พูดอังกฤษให้เหมือนฝรั่ง ตอน Linking Sound การเชื่อมเสียง

เราๆท่านหลายคนฟังฝรั่งไม่ค่อยออก ทั้งๆที่เป็นคำศัพท์ที่เรารู้ดีอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งเราไม่รู้ว่าเวลาพูดจะมีการเชื่อมเสียงแล้วเรียบร้อย เลยดูเหมือนเป็นคำใหม่ไปเลย ปัญหานี้จริงๆเกิดจากทักษะการฟังยังน้อยนั่นเอง  วิธีแก้ไขคือ เข้ายูทูปแล้วหาวีดีโอที่มีภาษาอังกฤษเป็นซับไตเติล จะช่วยได้ดีทีเดียว

Linking Sound การเชื่อมเสียง

linking sound การเชื่อมเสียง

มาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าการเชื่อมเสียงเป็นอย่างไร การเชื่อมเสียงคือการเชื่อมคำเข้าด้วยกันเพื่อให้ประโยคลื่นไหลนั่นเอง ภาษาไทยก็มีการเชื่อมเสียงเหมือนกันนะครับ ใช้หลักการเดียวกันเลย แต่คนไทยไม่ได้เชื่อมเสียทุกคำ มาดูตัวอย่างแบบไทยๆก่อน

“คุณ กำลัง ทำ อะไร”

จากตัวอย่างด้านบนนี้คือ ประโยคที่ใช้เขียนที่ถูกต้อง แต่เวลาพูดเราจะเชื่อมเสียงเป็น

“คุณกำลังทำมะไร”

นึ่แหละครับคือการเชื่อมเสียง เพื่อให้ประโยคลื่นไหลนั่นเอง แต่ภาษาไทยไม่ได้เชื่อมไปเสียหมดนะครับ สังเกตเอาเองแล้วกัน เพราะเป็นภาษาเราอยู่แล้ว แต่ฝรั่งเขาเชื่อมจริงๆเลยครับ จะบอกให้

ตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะรู้จักดีคือ  Come on! อ่านว่า คัม ออน แต่ทำไมฝรั่งพูดว่า คัมมอน ถ้าอยากรู้ศึกษาด้านล่างก็จะถึงบางอ้อเองครับ รับรอง

การเชื่อมเสียงทำอย่างไร

การเชื่อมเสียงมีกฎเกณฑ์ 4 ข้อครับ

ตั้งใจอ่านให้ดีนะครับ เพราะนี่เป็นเคล็ดลับสุดยอดของการพูดให้เหมือนเจ้าของภาษา

1. ให้ทำการเชื่อมต่อการพูด 1 ครั้ง

2. ให้ตัด อ อ่าง ที่เป็นพยัญชนะต้นออก แล้วเอาตัวสะกดข้างหน้ามาใส่แทน ยกเว้น  อ อ่างขึ้นต้นประโยคไม่ต้องตัดนะ

3. ถ้าตัว T เป็นตัวสะกด จะเปลี่ยนจาก ท ทหาร เป็น ด เด็ก (ฉบับอเมริกัน)

4. คำที่ลงท้ายด้วย st  ถ้าคำนั้นๆ อยู่ท้ายประโยคให้ออกเสียง สึทึ ถ้าอยู่กลางๆประโยคให้คงเหลือแค่ สึ ส่วน ทึ ตัดทิ้งไป ยกเว้นคำที่ตามหลังเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วย อ อ่าง ห้ามตัดให้คงไว้ เพราะเขาจะยืมเอาไปใช้ตามกฎข้อ 2 (คำลงท้ายด้วย st เอาไว้คุยทีหลัง เรื่องมันยาว เบื้องต้นจำแค่นี้ก่อน)

หมดหรือยัง ยังไม่หมดหรอก นี่คือจุดเริ่มตั้นเท่านั้นครับ เอาจุดใหญ่ให้ได้ก่อน จุดเล็กๆเรื่องการออกเสียงเป็นคำๆ ค่อยว่ากันทีหลัง

  • การพูด 1 ครั้ง คือ เราอยุดพูดเพื่อหายใจตอนไหนให้ถือว่านั่นและ 1 ครั้ง เช่น

 I like a cat  and I like a bird.
อาย ไลค อะ แค็ท แอนด อาย ไลค อะ เบิด
(อยุดหายใจ) ถือว่าพูด 1 ครั้ง ให้ทำการเชื่อม 1 ครั้ง

 I like a cat (หยุดหายใจ)
 and I like a bird. (หยุดหายใจ) ถือว่าพูด 2 ครั้ง ต้องเชื่อม 2 ครั้งแยกกัน  แม้ 1 ประโยคก็ตาม ดูตัวอย่างด้านล่าง

  • ให้ตัด อ อ่าง ที่เป็นพยัญชนะต้นออก แล้วเอาตัวสะกดข้างหน้ามาใส่แทน ยกเว้น  อ อ่างเป็นคำแรกต่อการพูด 1 ครั้ง

I like a cat  and I like a bird.
อาย ไลค – ะ แค็ท แ-นด  -าย ไลค  -ะ เบิด

I like a cat
อาย ไลค – ะ แค็ท
and I like a bird.
แอนด  -าย ไลค  -ะ  เบิด

ตัด อ อ่างออกแล้ว ก็เอาตัวสะกดข้างหน้ามาใส่ก็จะได้เป็น

I like a cat  and I like a bird.
อาย ไลค คะ แค็ท แทน ดาย   ไลค  คะ เบิด

I like a cat
อาย ไลค คะ แค็ท
and I like a  bird.
แอน  ดาย ไลค  คะ เบิด

  • ถ้าตัว T เป็นตัวสะกด จะเปลี่ยนจาก ท ทหาร เป็น ด เด็ก (ฉบับอเมริกัน)

I like a cat  and I like a bird.
อาย ไลค คะ แค็ท แทน ดาย   ไลค  คะ เบิด
อาย ไลค คะ แค็ท แดน ดาย   ไลค  คะ เบิด   (แบบอเมริกัน)

  • คำที่ลงท้ายด้วย st  ถ้าคำนั้นๆ อยู่ท้ายประโยคให้ออกเสียง สึทึ ถ้าอยู่กลางๆประโยคให้คงเหลือแค่ สึ ส่วน ทึ ตัดทิ้งไป

A dog comes first.
อะ ดอก คัมส เฟิสท   อยู่ท้ายประโยค ต้องออกเสียง สึทึ

The first dog is black.
เดอะ เฟิส ดอก กิส แบล็ค  อยู่กลางประโยค คงเหลือแค่ สี

ถามว่าถ้าอยู่กลางประโยคทำไมต้องตัดออก อันนี้ขอตอบว่าเพื่อให้ออกเสียงได้อย่างลื่นไหล ไม่สะดุด ไม่เชื่อลองดูตัวอย่างเพิ่มเติม ก็ได้ แล้วออกเลียงแบบเร็วๆ เปรียบเทียบกัน เช่น

first choice  อ่านว่า เฟิส ช้อยส  กับ เฟิสท ช้อยส

most nights อ่านว่า โมส ไนทส กับ โมสท ไนทส

past year อ่านว่า พาส เยีย กับ พาสท เยีย

best car อ่านว่า เบส คา กับ เบสท คา

มาดูของจริงดีกว่า


ชื่อเพลง Some Nights ของวง Fun เอามาร้องใหม่

ลองร้องตามท่อนที่เชื่อมแล้วด้านล่างดูสิ แล้วจะรู้ว่าร้องลื่นไหลเหมือนฝรั่งเลย จาก : 0:00-0:40 วินาที

ซัม ไนท สาย สเต ยัพ
แคช ชิง งิน มาย แบด ลัค
ซัม ไนท สาย คอล ลิท ดะ ดรอ
ซัม ไนท  สาย วิช แด็ท มาย ลิพส คุด บิล ดะ แค๊เซิล
ซัม ไนท  สาย วิช เดด จัส ฟอล ลอฟ
บัท ดาย สติล เวค คัพ
อาย สติล ซี ยัว โกส  โท ลอด ดาม สติล น็อท ชัว
ว็อท ดาย สแตนด ฟอ

ว็อท ดู วาย สแตนด ฟอ ว็อท ดู วาย สแตนด ฟอ โมส ไนท สายด้น โน

เอ็นนิมอ

จากท่อนเพลงนี้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมา ยกเว้น st อยู่ท้ายประโยค เกือบได้ Ghost แล้ว แต่นักร้องไม่หยุดหายใจตรงนั้น

พร้อมแล้วมาดูการเชื่อมเลยครับ  ตัวดำหนาคือตัวที่เข้าเกณฑ์นะครับ

Some nights I stay up
ซัม ไนทส อาย สเต อัพ
ซัม ไนท สาย สเต ยัพ

cashing in my bad luck
แคช ชิง อิน มาย แบด ลัค
แคช ชิง งิน มาย แบด ลัค

Some nights I call it a draw
ซัม ไนทส อาย คอล อิท อะ ดรอ
ซัม ไนท สาย คอล ลิท ดะ ดรอ  (แบบอเมริกัน เปลี่ยนตัวสะกด ท เป็น ด)

Some nights I wish that my lips could build a castle
ซัม ไนทส อาย วิช แด็ท มาย ลิพส คุด บิลด อะ แค๊เซิล
ซัม ไนท  สาย วิช แด็ท มาย ลิพส คุด บิล ดะ แค๊เซิล

Some nights I wish they’d just fall off
ซัม ไนทส อาย วิช เดด จัสท ฟอล ออฟ
ซัม ไนท  สาย วิช เดด จัส ฟอล ลอฟ   ( คำลงท้ายด้วย st อยู่กลางประโยค คงไว้แค่ สึ พอแล้ว)

But I still wake up,
บัท อาย สติล เวค อัพ
บัท ดาย สติล เวค คัพ

I still see your ghost Oh, Lord, I’m still not sure
อาย สติล ซี ยัว โกสท โอ ลอด อาม สติล น็อท ชัว
อาย สติล ซี ยัว โกส  โท ลอด ดาม สติล น็อท ชัว  (น่าจะอ่านว่า โกสท แล้วเชียว แต่นักร้องไม่ได้อยุดตรงนี้)

what I stand for
ว็อท อาย สแตนด ฟอ
ว็อท ดาย สแตนด ฟอ

oh
โอ

What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don’t know
ว็อท ดู อาย สแตนด ฟอ ว็อท ดู อาย สแตนด ฟอ โมสท ไนทส อาย ด้น โน
ว็อท ดู วาย สแตนด ฟอ ว็อท ดู วาย สแตนด ฟอ โมส ไนท สาย ด้น โน

anymore…
เอ็นนิมอ

หลักการดึงตัวสะกดมาใส่แทน อ อ่าง คือ

  1. มีตัวสะกดตัวเดียวให้ก๊อปปี๊มา
  2. มีตัวสะกดสองตัวให้ตัดตัวหลังมา

เช่น  เวค อัพ >> เวค คัพ / ไนทส อาย >> ไนท สาย

สระต่อไปนี้มีอะไรเป็นตัวสะกด

อา >> อาร

เอ >> เอย

อี >> อีย

ไอ >> อาย

โอ >> โอว

อู >> อูว

อำ >> อัม

หลักการคร่าวๆ มีแค่นี้แหละ ต่อไปก็เป็นภาคปฏิบัติ ให้ไปฝึกเอาเอง บอกได้แต่ไม่ทำมันก็ไม่มีผลอะไร ต้องลงมือทำจึงจะเห็นผล วิธีการฝึกคือหาเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษที่เราพออ่านได้ แล้วหัดอ่านแบบเชื่อมคำเข้าด้วยกัน อย่าอ่านทีละคำ เพราะนั่นเป็นการอ่านแบบอนุบาล  รับรองพออ่านลื่นไหลแล้วจะสนุกกับการอ่านออกเสียงไปเลย

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 30

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *