Jeans คือกางเกงยีนส์ แล้วเสื้อยีนส์เรียกว่าอะไร – คำศัพท์สับสน

คำศัพท์สับสน คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักจะใช้ผิดหรือเข้าใจผิด ประจำวันนี้ขอเสนอคำว่า “Jeans “

“Jeans ” จีนส – กางเกงยีนส์ แล้วเสื้อยีนส์เรียกว่าอะไรกัน Jean jacket ถูกหรือเปล่า

Jeans แปลว่า กางเกงยีนส์ เท่านั้น (กางเกงทำจากผ้ายีนส์)

denim แปลว่าผ้ายีนส์

ดังนี้ อะไรที่นอกเหนือจากกางเกง ให้เอาคำว่า denim นำหน้า เช่น

denim jacket เด็นนิม แจ็คคิท = เสื้อยีนส์

denim shorts เด็นนิม ชอทส = ยีนส์ขาสั้น

denim bag เด็นนิม แบก= กระเป๋ายีนส์

denim skirt เด็นนิม สเกิท = กระโปรงยีนส์

แล้วเกิดความสงสัยว่า “เสื้อในยีนส์หน่ะ มีไหม” ลองถามกูเกิ้ลดูนะครับถ้าอยากรู้

“denim bra”

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *