหญิง

It is a good book.
อิท อิส อะ กูด บุ๊ค
มัน คือ หนังสือ ที่ดี

They are actors.
เด อา แอ็คเทอส
พวกเขา เป็น นักแสดงชาย
คำศัพท์และความหมาย
I ไอ ฉัน
you ยู คุณ
He ฮี เขา
She ชี หล่อน
It อิท มัน
We วี พวกเรา
They เด พวกเขา
wife ไวฟ ภรรยา
Russian รัชเชิน สัญชาติรัสเซีย
president เพร๊ซิเดินท ประธานาธิบดี
actress แอ็คเทร็ส นักแสดงนำหญิง
good กูด ดี
book บุ๊ค หนังสือ

ศึกษาเรื่องสรรพนามเพิ่มเติม คลิก 

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 20

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *