สนทนาชวนไปทำบุญ ภาษาอังกฤษ [make merit] พูดว่ายังไง ไหว้พระ, ตักบาตร, เวียนเทียน

คำว่า ทำบุญ ภาษาอังกฤษ พูดว่า make merit ส่วนการทำบุญเรียกว่า merit-making และพิธีทำบุญ คือ merit-making ceremony นั่นเอง

ทำบุญภาษาอังกฤษ

ทำบุญภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่นมาเรียนรู้คำศัพท์ของคำว่า “ทำบุญ” ภาษาอังกฤษกันนะครับ ว่ามาจากคำว่าอะไร

 • merit แปลว่า ข้อดี, ความดี, คุณงามความดี, บุญ, บุญกุศล
 • make แปลว่า ทำ, กระทำ, สร้าง
 • to make merit แปล ทำความดี, ทำบุญ
 • merit-making แปลว่า การทำความดี, การทำบุญ
 • merit-making ceremony พิธีการทำบุญ

คำศัพท์ สำนวนเกี่ยวกับการทำบุญ

มาดูคำศัพท์และสำนวนอื่นๆที่ควรเรียนรู้ และจดจำไว้ใช้นะครับ

 • go to temple ไปวัด
 • offer food to monks ตักบาตร
 • give alms to monks ตักบาตร
 • donate money บริจาคปัจจัย
 • pray สวดมนต์
 • meditate ฝึกสมาธิ
 • pay respect to Buddha กราบพระ, ไหว้พระ
 • pay respect to monks กราบพระสงฆ์, ไหว้พระสงฆ์
 • listen to the sermon ฟังเทศน์, ฟังธรรม
 • receive blessing รับพร
 • walk around the ordination hall three times เวียนเทียน (เดินรอบอุโบสถสามรอบ)
 • release birds ปล่อยนก
 • release fish ปล่อยปลา
 • release turtle ปล่อยเตา
 • pour water to dedicate merit  กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ

บทสนทนาเกี่ยวกับการทำบุญ

ถ้าจะช่วนเพื่อนไปทำบุญที่วัด หรือจะพูดคุยเรื่องการทำบุญ เราจะพูดว่ายังไงดี มาดูตัวอย่างบทสนทนากันเลย

 • Chai: Tomorrow is Makha Bucha Day. What should we do?
 • ชาย: พรุ่งนี้เป็นวันมาฆบูชา พวกเราควรจะทำอะไรดี
 • Ying: Let’s go to Wat Pho to make merit.
 • หญิง : ไปวัดโพธิ์เพื่อทำบุญกันเถอะ…
 • Chai: What does merit-making mean?
 • ชาย: การทำบุญหมายถึงอะไรเหรอ
 • Ying: Merit-making means doing good things, such as offering food to monks, praying, paying respect to Buddha and meditating.
 • หญิง: การทำบุญหมายถึงการทำความดี เช่น การตักบาตร การสวดมนต์ การไหว้พระ และการทำสมาธิ
 • Chai: What do you do on Makha Bucha Day?
 • ชาย : เธอทำอะไรในวันมาฆบูชา
 • Ying : I give alms to monks in the morning, listen to the sermon in the afternoon and walk around the ordination hall three times in the evening.
 • หญิง : ฉันตักบาตรในตอนเช้า ฟังเทศน์ในตอนบ่าย และเวียนเทียนในตอนค่ำ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 12

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *