กรรมการผู้จัดการ ภาษาอังกฤษ คือ Managing Director หรือเรียกย่อๆว่า MD

managing director หรือ ตัวย่อคือ MD คือกรรมการผู้จัดการ ทำงานอยุ่ในบริษัท (company) ตำแหน่งนี้สามารถลงนามแทนบริษัทได้ ส่วนจะมีกี่คนขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นๆว่าจะแต่งตั้งกี่คน

กรรมการผู้จัดการ ภาษาอังกฤษ

กรรมการผู้จัดการ ภาษาอังกฤษ

กรรมการผู้จัดการ มาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 คำ ดังนี้

  • managing แม็นนิจจิง แปลว่า การบริหาร หรือการจัดการ
  • director ไดเร็คเทอะ แปลว่า ผู้อำนวยการ ผู้กำกับ ผู้บริหาร

managing director ความหมายคือ ผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ แต่ในภาษาทางธุรกิจหมายถึง กรรมการผู้จัดการนั่นเอง

ตัวย่อตำแหน่งต่างๆ ภาษาอังกฤษน่ารู้

ตัวย่อต่อไปนี้ เป็นตัวย่อตำแน่งต่างๆในบริษัทที่ควรเรียนรู้เอาไว้นะครับ เพราะว่าคำเหล่านี้เห็นได้บ่อยๆเลย

VP : vice president รองประธาน

GM : general manager ผู้จัดการทั่วไป

PM : project manager ผู้จัดการโครงการ

CEO : Chief Executive Officer ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

PRO : public relations officer เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

HRM : Human Resource Manager ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

PA : personal assistant ผู้ช่วยส่วนตัว

CAO: Chief Accounting Officer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

CAO: Chief analytics officer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์

CIO : Chief Information Officer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล

CFO : Chief Financial Officer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

CTO : Chief Technology Officer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

CFO : Chief Financial Officer ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

COO : Chief Operating Officer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

CMO : Chief Marketing Officer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

CSO: Chief security officer ประธานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

CIO Chief Information Officer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ

CCO : Chief Communications Officer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร

CLO : Chief Legal Officer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย

CHRO : Chief Human Resources Officer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

AA : Accounting Assistant ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี

SAA: Senior Accounting Assistant ผู้ช่วยฝ่ายบัญชีอาวุโส

AM: Accounts Manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

AAM: Assistant Accounts Manager ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

AD: Assistant Director ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

AM: Assistant Manager – ผู้ช่วยผู้จัดการ

AFM: Assistant Factory Manager ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

AFOM: Assistant Front Office Manager ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ

APM: Assistant Product Manager ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์

ARM: Assistant Restaurant Manager ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร

ATM: Assistant Training Manager ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝึกอบรม

AGM: Assistant General Manager ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

ABM: Assistant Branch Manager ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

CFP: Certified financial planner นักวางแผนการเงิน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 26

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *