คำศัพท์ใช้บ่อยสุด 3,000 คำ | คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับ ม.3

คำศัพท์ใช้บ่อยสุด 3,000 คำ มีคำว่าอะไรบ้าง พวกเรารู้จักกันมากน้อยกันเพียงใดในบรรดาคำศัพท์ที่เขาว่าใช้บ่อยสุดๆ ยังไม่ได้ใส่คำอ่านคำแปลนะครับ  คำศัพท์นี้ถ้าเทียบกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะเหมาะกับนักเรียนมัธยมประมาณ ม. 3 นะครับ

คำศัพท์ใช้บ่อย 3,000 คำ เรียง a-z

1 a
2 abandon
3 ability
4 able
5 abortion
6 about
7 above
8 abroad
9 absence
10 absolute
11 absolutely
12 absorb
13 abstract
14 abuse
15 academic
16 accent
17 accept
18 acceptable
19 access
20 accident
21 accommodation
22 accompany
23 accomplish
24 accord
25 account
26 accurate
27 accuse
28 achieve
29 achievement
30 acid
31 acknowledge
32 acquire
33 acquisition
34 across
35 act
36 action
37 active
38 activity
39 actor
40 actual
41 actually
42 ad
43 adapt
44 add
45 addition
46 additional
47 address
48 adequate
49 adjust
50 adjustment
51 administration
52 admire
53 admission
54 admit
55 adopt
56 adult
57 advance
58 advantage
59 adventure
60 advertise
61 advertisement
62 advice
63 advise
64 adviser
65 advocate
66 affair
67 affect
68 afford
69 afraid
70 after
71 afternoon
72 afterward
73 again
74 against
75 age
76 agency
77 agenda
78 agent
79 aggressive
80 ago
81 agree
82 agreement
83 agricultural
84 agriculture
85 ahead
86 aid
87 aim
88 air
89 aircraft
90 airline
91 alarm
92 album
93 alcohol
94 alive
95 all
96 allege
97 alliance
98 allow
99 ally
100 almost
101 alone
102 along
103 alongside
104 already
105 alright
106 also
107 alter
108 alternative
109 although
110 altogether
111 always
112 amaze
113 amendment
114 among
115 amongst
116 amount
117 analysis
118 analyst
119 analyze
120 ancient
121 and
122 anger
123 angle
124 angry
125 animal
126 announce
127 announcement
128 annual
129 another
130 answer
131 anticipate
132 anxiety
133 anxious
134 any
135 anybody
136 anymore
137 anyone
138 anything
139 anyway
140 anywhere
141 apart
142 apartment
143 apologize
144 apparent
145 apparently
146 appeal
147 appear
148 appearance
149 apple
150 application
151 apply
152 appoint
153 appointment
154 appreciate
155 approach
156 appropriate
157 approval
158 approve
159 approximately
160 april
161 architect
162 architecture
163 area
164 argue
165 argument
166 arise
167 arm
168 army
169 around
170 arrange
171 arrangement
172 arrest
173 arrival
174 arrive
175 art
176 article
177 artist
178 as
179 ashamed
180 aside
181 ask
182 aspect
183 assembly
184 assess
185 assessment
186 asset
187 assign
188 assignment
189 assist
190 assistance
191 assistant
192 associate
193 association
194 assume
195 assumption
196 assure
197 at
198 athlete
199 atmosphere
200 attach
201 attachment
202 attack
203 attempt
204 attend
205 attendance
206 attention
207 attitude
208 attract
209 attraction
210 attractive
211 attribute
212 audience
213 audit
214 august
215 aunt
216 author
217 authority
218 automatically
219 autumn
220 available
221 average
222 avoid
223 award
224 aware
225 awareness
226 away
227 awful
228 baby
229 back
230 background
231 backward
232 bad
233 badly
234 bag
235 balance
236 ball
237 ban
238 band
239 bank
240 bar
241 barely
242 bargain
243 barrier
244 base
245 basic
246 basically
247 basis
248 bat
249 bath
250 battle
251 be
252 beach
253 beam
254 bear
255 beat
256 beautiful
257 beauty
258 because
259 become
260 bed
261 bedroom
262 beer
263 before
264 begin
265 behave
266 behavior
267 behind
268 belief
269 believe
270 bell
271 belong
272 below
273 belt
274 bend
275 beneath
276 benefit
277 beside
278 besides
279 bet
280 between
281 beyond
282 bias
283 bid
284 big
285 bike
286 bill
287 billion
288 bin
289 bind
290 biological
291 bird
292 birth
293 bit
294 bite
295 black
296 blame
297 bless
298 blind
299 block
300 blood
301 bloody
302 blow
303 blue
304 board
305 boat
306 body
307 bomb
308 bond
309 bone
310 bonus
311 book
312 boom
313 boost
314 boot
315 border
316 bore
317 borrow
318 boss
319 both
320 bother
321 bottle
322 bottom
323 boundary
324 bowl
325 box
326 boy
327 brain
328 branch
329 brand
330 bread
331 break
332 breakfast
333 breast
334 breath
335 breathe
336 breed
337 bridge
338 brief
339 briefly
340 bright
341 brilliant
342 bring
343 broad
344 broadcast
345 brother
346 brown
347 brush
348 budget
349 build
350 bunch
351 burden
352 burn
353 burst
354 bury
355 bus
356 business
357 busy
358 but
359 button
360 buy
361 buyer
362 by
363 cable
364 cake
365 calculate
366 calculation
367 call
368 calm
369 camera
370 camp
371 campaign
372 campus
373 can
374 cancel
375 cancer
376 candidate
377 cap
378 capability
379 capable
380 capacity
381 capital
382 capture
383 car
384 carbon
385 card
386 care
387 career
388 careful
389 carefully
390 carpet
391 carrier
392 carry
393 case
394 cash
395 cast
396 castle
397 cat
398 catalog
399 catch
400 category
401 cattle
402 cause
403 celebrate
404 celebration
405 cell
406 cent
407 center
408 central
409 century
410 ceremony
411 certain
412 certainly
413 chain
414 chair
415 chairman
416 challenge
417 chamber
418 champion
419 championship
420 chance
421 change
422 channel
423 chapter
424 character
425 characteristic
426 characterize
427 charge
428 charity
429 charm
430 chart
431 chase
432 chat
433 cheap
434 check
435 cheek
436 cheer
437 cheese
438 chemical
439 chest
440 chicken
441 chief
442 child
443 childhood
444 chip
445 chocolate
446 choice
447 choose
448 church
449 cigarette
450 cinema
451 circle
452 circumstance
453 cite
454 citizen
455 city
456 civil
457 civilian
458 claim
459 class
460 classic
461 classical
462 classify
463 classroom
464 clause
465 clean
466 clear
467 clearly
468 clever
469 click
470 client
471 climate
472 climb
473 clinic
474 clinical
475 clock
476 close
477 closely
478 clothes
479 clothing
480 cloud
481 club
482 clue
483 cluster
484 coach
485 coal
486 coast
487 coat
488 code
489 coffee
490 coin
491 cold
492 collapse
493 colleague
494 collect
495 collection
496 collective
497 college
498 color
499 column
500 combination
501 combine
502 come
503 comedy
504 comfort
505 comfortable
506 command
507 comment
508 commercial
509 commission
510 commit
511 commitment
512 committee
513 common
514 commonly
515 communicate
516 communication
517 communist
518 community
519 company
520 compare
521 comparison
522 compensation
523 compete
524 competition
525 competitive
526 competitor
527 complain
528 complaint
529 complete
530 completely
531 complex
532 complexity
533 complicate
534 component
535 compose
536 composer
537 composition
538 compound
539 comprehensive
540 comprise
541 compromise
542 compute
543 computer
544 concentrate
545 concentration
546 concept
547 concern
548 concert
549 conclude
550 conclusion
551 concrete
552 condition
553 conduct
554 conference
555 confidence
556 confident
557 confine
558 confirm
559 conflict
560 confuse
561 confusion
562 connect
563 connection
564 conscious
565 consensus
566 consent
567 consequence
568 consequently
569 conservative
570 consider
571 considerable
572 consideration
573 consist
574 consistent
575 constant
576 constantly
577 constitute
578 constraint
579 construct
580 construction
581 consult
582 consultant
583 consume
584 consumer
585 consumption
586 contact
587 contain
588 contemporary
589 content
590 contest
591 context
592 continue
593 continuous
594 contract
595 contrary
596 contrast
597 contribute
598 contribution
599 control
600 controversial
601 controversy
602 convention
603 conventional
604 conversation
605 convert
606 convince
607 cook
608 cool
609 cooperation
610 cope
611 copy
612 core
613 corner
614 corporate
615 corporation
616 correct
617 correctly
618 correspond
619 cost
620 cough
621 could
622 council
623 counsel
624 count
625 counter
626 country
627 county
628 couple
629 course
630 court
631 cousin
632 cover
633 coverage
634 cow
635 crack
636 craft
637 crash
638 crazy
639 cream
640 create
641 creation
642 creative
643 creature
644 credit
645 crew
646 crime
647 criminal
648 crisis
649 criterion
650 critic
651 critical
652 criticism
653 criticize
654 crop
655 cross
656 crowd
657 crucial
658 cry
659 cultural
660 culture
661 cup
662 cure
663 curious
664 currency
665 current
666 currently
667 curriculum
668 curtain
669 curve
670 custom
671 customer
672 cut
673 cycle
674 dad
675 daily
676 damage
677 damn
678 dance
679 danger
680 dangerous
681 dare
682 dark
683 darkness
684 data
685 database
686 date
687 daughter
688 day
689 dead
690 deal
691 dealer
692 dear
693 death
694 debate
695 debt
696 decade
697 december
698 decide
699 decision
700 declare
701 decline
702 decrease
703 dedicate
704 deep
705 deeply
706 defeat
707 defend
708 defense
709 deficit
710 define
711 definitely
712 definition
713 degree
714 delay
715 delight
716 deliver
717 delivery
718 demand
719 democracy
720 democratic
721 demonstrate
722 demonstration
723 density
724 deny
725 department
726 depend
727 dependent
728 deposit
729 depress
730 depression
731 depth
732 derive
733 describe
734 description
735 desert
736 deserve
737 design
738 designer
739 desire
740 desk
741 despite
742 destination
743 destroy
744 destruction
745 detail
746 detect
747 determination
748 determine
749 develop
750 development
751 device
752 devote
753 dialog
754 diary
755 die
756 diet
757 differ
758 difference
759 different
760 differently
761 difficult
762 difficulty
763 dig
764 digital
765 dimension
766 dinner
767 direct
768 direction
769 directly
770 director
771 dirty
772 disadvantage
773 disagree
774 disappear
775 disappoint
776 disaster
777 discipline
778 discount
779 discover
780 discovery
781 discuss
782 discussion
783 disease
784 dish
785 disk
786 dismiss
787 disorder
788 display
789 dispute
790 distance
791 distant
792 distinct
793 distinction
794 distinguish
795 distribute
796 distribution
797 district
798 disturb
799 diverse
800 diversity
801 divide
802 division
803 divorce
804 do
805 doctor
806 document
807 dog
808 dollar
809 domain
810 domestic
811 dominant
812 dominate
813 door
814 dose
815 double
816 doubt
817 down
818 dozen
819 draft
820 drag
821 drain
822 drama
823 dramatic
824 dramatically
825 draw
826 dream
827 dress
828 drift
829 drink
830 drive
831 driver
832 drop
833 drug
834 dry
835 due
836 during
837 dust
838 duty
839 dynamic
840 each
841 ear
842 early
843 earn
844 earth
845 ease
846 easily
847 east
848 eastern
849 easy
850 eat
851 economic
852 economist
853 economy
854 edge
855 edit
856 edition
857 editor
858 educate
859 education
860 educational
861 effect
862 effective
863 effectively
864 efficiency
865 efficient
866 effort
867 egg
868 eight
869 eighteen
870 eighty
871 either
872 elaborate
873 elderly
874 elect
875 election
876 electric
877 electricity
878 electronic
879 element
880 eleven
881 eliminate
882 elite
883 else
884 elsewhere
885 email
886 embarrass
887 embrace
888 emerge
889 emergency
890 emission
891 emotion
892 emotional
893 emphasis
894 emphasize
895 empire
896 employ
897 employee
898 employer
899 employment
900 empty
901 enable
902 encounter
903 encourage
904 end
905 enemy
906 energy
907 engage
908 engine
909 engineer
910 enhance
911 enjoy
912 enormous
913 enough
914 ensure
915 enter
916 enterprise
917 entertain
918 entertainment
919 entire
920 entirely
921 entitle
922 entity
923 entrance
924 entry
925 envelope
926 environment
927 environmental
928 episode
929 equal
930 equally
931 equation
932 equipment
933 equivalent
934 era
935 error
936 escape
937 especially
938 essay
939 essential
940 essentially
941 establish
942 establishment
943 estate
944 estimate
945 ethnic
946 evaluate
947 evaluation
948 even
949 evening
950 event
951 eventually
952 ever
953 every
954 everybody
955 everyday
956 everyone
957 everything
958 everywhere
959 evidence
960 evident
961 evil
962 evolution
963 evolve
964 ex
965 exact
966 exactly
967 exam
968 examination
969 examine
970 example
971 exceed
972 excellent
973 except
974 exception
975 excess
976 exchange
977 excite
978 excitement
979 exclude
980 excuse
981 execute
982 executive
983 exercise
984 exhaust
985 exhibit
986 exhibition
987 exist
988 existence
989 exit
990 expand
991 expansion
992 expect
993 expectation
994 expenditure
995 expense
996 expensive
997 experience
998 experiment
999 experimental
1000 expert
1001 expertise
1002 explain
1003 explanation
1004 exploit
1005 explore
1006 export
1007 expose
1008 exposure
1009 express
1010 expression
1011 extend
1012 extension
1013 extensive
1014 extent
1015 external
1016 extra
1017 extract
1018 extraordinary
1019 extreme
1020 extremely
1021 eye
1022 face
1023 facilitate
1024 facility
1025 fact
1026 factor
1027 factory
1028 fade
1029 fail
1030 failure
1031 fair
1032 fairly
1033 faith
1034 faithfully
1035 fall
1036 false
1037 familiar
1038 family
1039 famous
1040 fan
1041 fancy
1042 fantastic
1043 far
1044 farm
1045 farmer
1046 fascinate
1047 fashion
1048 fast
1049 fat
1050 father
1051 fault
1052 favor
1053 favorite
1054 fear
1055 feature
1056 february
1057 federal
1058 fee
1059 feed
1060 feedback
1061 feel
1062 fellow
1063 female
1064 fence
1065 festival
1066 few
1067 fiber
1068 fiction
1069 field
1070 fifteen
1071 fifty
1072 fight
1073 figure
1074 file
1075 fill
1076 film
1077 filter
1078 final
1079 finally
1080 finance
1081 financial
1082 find
1083 fine
1084 finger
1085 finish
1086 fire
1087 firm
1088 firmly
1089 first
1090 firstly
1091 fish
1092 fit
1093 five
1094 fix
1095 flag
1096 flash
1097 flat
1098 flexible
1099 flight
1100 float
1101 flood
1102 floor
1103 flow
1104 flower
1105 fly
1106 focus
1107 fold
1108 folk
1109 follow
1110 food
1111 fool
1112 foot
1113 football
1114 for
1115 force
1116 forecast
1117 foreign
1118 forest
1119 forever
1120 forget
1121 form
1122 formal
1123 format
1124 formation
1125 former
1126 formula
1127 forth
1128 fortunate
1129 fortune
1130 forty
1131 forward
1132 found
1133 foundation
1134 four
1135 fourteen
1136 fragment
1137 frame
1138 framework
1139 free
1140 freedom
1141 freeze
1142 frequency
1143 frequent
1144 frequently
1145 fresh
1146 friday
1147 friend
1148 friendly
1149 friendship
1150 frighten
1151 from
1152 front
1153 fruit
1154 fuel
1155 fulfill
1156 full
1157 fully
1158 fun
1159 function
1160 functional
1161 fund
1162 fundamental
1163 funny
1164 furniture
1165 further
1166 furthermore
1167 future
1168 gain
1169 gallery
1170 game
1171 gap
1172 garden
1173 gas
1174 gate
1175 gather
1176 gay
1177 gaze
1178 gear
1179 gender
1180 gene
1181 general
1182 generally
1183 generate
1184 generation
1185 genetic
1186 gentle
1187 gentleman
1188 gently
1189 genuine
1190 gesture
1191 get
1192 giant
1193 gift
1194 girl
1195 give
1196 glad
1197 glance
1198 glass
1199 global
1200 go
1201 goal
1202 god
1203 gold
1204 golden
1205 golf
1206 good
1207 govern
1208 government
1209 governor
1210 grab
1211 grade
1212 gradually
1213 graduate
1214 grain
1215 grammar
1216 grand
1217 grandmother
1218 grant
1219 graph
1220 grass
1221 grateful
1222 gray
1223 great
1224 greatly
1225 green
1226 greet
1227 grin
1228 gross
1229 ground
1230 group
1231 grow
1232 growth
1233 guarantee
1234 guard
1235 guess
1236 guest
1237 guide
1238 guideline
1239 guilty
1240 guitar
1241 gun
1242 guy
1243 habit
1244 hair
1245 half
1246 hall
1247 hand
1248 handle
1249 hang
1250 happen
1251 happiness
1252 happy
1253 harbor
1254 hard
1255 hardly
1256 harm
1257 hat
1258 hate
1259 have
1260 he
1261 head
1262 headquarter
1263 health
1264 healthy
1265 hear
1266 heart
1267 heat
1268 heavily
1269 heavy
1270 height
1271 hell
1272 hello
1273 help
1274 helpful
1275 hence
1276 here
1277 hero
1278 herself
1279 hesitate
1280 hi
1281 hide
1282 high
1283 highlight
1284 highly
1285 hill
1286 himself
1287 hint
1288 hip
1289 hire
1290 historian
1291 historic
1292 historical
1293 history
1294 hit
1295 hold
1296 holder
1297 hole
1298 holiday
1299 home
1300 honest
1301 honor
1302 hook
1303 hope
1304 hopefully
1305 horrible
1306 horse
1307 hospital
1308 host
1309 hot
1310 hotel
1311 hour
1312 house
1313 household
1314 how
1315 however
1316 huge
1317 human
1318 humor
1319 hundred
1320 hunger
1321 hunt
1322 hurry
1323 hurt
1324 husband
1325 hypothesis
1326 I
1327 ice
1328 idea
1329 ideal
1330 identical
1331 identification
1332 identify
1333 identity
1334 if
1335 ignore
1336 ill
1337 illegal
1338 illness
1339 illustrate
1340 illustration
1341 image
1342 imagination
1343 imagine
1344 immediate
1345 immediately
1346 immigrant
1347 impact
1348 implement
1349 implementation
1350 implication
1351 imply
1352 import
1353 importance
1354 important
1355 impose
1356 impossible
1357 impress
1358 impression
1359 impressive
1360 improve
1361 improvement
1362 in
1363 incentive
1364 inch
1365 incident
1366 include
1367 income
1368 incorporate
1369 increase
1370 increasingly
1371 incredible
1372 indeed
1373 independence
1374 independent
1375 index
1376 indicate
1377 indication
1378 indicator
1379 individual
1380 induce
1381 industrial
1382 industry
1383 infant
1384 infection
1385 inflation
1386 influence
1387 inform
1388 information
1389 initial
1390 initially
1391 initiate
1392 initiative
1393 injure
1394 injury
1395 inner
1396 innocent
1397 innovation
1398 input
1399 inquiry
1400 inside
1401 insight
1402 insist
1403 inspire
1404 install
1405 instance
1406 instead
1407 institution
1408 institutional
1409 instruction
1410 instrument
1411 insurance
1412 insure
1413 integrate
1414 integration
1415 intellectual
1416 intelligence
1417 intend
1418 intense
1419 intention
1420 interaction
1421 interest
1422 interior
1423 internal
1424 international
1425 interpret
1426 interpretation
1427 interrupt
1428 interval
1429 intervention
1430 interview
1431 into
1432 introduce
1433 introduction
1434 invent
1435 invest
1436 investigate
1437 investigation
1438 investment
1439 investor
1440 invitation
1441 invite
1442 involve
1443 involvement
1444 iron
1445 island
1446 isolate
1447 issue
1448 it
1449 item
1450 itself
1451 jacket
1452 jail
1453 january
1454 jazz
1455 job
1456 join
1457 joint
1458 joke
1459 journal
1460 journalist
1461 journey
1462 joy
1463 judge
1464 judgment
1465 july
1466 jump
1467 june
1468 junior
1469 jury
1470 just
1471 justice
1472 justify
1473 keen
1474 keep
1475 key
1476 kick
1477 kid
1478 kill
1479 kind
1480 king
1481 kiss
1482 kitchen
1483 knee
1484 knife
1485 knock
1486 know
1487 knowledge
1488 label
1489 labor
1490 laboratory
1491 lack
1492 lady
1493 lake
1494 land
1495 landscape
1496 language
1497 large
1498 largely
1499 last
1500 late
1501 latter
1502 laugh
1503 laughter
1504 launch
1505 law
1506 lawyer
1507 lay
1508 layer
1509 lazy
1510 lead
1511 leader
1512 leadership
1513 league
1514 lean
1515 leap
1516 learn
1517 least
1518 leather
1519 leave
1520 lecture
1521 left
1522 leg
1523 legal
1524 legislation
1525 leisure
1526 lend
1527 length
1528 less
1529 lesson
1530 let
1531 letter
1532 level
1533 liability
1534 liberal
1535 library
1536 license
1537 lie
1538 life
1539 lifestyle
1540 lifetime
1541 lift
1542 light
1543 like
1544 likely
1545 limit
1546 limitation
1547 line
1548 link
1549 lip
1550 liquid
1551 list
1552 listen
1553 listener
1554 literally
1555 literary
1556 literature
1557 little
1558 live
1559 load
1560 loan
1561 local
1562 locate
1563 location
1564 lock
1565 log
1566 logic
1567 long
1568 look
1569 loose
1570 lose
1571 loss
1572 lot
1573 loud
1574 love
1575 lovely
1576 lover
1577 low
1578 luck
1579 lucky
1580 lunch
1581 luxury
1582 machine
1583 mad
1584 magazine
1585 magic
1586 mail
1587 main
1588 mainly
1589 maintain
1590 maintenance
1591 major
1592 majority
1593 make
1594 maker
1595 male
1596 man
1597 manage
1598 management
1599 manager
1600 manner
1601 manual
1602 manufacture
1603 manufacturer
1604 many
1605 map
1606 march
1607 margin
1608 mark
1609 market
1610 marriage
1611 marry
1612 mass
1613 massive
1614 master
1615 match
1616 mate
1617 material
1618 mathematics
1619 matter
1620 mature
1621 maximum
1622 may
1623 maybe
1624 mayor
1625 meal
1626 mean
1627 meanwhile
1628 measure
1629 measurement
1630 meat
1631 mechanism
1632 medical
1633 medicine
1634 medium
1635 meet
1636 member
1637 membership
1638 memory
1639 mental
1640 mention
1641 menu
1642 mere
1643 merely
1644 mess
1645 message
1646 metal
1647 meter
1648 method
1649 mid
1650 middle
1651 might
1652 mile
1653 military
1654 milk
1655 million
1656 mind
1657 mine
1658 minimum
1659 minister
1660 minor
1661 minority
1662 minute
1663 mirror
1664 miss
1665 missile
1666 mission
1667 mistake
1668 mix
1669 mixture
1670 mobile
1671 mode
1672 model
1673 moderate
1674 modern
1675 modify
1676 module
1677 mom
1678 moment
1679 monday
1680 money
1681 monitor
1682 month
1683 monthly
1684 mood
1685 moon
1686 moral
1687 more
1688 moreover
1689 morning
1690 mortgage
1691 most
1692 mostly
1693 mother
1694 motion
1695 motivate
1696 motivation
1697 motor
1698 mount
1699 mountain
1700 mouse
1701 mouth
1702 move
1703 movement
1704 movie
1705 much
1706 multiple
1707 murder
1708 muscle
1709 museum
1710 music
1711 musical
1712 musician
1713 must
1714 mutual
1715 myself
1716 mystery
1717 name
1718 narrative
1719 narrow
1720 nation
1721 national
1722 native
1723 natural
1724 naturally
1725 nature
1726 near
1727 nearby
1728 nearly
1729 necessarily
1730 necessary
1731 necessity
1732 neck
1733 need
1734 negative
1735 neglect
1736 negotiate
1737 negotiation
1738 neighbor
1739 neighborhood
1740 neither
1741 nerve
1742 nervous
1743 net
1744 network
1745 never
1746 nevertheless
1747 new
1748 newly
1749 news
1750 newspaper
1751 next
1752 nice
1753 night
1754 nine
1755 nineteen
1756 ninety
1757 no
1758 nobody
1759 noise
1760 none
1761 nor
1762 normal
1763 normally
1764 north
1765 northern
1766 nose
1767 not
1768 note
1769 nothing
1770 notice
1771 notion
1772 noun
1773 novel
1774 november
1775 now
1776 nowadays
1777 nowhere
1778 nuclear
1779 number
1780 numerous
1781 nurse
1782 object
1783 objective
1784 obligation
1785 observation
1786 observe
1787 observer
1788 obtain
1789 obvious
1790 obviously
1791 occasion
1792 occasionally
1793 occupation
1794 occupy
1795 occur
1796 ocean
1797 october
1798 odd
1799 of
1800 off
1801 offense
1802 offer
1803 office
1804 officer
1805 official
1806 often
1807 oil
1808 okay
1809 old
1810 on
1811 once
1812 one
1813 online
1814 only
1815 onto
1816 open
1817 opera
1818 operate
1819 operation
1820 operator
1821 opinion
1822 opponent
1823 opportunity
1824 oppose
1825 opposite
1826 opposition
1827 option
1828 or
1829 orange
1830 order
1831 ordinary
1832 organ
1833 organic
1834 organization
1835 organize
1836 origin
1837 original
1838 originally
1839 other
1840 otherwise
1841 ought
1842 ourselves
1843 out
1844 outcome
1845 outlet
1846 outline
1847 output
1848 outside
1849 over
1850 overall
1851 overcome
1852 overseas
1853 owe
1854 own
1855 owner
1856 ownership
1857 pace
1858 pack
1859 package
1860 page
1861 pain
1862 painful
1863 paint
1864 pair
1865 pale
1866 panel
1867 panic
1868 paper
1869 par
1870 paragraph
1871 parallel
1872 parameter
1873 parent
1874 park
1875 part
1876 participant
1877 participate
1878 participation
1879 particle
1880 particular
1881 particularly
1882 partly
1883 partner
1884 partnership
1885 party
1886 pass
1887 passage
1888 passenger
1889 passion
1890 past
1891 path
1892 patient
1893 pattern
1894 pause
1895 pay
1896 payment
1897 peace
1898 peak
1899 peer
1900 pen
1901 penalty
1902 pension
1903 people
1904 per
1905 perceive
1906 percent
1907 percentage
1908 perception
1909 perfect
1910 perfectly
1911 perform
1912 performance
1913 perhaps
1914 period
1915 permanent
1916 permission
1917 permit
1918 person
1919 personal
1920 personality
1921 personally
1922 personnel
1923 perspective
1924 persuade
1925 phase
1926 phenomenon
1927 philosophy
1928 phone
1929 photo
1930 photograph
1931 phrase
1932 physical
1933 physically
1934 physician
1935 piano
1936 pick
1937 picture
1938 piece
1939 pig
1940 pile
1941 pilot
1942 pink
1943 pipe
1944 pitch
1945 place
1946 plain
1947 plan
1948 plane
1949 planet
1950 plant
1951 plastic
1952 plate
1953 platform
1954 play
1955 player
1956 pleasant
1957 please
1958 pleasure
1959 plenty
1960 plot
1961 plus
1962 pocket
1963 poem
1964 poet
1965 poetry
1966 point
1967 police
1968 policy
1969 political
1970 politically
1971 politician
1972 politics
1973 poll
1974 pollution
1975 pool
1976 poor
1977 pop
1978 popular
1979 population
1980 port
1981 portfolio
1982 portion
1983 portrait
1984 pose
1985 position
1986 positive
1987 possess
1988 possession
1989 possibility
1990 possible
1991 possibly
1992 post
1993 pot
1994 potato
1995 potential
1996 potentially
1997 pound
1998 pour
1999 poverty
2000 power
2001 powerful
2002 practical
2003 practice
2004 praise
2005 pray
2006 precede
2007 precise
2008 precisely
2009 predict
2010 prediction
2011 prefer
2012 preference
2013 pregnancy
2014 pregnant
2015 premise
2016 preparation
2017 prepare
2018 presence
2019 present
2020 presentation
2021 preserve
2022 president
2023 presidential
2024 press
2025 pressure
2026 presumably
2027 pretend
2028 pretty
2029 prevent
2030 previous
2031 previously
2032 price
2033 pride
2034 primarily
2035 primary
2036 prime
2037 principal
2038 principle
2039 print
2040 printer
2041 prior
2042 priority
2043 prison
2044 prisoner
2045 private
2046 privilege
2047 prize
2048 pro
2049 probability
2050 probably
2051 problem
2052 procedure
2053 proceed
2054 process
2055 produce
2056 producer
2057 product
2058 production
2059 productive
2060 productivity
2061 profession
2062 professional
2063 professor
2064 profile
2065 profit
2066 program
2067 progress
2068 project
2069 prominent
2070 promise
2071 promote
2072 promotion
2073 prompt
2074 proof
2075 proper
2076 properly
2077 property
2078 proportion
2079 proposal
2080 propose
2081 proposition
2082 prospect
2083 protect
2084 protection
2085 protein
2086 protest
2087 proud
2088 prove
2089 provide
2090 province
2091 provision
2092 psychological
2093 pub
2094 public
2095 publication
2096 publish
2097 publisher
2098 pull
2099 pump
2100 punishment
2101 pupil
2102 purchase
2103 pure
2104 purpose
2105 pursue
2106 push
2107 put
2108 puzzle
2109 qualification
2110 qualify
2111 quality
2112 quantity
2113 quarter
2114 question
2115 quick
2116 quickly
2117 quiet
2118 quietly
2119 quite
2120 quote
2121 race
2122 racial
2123 radical
2124 radio
2125 rail
2126 rain
2127 raise
2128 random
2129 range
2130 rank
2131 rapid
2132 rapidly
2133 rare
2134 rarely
2135 rat
2136 rate
2137 rather
2138 ratio
2139 raw
2140 reach
2141 react
2142 reaction
2143 read
2144 reader
2145 ready
2146 real
2147 reality
2148 realize
2149 really
2150 rear
2151 reason
2152 reasonable
2153 reasonably
2154 recall
2155 receive
2156 recent
2157 recently
2158 reckon
2159 recognition
2160 recognize
2161 recommend
2162 recommendation
2163 record
2164 recover
2165 recovery
2166 recruit
2167 red
2168 reduce
2169 reduction
2170 refer
2171 reference
2172 reflect
2173 reflection
2174 reform
2175 refugee
2176 refuse
2177 regard
2178 regardless
2179 regime
2180 region
2181 regional
2182 register
2183 registration
2184 regret
2185 regular
2186 regularly
2187 regulate
2188 regulation
2189 reinforce
2190 reject
2191 relate
2192 relation
2193 relationship
2194 relative
2195 relatively
2196 relax
2197 release
2198 relevant
2199 reliable
2200 relief
2201 religion
2202 religious
2203 rely
2204 remain
2205 remark
2206 remarkable
2207 remember
2208 remind
2209 remote
2210 remove
2211 render
2212 rent
2213 repair
2214 repeat
2215 repertoire
2216 replace
2217 replacement
2218 reply
2219 report
2220 reporter
2221 represent
2222 representation
2223 representative
2224 reputation
2225 request
2226 require
2227 requirement
2228 rescue
2229 research
2230 researcher
2231 reserve
2232 resident
2233 resign
2234 resist
2235 resistance
2236 resolution
2237 resolve
2238 resort
2239 resource
2240 respect
2241 respectively
2242 respond
2243 response
2244 responsibility
2245 responsible
2246 rest
2247 restaurant
2248 restore
2249 restrict
2250 restriction
2251 result
2252 retail
2253 retain
2254 retire
2255 retirement
2256 return
2257 reveal
2258 revenue
2259 reverse
2260 review
2261 revise
2262 revolution
2263 reward
2264 rice
2265 rich
2266 rid
2267 ride
2268 right
2269 ring
2270 rise
2271 risk
2272 rival
2273 river
2274 road
2275 rock
2276 role
2277 roll
2278 romantic
2279 roof
2280 room
2281 root
2282 rough
2283 roughly
2284 round
2285 route
2286 routine
2287 row
2288 royal
2289 ruin
2290 rule
2291 run
2292 rural
2293 rush
2294 sad
2295 safe
2296 safety
2297 sail
2298 sake
2299 salary
2300 sale
2301 salt
2302 same
2303 sample
2304 sanction
2305 sand
2306 satisfaction
2307 satisfy
2308 saturday
2309 save
2310 say
2311 scale
2312 scan
2313 scare
2314 scatter
2315 scenario
2316 scene
2317 schedule
2318 scheme
2319 scholar
2320 school
2321 science
2322 scientific
2323 scientist
2324 scope
2325 score
2326 scream
2327 screen
2328 sea
2329 seal
2330 search
2331 season
2332 seat
2333 second
2334 secondary
2335 secondly
2336 secret
2337 secretary
2338 section
2339 sector
2340 secure
2341 security
2342 see
2343 seed
2344 seek
2345 seem
2346 segment
2347 select
2348 selection
2349 self
2350 sell
2351 seminar
2352 send
2353 senior
2354 sense
2355 sensitive
2356 sentence
2357 separate
2358 sequence
2359 series
2360 serious
2361 seriously
2362 servant
2363 serve
2364 server
2365 service
2366 session
2367 set
2368 settle
2369 settlement
2370 seven
2371 seventeen
2372 seventy
2373 several
2374 severe
2375 sex
2376 sexual
2377 shade
2378 shadow
2379 shake
2380 shall
2381 shape
2382 share
2383 shareholder
2384 sharp
2385 she
2386 sheep
2387 sheet
2388 shelf
2389 shell
2390 shelter
2391 shift
2392 shine
2393 ship
2394 shirt
2395 shock
2396 shoe
2397 shoot
2398 shop
2399 shore
2400 short
2401 shortly
2402 shot
2403 should
2404 shoulder
2405 shout
2406 show
2407 shower
2408 shut
2409 sick
2410 side
2411 sigh
2412 sight
2413 sign
2414 signal
2415 significance
2416 significant
2417 significantly
2418 silence
2419 silent
2420 silly
2421 silver
2422 similar
2423 similarly
2424 simple
2425 simply
2426 sin
2427 since
2428 sing
2429 singer
2430 single
2431 sink
2432 sir
2433 sister
2434 sit
2435 site
2436 situate
2437 situation
2438 six
2439 sixteen
2440 sixty
2441 size
2442 ski
2443 skill
2444 skin
2445 skirt
2446 sky
2447 slave
2448 sleep
2449 slice
2450 slide
2451 slight
2452 slightly
2453 slip
2454 slope
2455 slow
2456 slowly
2457 small
2458 smart
2459 smell
2460 smile
2461 smoke
2462 smooth
2463 snap
2464 snow
2465 so
2466 social
2467 society
2468 soft
2469 software
2470 soil
2471 soldier
2472 solid
2473 solution
2474 solve
2475 some
2476 somebody
2477 somehow
2478 someone
2479 something
2480 sometimes
2481 somewhat
2482 somewhere
2483 son
2484 song
2485 soon
2486 sophisticate
2487 sorry
2488 sort
2489 soul
2490 sound
2491 source
2492 south
2493 southern
2494 space
2495 spare
2496 speak
2497 speaker
2498 special
2499 specialist
2500 specialize
2501 species
2502 specific
2503 specifically
2504 specify
2505 speech
2506 speed
2507 spell
2508 spend
2509 sperm
2510 spin
2511 spirit
2512 split
2513 sponsor
2514 sport
2515 spot
2516 spread
2517 spring
2518 square
2519 stability
2520 stable
2521 staff
2522 stage
2523 stain
2524 stair
2525 stake
2526 stamp
2527 stand
2528 standard
2529 star
2530 stare
2531 start
2532 state
2533 statement
2534 station
2535 statistic
2536 status
2537 stay
2538 steady
2539 steal
2540 steel
2541 stem
2542 step
2543 stick
2544 still
2545 stimulate
2546 stimulus
2547 stir
2548 stock
2549 stomach
2550 stone
2551 stop
2552 storage
2553 store
2554 storm
2555 story
2556 straight
2557 strain
2558 strange
2559 stranger
2560 strategic
2561 strategy
2562 stream
2563 street
2564 strength
2565 strengthen
2566 stress
2567 stretch
2568 strict
2569 strike
2570 string
2571 strip
2572 stroke
2573 strong
2574 strongly
2575 structural
2576 structure
2577 struggle
2578 student
2579 studio
2580 study
2581 stuff
2582 stupid
2583 style
2584 subject
2585 submit
2586 subsequent
2587 subsequently
2588 substance
2589 substantial
2590 substitute
2591 succeed
2592 success
2593 successful
2594 successfully
2595 such
2596 sudden
2597 suddenly
2598 suffer
2599 sufficient
2600 sugar
2601 suggest
2602 suggestion
2603 suicide
2604 suit
2605 suitable
2606 sum
2607 summarize
2608 summary
2609 summer
2610 sun
2611 sunday
2612 superior
2613 supplement
2614 supplier
2615 supply
2616 support
2617 supporter
2618 suppose
2619 sure
2620 surely
2621 surface
2622 surgery
2623 surprise
2624 surprisingly
2625 surround
2626 survey
2627 survival
2628 survive
2629 suspect
2630 suspend
2631 sustain
2632 swear
2633 sweep
2634 sweet
2635 swim
2636 swing
2637 switch
2638 symbol
2639 symptom
2640 system
2641 table
2642 tackle
2643 tail
2644 take
2645 tale
2646 talent
2647 talk
2648 tall
2649 tank
2650 tap
2651 tape
2652 target
2653 task
2654 taste
2655 tax
2656 taxi
2657 tea
2658 teach
2659 teacher
2660 team
2661 tear
2662 technical
2663 technique
2664 technology
2665 teenager
2666 telephone
2667 television
2668 tell
2669 temperature
2670 temporary
2671 ten
2672 tend
2673 tendency
2674 tender
2675 tennis
2676 tension
2677 tent
2678 term
2679 terminal
2680 terrible
2681 territory
2682 terrorist
2683 test
2684 text
2685 than
2686 thank
2687 that
2688 the
2689 theater
2690 theme
2691 themselves
2692 then
2693 theoretical
2694 theory
2695 therapy
2696 there
2697 thereby
2698 therefore
2699 they
2700 thick
2701 thin
2702 thing
2703 think
2704 thirst
2705 thirteen
2706 thirty
2707 this
2708 though
2709 thousand
2710 threat
2711 threaten
2712 three
2713 throat
2714 through
2715 throughout
2716 throw
2717 thursday
2718 thus
2719 ticket
2720 tie
2721 tight
2722 till
2723 time
2724 tiny
2725 tip
2726 tire
2727 tissue
2728 title
2729 to
2730 today
2731 together
2732 tomorrow
2733 ton
2734 tone
2735 tongue
2736 tonight
2737 too
2738 tool
2739 tooth
2740 top
2741 topic
2742 total
2743 totally
2744 touch
2745 tough
2746 tour
2747 tourism
2748 tourist
2749 tournament
2750 toward
2751 tower
2752 town
2753 toy
2754 trace
2755 track
2756 trade
2757 tradition
2758 traditional
2759 traffic
2760 trail
2761 train
2762 transaction
2763 transfer
2764 transform
2765 transformation
2766 transition
2767 translate
2768 translation
2769 transport
2770 transportation
2771 trap
2772 travel
2773 treat
2774 treatment
2775 treaty
2776 tree
2777 tremendous
2778 trend
2779 trial
2780 trick
2781 trigger
2782 trillion
2783 trip
2784 troop
2785 trouble
2786 truck
2787 true
2788 truly
2789 trust
2790 truth
2791 try
2792 tube
2793 tune
2794 turn
2795 twelve
2796 twenty
2797 twice
2798 twin
2799 twist
2800 two
2801 type
2802 typical
2803 typically
2804 ugly
2805 ultimate
2806 ultimately
2807 unable
2808 uncertainty
2809 uncle
2810 unclear
2811 under
2812 undergo
2813 underlie
2814 understand
2815 undertake
2816 unemployment
2817 unfortunately
2818 uniform
2819 union
2820 unique
2821 unit
2822 unite
2823 universal
2824 universe
2825 university
2826 unknown
2827 unless
2828 unlike
2829 unlikely
2830 until
2831 unusual
2832 up
2833 update
2834 upon
2835 upper
2836 upset
2837 upward
2838 urban
2839 urge
2840 use
2841 useful
2842 user
2843 usual
2844 usually
2845 utility
2846 valid
2847 valley
2848 valuable
2849 value
2850 van
2851 variable
2852 variation
2853 variety
2854 various
2855 vary
2856 vast
2857 vegetable
2858 vehicle
2859 venture
2860 verb
2861 version
2862 versus
2863 very
2864 vessel
2865 veteran
2866 via
2867 vice
2868 victim
2869 victory
2870 video
2871 view
2872 village
2873 violence
2874 violent
2875 virtually
2876 virtue
2877 virus
2878 visible
2879 vision
2880 visit
2881 visitor
2882 visual
2883 vital
2884 vocabulary
2885 voice
2886 volume
2887 voluntary
2888 volunteer
2889 vote
2890 voter
2891 wage
2892 wait
2893 wake
2894 walk
2895 wall
2896 wander
2897 want
2898 war
2899 warm
2900 warn
2901 wash
2902 waste
2903 watch
2904 water
2905 wave
2906 way
2907 we
2908 weak
2909 weakness
2910 wealth
2911 wealthy
2912 weapon
2913 wear
2914 weather
2915 web
2916 wed
2917 wednesday
2918 week
2919 weekend
2920 weekly
2921 weigh
2922 weight
2923 weird
2924 welcome
2925 welfare
2926 well
2927 west
2928 western
2929 wet
2930 what
2931 whatever
2932 wheel
2933 when
2934 whenever
2935 where
2936 whereas
2937 wherever
2938 whether
2939 which
2940 while
2941 whilst
2942 whisper
2943 white
2944 who
2945 whole
2946 why
2947 wide
2948 widely
2949 widespread
2950 wife
2951 wild
2952 will
2953 win
2954 wind
2955 window
2956 wine
2957 wing
2958 winner
2959 winter
2960 wipe
2961 wire
2962 wise
2963 wish
2964 with
2965 withdraw
2966 within
2967 without
2968 witness
2969 woman
2970 wonder
2971 wonderful
2972 wood
2973 wooden
2974 word
2975 work
2976 worker
2977 workshop
2978 world
2979 worry
2980 worth
2981 would
2982 wound
2983 wrap
2984 write
2985 writer
2986 wrong
2987 yard
2988 yeah
2989 year
2990 yellow
2991 yes
2992 yesterday
2993 yet
2994 yield
2995 you
2996 young
2997 yourself
2998 youth
2999 zero
3000 zone

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *