กลอนรักภาษาอังกฤษ หวานซึ้งตรึงใจ พร้อมแปลไทย

กลอนรักภาษาอังกฤษหวานๆ ที่พรรณาว่าความรักเป็นอย่างโน้น เป็นอย่างนี้ ซึ่่งตอบโจทย์ได้เลยว่า ความรักคืออะไรกัน

กลอนความรักภาษาอังกฤษ


The Meaning ความหมาย

To love is to share life together
to build special plans just for two
to work side by side
and then smile with pride
as one by one, dreams all come true.

ความรักคือการใช้ชีวิตร่วมกัน
เพื่อสร้างแผนการณ์ที่พิเศษสำหรับสองคน
เพื่อทำงานเคียงข้างกัน
แล้วยิ้มอย่างภาคภูมิใจ
ทีละน้อยค่อยเป็นไป ความฝันทั้งหลายจะเป็นจริง

To love is to help and encourage
with smiles and sincere words of praise
to take time to share
to listen and care
in tender, affectionate ways.

ความรักคือการช่วยเหลือและให้กำลังใจ
ด้วยรอยยิ้มและคำชมที่เต็มไปด้วยความจริงใจ
เพื่อที่จะใช้ช่วงเวลาในการแบ่งปัน รับฟัง และเอาใจใส่
ด้วยความเสน่หา และอ่อนโยน

To love is to have someone special
one who you can always depend
to be there through the years
sharing laughter and tears
as a partner, a lover, a friend.

ความรักคือการมีคนที่พิเศษ
คนที่คุุณสามารถพึ่งพิงได้เสมอ
อยู่เคียงข้างกันแม้วันปีจะผ่านไป
แบ่งปันเสียงหัวเราะและน้ำตา
เป็นทั้งหุ้นส่วน คนรัก และเพื่อน

To love is to make special memories
of moments you love to recall
of all the good things
that sharing life brings
love is the greatest of all.

ความรักคือการสร้างช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่พิเศษ
ที่คุณมักร่ำหา
สิ่งที่ดีๆทุกอย่าง
จากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจะนำมาได้
ความรักคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

I’ve learned the full meaning
of sharing and caring
and having my dreams all come true;
I’ve learned the full meaning
of being in love
by being and loving with you.

ฉันได้เรียนรู้ความหมายทั้งมวล
ของการแบ่งปันและห่วงใย
และมีความฝันที่เป็นจริง
ฉันได้เรียนรู้ความหมายทั้งมวล
ของการอยู่ในห้วงแห่งความรัก
โดยการร่วมชีวิตกับคุณและรักคุณ

– Kellie Spehn –

Cr: www.lovepoemsandquotes.com

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4 / 5. Vote count: 4

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *