คำศัพท์เพื่อกรอกใบสมัครงาน ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้างที่สำคัญๆ ต้องจดจำไว้ใช้

ถ้าคุณต้องกรอกใบสมัครงาน ภาษาอังกฤษ แต่คุณไม่ค่อยจะรู้คำศัพท์เลย คุณจะทำอยางไร ถ้ากรอกจากที่บ้านคงไม่ใช่ปัญหา เพราะมีตัวช่วยเยอะไปหมด แต่ถ้าเขาให้กรอกใบสมัครที่สถานที่รับสมัครล่ะ ถ้ายังเปิดกูเกิลแปลคงไม่ทันกินแน่

กรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อกรอกใบสมัครงาน

วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบเจอในใบสมัครงานกันนะครับ คงไม่สามารถนำมาได้ทั้งหมดนะครับ เพราะว่าแต่ละบริษัทก็คงจะต่างกันออกไป ดังนั้นจะขอนำคำศัพท์บางส่วนที่เห็นว่าสำคัญสำคัญกันนะครับ เวลากรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษจะได้ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

address อะเดร็ส ที่อยู่
apartment อะพ๊าทเมินท อะพาร์ตเมนต์
available อะเว๊ละเบิล ว่าง
citizen ซิ๊ททิเซิน พลเมือง
city ซิ๊ททิ เมือง
company คั๊มพะนิ บริษัท
contact ค็อนแท็คท ติดต่อ
date เดท วันที่
degree ดีกรี ระดับ
education เอ็จจุเค๊เชิต การศึกษา
email อีเมล อีเมล์
family name แฟ็มมะลิ เนม นามสกุล
First name เฟิสท เนม ชื่อตัว
full name ฟุล เนม ชื่อ สกุล
high school ไฮ สกูล มัธยมตอนปลาย
ID No ไอดี นั๊มเบอะ หมายเลขบัตรประชาชน
last name ลาสท เนม นามสกุล
phone โฟน โทรศัพท์
position เพอะซิ๊เชิน ตำแหน่ง
relationship ริเล๊เชินชิพ ความสัมพันธ์
resposibilities ริสป็อนซิบิ๊ลละทิ ความรับผิดชอบ
salary แซ็ลละริ เงินเดือน
signature ซิ๊กเนอะเชอะ ลายมือชื่อ
Social security No โซ๊เชิล ซิเคี๊ยวริทิ นั๊มเบอะ หมายเลขประกันสังคม
state สเตท รัฐ
street สตรีท ถนน
title ไท๊เทิล ตำแหน่ง
ZIP code ซิ๊พ โคด รหัสไปรษณีย์

 

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 8

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *