คำศัพท์ใช้บ่อยสุด 4,000 คำ | คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ว่าใช้กันบ่อยๆมีอะไรบ้าง

คำศัพท์ใช้บ่อยสุด 4,000 คำ มีคำว่าอะไรบ้าง พวกเรารู้จักกันมากน้อยกันเพียงใดในบรรดาคำศัพท์ที่เขาว่าใช้บ่อยสุดๆ ยังไม่ได้ใส่คำอ่านคำแปลนะครับ ลองๆศึกษากันดุว่ามันยากง่ายเพียงใด คำศัพท์นี้ถ้าเทียบกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะเหมาะกับนักเรียนมัธยมปลายครับ

คำศัพท์ใช้บ่อย 4,000 คำ เรียง a-z

1 a
2 abandon
3 abdominal
4 ability
5 able
6 abortion
7 about
8 above
9 abroad
10 absence
11 absolute
12 absolutely
13 absorb
14 absorption
15 abstract
16 abuse
17 academic
18 accelerate
19 acceleration
20 accent
21 accept
22 acceptable
23 acceptance
24 access
25 accident
26 accommodation
27 accompany
28 accomplish
29 accord
30 account
31 accumulate
32 accumulation
33 accuracy
34 accurate
35 accurately
36 accuse
37 achieve
38 achievement
39 acid
40 acidic
41 acknowledge
42 acquire
43 acquisition
44 across
45 act
46 action
47 activate
48 active
49 actively
50 activity
51 actor
52 actress
53 actual
54 actually
55 acute
56 ad
57 adapt
58 adaptation
59 adaptive
60 add
61 addition
62 additional
63 address
64 adequate
65 adjacent
66 adjust
67 adjustment
68 administration
69 administrative
70 admire
71 admission
72 admit
73 adolescent
74 adopt
75 adult
76 advance
77 advantage
78 adventure
79 adverse
80 advertise
81 advertisement
82 advice
83 advise
84 adviser
85 advocate
86 aerosol
87 aesthetic
88 affair
89 affect
90 affirm
91 afford
92 afraid
93 after
94 afternoon
95 afterward
96 again
97 against
98 age
99 agency
100 agenda
101 agent
102 aggregate
103 aggressive
104 ago
105 agree
106 agreement
107 agricultural
108 agriculture
109 ahead
110 aid
111 aim
112 air
113 aircraft
114 airline
115 airplane
116 airport
117 alarm
118 album
119 alcohol
120 alert
121 algebra
122 algorithm
123 alien
124 alive
125 all
126 allege
127 alliance
128 allocate
129 allocation
130 allow
131 ally
132 almost
133 alone
134 along
135 alongside
136 already
137 alright
138 also
139 alter
140 alternative
141 although
142 altitude
143 altogether
144 aluminum
145 always
146 amaze
147 ambition
148 amendment
149 amino
150 among
151 amongst
152 amount
153 amplitude
154 analogy
155 analysis
156 analyst
157 analyze
158 ancestor
159 ancient
160 and
161 anger
162 angle
163 angry
164 animal
165 anniversary
166 announce
167 announcement
168 annoy
169 annual
170 another
171 answer
172 anthropology
173 anti
174 antibiotic
175 antibody
176 anticipate
177 antiquity
178 anxiety
179 anxious
180 any
181 anybody
182 anymore
183 anyone
184 anything
185 anyway
186 anywhere
187 apart
188 apartment
189 apologize
190 apparent
191 apparently
192 appeal
193 appear
194 appearance
195 appendix
196 applause
197 apple
198 application
199 apply
200 appoint
201 appointment
202 appreciate
203 approach
204 appropriate
205 approval
206 approve
207 approximate
208 approximately
209 approximation
210 april
211 arbitrary
212 archaeology
213 architect
214 architecture
215 area
216 argue
217 argument
218 arise
219 arm
220 army
221 around
222 arrange
223 arrangement
224 array
225 arrest
226 arrival
227 arrive
228 arrow
229 art
230 article
231 articulate
232 artifact
233 artificial
234 artist
235 artistic
236 artwork
237 as
238 ashamed
239 aside
240 ask
241 aspect
242 assault
243 assembly
244 assert
245 assess
246 assessment
247 asset
248 assign
249 assignment
250 assist
251 assistance
252 assistant
253 associate
254 association
255 assume
256 assumption
257 assure
258 at
259 athlete
260 athletic
261 atmosphere
262 atom
263 atomic
264 attach
265 attachment
266 attack
267 attempt
268 attend
269 attendance
270 attention
271 attitude
272 attorney
273 attract
274 attraction
275 attractive
276 attribute
277 auction
278 audience
279 audio
280 audit
281 august
282 aunt
283 author
284 authority
285 automatic
286 automatically
287 autonomy
288 autumn
289 availability
290 available
291 average
292 avoid
293 award
294 aware
295 awareness
296 away
297 awful
298 axiom
299 axis
300 baby
301 back
302 background
303 backward
304 bacteria
305 bacterial
306 bad
307 badly
308 bag
309 balance
310 ball
311 ban
312 band
313 bang
314 bank
315 bar
316 barely
317 bargain
318 barrel
319 barrier
320 base
321 baseball
322 basic
323 basically
324 basin
325 basis
326 basketball
327 bat
328 bath
329 bathroom
330 battery
331 battle
332 bay
333 be
334 beach
335 beam
336 bear
337 beat
338 beautiful
339 beauty
340 because
341 become
342 bed
343 bedroom
344 beer
345 before
346 beg
347 begin
348 behalf
349 behave
350 behavior
351 behavioral
352 behind
353 belief
354 believe
355 bell
356 belong
357 below
358 belt
359 bend
360 beneath
361 benefit
362 beside
363 besides
364 bet
365 between
366 beyond
367 bias
368 bicycle
369 bid
370 big
371 bike
372 bilingual
373 bill
374 billion
375 bin
376 binary
377 bind
378 biodiversity
379 biological
380 biologist
381 biology
382 bird
383 birth
384 birthday
385 bit
386 bite
387 bizarre
388 black
389 blame
390 blank
391 bleed
392 bless
393 blind
394 block
395 blood
396 bloody
397 blow
398 blue
399 board
400 boat
401 bodily
402 body
403 boil
404 bomb
405 bond
406 bone
407 bonus
408 book
409 boom
410 boost
411 boot
412 border
413 bore
414 borrow
415 boss
416 both
417 bother
418 bottle
419 bottom
420 bound
421 boundary
422 bowl
423 box
424 boy
425 boyfriend
426 bracket
427 brain
428 branch
429 brand
430 bread
431 break
432 breakdown
433 breakfast
434 breast
435 breath
436 breathe
437 breed
438 brick
439 bridge
440 brief
441 briefly
442 bright
443 brilliant
444 bring
445 broad
446 broadcast
447 broadly
448 brother
449 brown
450 brush
451 bubble
452 bucket
453 budget
454 build
455 bulk
456 bullet
457 bunch
458 bundle
459 burden
460 burn
461 burst
462 bury
463 bus
464 business
465 busy
466 but
467 button
468 buy
469 buyer
470 by
471 cabinet
472 cable
473 café
474 cake
475 calcium
476 calculate
477 calculation
478 calculator
479 calculus
480 call
481 calm
482 camera
483 camp
484 campaign
485 campus
486 can
487 cancel
488 cancer
489 candidate
490 cap
491 capability
492 capable
493 capacity
494 capillary
495 capital
496 capitalism
497 capitalist
498 captain
499 capture
500 car
501 carbon
502 card
503 care
504 career
505 careful
506 carefully
507 carpet
508 carrier
509 carry
510 case
511 cash
512 cast
513 castle
514 cat
515 catalog
516 catch
517 category
518 cattle
519 cause
520 ceiling
521 celebrate
522 celebration
523 cell
524 censor
525 cent
526 center
527 central
528 century
529 ceremony
530 certain
531 certainly
532 certificate
533 chain
534 chair
535 chairman
536 challenge
537 chamber
538 champion
539 championship
540 chance
541 change
542 channel
543 chapter
544 character
545 characteristic
546 characterization
547 characterize
548 charge
549 charity
550 charm
551 chart
552 chase
553 chat
554 cheap
555 cheat
556 check
557 cheek
558 cheer
559 cheese
560 chemical
561 chemistry
562 chemotherapy
563 chess
564 chest
565 chicken
566 chief
567 child
568 childhood
569 chip
570 chloride
571 chocolate
572 choice
573 choose
574 chromosome
575 chronic
576 chunk
577 church
578 cigarette
579 cinema
580 circa
581 circle
582 circuit
583 circulate
584 circulation
585 circumstance
586 cite
587 citizen
588 city
589 civil
590 civilian
591 civilization
592 claim
593 clarify
594 class
595 classic
596 classical
597 classification
598 classify
599 classroom
600 clause
601 clay
602 clean
603 clear
604 clearly
605 clever
606 click
607 client
608 climate
609 climb
610 clinic
611 clinical
612 clip
613 clock
614 clone
615 close
616 closely
617 closure
618 clothes
619 clothing
620 cloud
621 club
622 clue
623 cluster
624 coach
625 coal
626 coast
627 coat
628 code
629 coefficient
630 coffee
631 cognitive
632 coherent
633 coin
634 cold
635 collapse
636 colleague
637 collect
638 collection
639 collective
640 college
641 colonial
642 colony
643 color
644 column
645 combat
646 combination
647 combine
648 come
649 comedy
650 comfort
651 comfortable
652 comma
653 command
654 commander
655 comment
656 commentary
657 commercial
658 commission
659 commit
660 commitment
661 committee
662 commodity
663 common
664 commonly
665 communicate
666 communication
667 communicative
668 communist
669 community
670 compact
671 company
672 comparable
673 comparative
674 compare
675 comparison
676 compel
677 compensate
678 compensation
679 compete
680 competence
681 competent
682 competition
683 competitive
684 competitor
685 complain
686 complaint
687 complement
688 complete
689 completely
690 complex
691 complexity
692 complicate
693 complication
694 comply
695 component
696 compose
697 composer
698 composite
699 composition
700 compound
701 comprehension
702 comprehensive
703 comprise
704 compromise
705 computation
706 compute
707 computer
708 conceive
709 concentrate
710 concentration
711 concept
712 conception
713 conceptual
714 concern
715 concert
716 conclude
717 conclusion
718 concrete
719 condition
720 conditional
721 conduct
722 conduction
723 cone
724 conference
725 confidence
726 confident
727 configuration
728 confine
729 confirm
730 conflict
731 confound
732 confront
733 confuse
734 confusion
735 congruent
736 connect
737 connection
738 connector
739 connotation
740 conscious
741 consciousness
742 consensus
743 consent
744 consequence
745 consequently
746 conservation
747 conservative
748 conserve
749 consider
750 considerable
751 considerably
752 consideration
753 consist
754 consistent
755 consonant
756 constant
757 constantly
758 constitute
759 constitution
760 constitutional
761 constrain
762 constraint
763 construct
764 construction
765 consult
766 consultant
767 consultation
768 consume
769 consumer
770 consumption
771 contact
772 contain
773 container
774 contemporary
775 content
776 contest
777 context
778 continent
779 continue
780 continuity
781 continuous
782 contour
783 contract
784 contradict
785 contradiction
786 contradictory
787 contrary
788 contrast
789 contribute
790 contribution
791 control
792 controversial
793 controversy
794 convenient
795 convention
796 conventional
797 converge
798 convergence
799 conversation
800 convert
801 convey
802 conviction
803 convince
804 cook
805 cool
806 cooperation
807 coordinate
808 coordination
809 cope
810 copy
811 cord
812 core
813 corner
814 coronary
815 corporate
816 corporation
817 corpus
818 correct
819 correction
820 correctly
821 correlate
822 correlation
823 correspond
824 correspondence
825 corruption
826 cortex
827 cost
828 cotton
829 cough
830 could
831 council
832 counsel
833 count
834 counter
835 country
836 countryside
837 county
838 couple
839 course
840 court
841 cousin
842 cover
843 coverage
844 cow
845 crack
846 craft
847 crash
848 crazy
849 cream
850 create
851 creation
852 creative
853 creature
854 credibility
855 credit
856 crew
857 crime
858 criminal
859 crisis
860 criterion
861 critic
862 critical
863 critically
864 criticism
865 criticize
866 critique
867 crop
868 cross
869 crowd
870 crucial
871 crude
872 cry
873 crystal
874 cue
875 cultural
876 culture
877 cup
878 cure
879 curious
880 currency
881 current
882 currently
883 curriculum
884 curtain
885 curve
886 custom
887 customer
888 cut
889 cycle
890 cyclic
891 cylinder
892 dad
893 daily
894 damage
895 damn
896 damp
897 dance
898 danger
899 dangerous
900 dare
901 dark
902 darkness
903 data
904 database
905 date
906 daughter
907 day
908 dead
909 deadline
910 deal
911 dealer
912 dear
913 death
914 debate
915 debt
916 decade
917 decay
918 deceive
919 december
920 decent
921 decide
922 decision
923 declare
924 decline
925 decorate
926 decrease
927 dedicate
928 deep
929 deeply
930 defeat
931 defect
932 defend
933 defendant
934 defense
935 deficiency
936 deficit
937 define
938 definite
939 definitely
940 definition
941 deflection
942 degrade
943 degree
944 delay
945 delegate
946 deliberately
947 delight
948 deliver
949 delivery
950 delta
951 demand
952 democracy
953 democratic
954 demonstrate
955 demonstration
956 demonstrator
957 denominator
958 denote
959 dense
960 density
961 deny
962 department
963 departure
964 depend
965 dependence
966 dependent
967 depict
968 deposit
969 depress
970 depression
971 depth
972 deputy
973 derivative
974 derive
975 descendent
976 describe
977 description
978 descriptor
979 desert
980 deserve
981 design
982 designer
983 desire
984 desk
985 desperate
986 despite
987 destination
988 destroy
989 destruction
990 detail
991 detect
992 detection
993 determination
994 determine
995 develop
996 development
997 developmental
998 deviation
999 device
1000 devote
1001 diagnose
1002 diagnosis
1003 diagnostic
1004 diagram
1005 dialect
1006 dialog
1007 diameter
1008 diary
1009 dictate
1010 dictionary
1011 die
1012 diet
1013 differ
1014 difference
1015 different
1016 differential
1017 differentiate
1018 differentiation
1019 differently
1020 difficult
1021 difficulty
1022 diffusion
1023 dig
1024 digital
1025 dilemma
1026 dilute
1027 dimension
1028 dimensional
1029 dine
1030 dinner
1031 dioxide
1032 direct
1033 direction
1034 directive
1035 directly
1036 director
1037 dirty
1038 disability
1039 disable
1040 disadvantage
1041 disagree
1042 disappear
1043 disappoint
1044 disaster
1045 discharge
1046 discipline
1047 discount
1048 discourse
1049 discover
1050 discovery
1051 discrete
1052 discrimination
1053 discuss
1054 discussion
1055 disease
1056 dish
1057 disk
1058 dismiss
1059 disorder
1060 displacement
1061 display
1062 dispute
1063 dissection
1064 dissertation
1065 dissolve
1066 distance
1067 distant
1068 distinct
1069 distinction
1070 distinguish
1071 distress
1072 distribute
1073 distribution
1074 district
1075 disturb
1076 disturbance
1077 dive
1078 diverse
1079 diversity
1080 divide
1081 division
1082 divorce
1083 do
1084 doctor
1085 document
1086 dog
1087 dollar
1088 domain
1089 domestic
1090 dominance
1091 dominant
1092 dominate
1093 domination
1094 donor
1095 door
1096 dose
1097 double
1098 doubt
1099 down
1100 dozen
1101 draft
1102 drag
1103 drain
1104 drama
1105 dramatic
1106 dramatically
1107 draw
1108 dream
1109 dress
1110 drift
1111 drill
1112 drink
1113 drive
1114 driver
1115 drop
1116 drug
1117 drunk
1118 dry
1119 duck
1120 due
1121 dump
1122 duration
1123 during
1124 dust
1125 duty
1126 dye
1127 dynamic
1128 each
1129 ear
1130 early
1131 earn
1132 earth
1133 ease
1134 easily
1135 east
1136 eastern
1137 easy
1138 eat
1139 echo
1140 ecological
1141 ecology
1142 economic
1143 economically
1144 economist
1145 economy
1146 edge
1147 edit
1148 edition
1149 editor
1150 editorial
1151 educate
1152 education
1153 educational
1154 effect
1155 effective
1156 effectively
1157 effectiveness
1158 efficiency
1159 efficient
1160 effort
1161 egg
1162 eight
1163 eighteen
1164 eighty
1165 either
1166 elaborate
1167 elastic
1168 elasticity
1169 elderly
1170 elect
1171 election
1172 electric
1173 electrical
1174 electricity
1175 electron
1176 electronic
1177 element
1178 elementary
1179 elevate
1180 elevation
1181 eleven
1182 eliminate
1183 elimination
1184 elite
1185 else
1186 elsewhere
1187 email
1188 embarrass
1189 embed
1190 embrace
1191 embryo
1192 emerge
1193 emergence
1194 emergency
1195 emission
1196 emit
1197 emotion
1198 emotional
1199 emperor
1200 emphasis
1201 emphasize
1202 empire
1203 empirical
1204 employ
1205 employee
1206 employer
1207 employment
1208 empty
1209 en
1210 enable
1211 encode
1212 encounter
1213 encourage
1214 end
1215 enemy
1216 energy
1217 enforce
1218 enforcement
1219 engage
1220 engine
1221 engineer
1222 enhance
1223 enjoy
1224 enormous
1225 enormously
1226 enough
1227 ensure
1228 enter
1229 enterprise
1230 entertain
1231 entertainment
1232 enthusiasm
1233 entire
1234 entirely
1235 entitle
1236 entity
1237 entrance
1238 entrant
1239 entry
1240 envelope
1241 environment
1242 environmental
1243 enzyme
1244 epidemic
1245 epidemiology
1246 episode
1247 equal
1248 equality
1249 equally
1250 equation
1251 equilibrium
1252 equip
1253 equipment
1254 equity
1255 equivalence
1256 equivalent
1257 era
1258 erase
1259 error
1260 escape
1261 especially
1262 essay
1263 essence
1264 essential
1265 essentially
1266 establish
1267 establishment
1268 estate
1269 estimate
1270 estimation
1271 ethical
1272 ethics
1273 ethnic
1274 evaluate
1275 evaluation
1276 even
1277 evening
1278 event
1279 eventually
1280 ever
1281 every
1282 everybody
1283 everyday
1284 everyone
1285 everything
1286 everywhere
1287 evidence
1288 evident
1289 evil
1290 evolution
1291 evolutionary
1292 evolve
1293 ex
1294 exact
1295 exactly
1296 exam
1297 examination
1298 examine
1299 example
1300 exceed
1301 excellent
1302 except
1303 exception
1304 excess
1305 exchange
1306 excite
1307 excitement
1308 exclude
1309 excuse
1310 execute
1311 execution
1312 executive
1313 exercise
1314 exhaust
1315 exhibit
1316 exhibition
1317 exist
1318 existence
1319 exit
1320 expand
1321 expansion
1322 expect
1323 expectation
1324 expenditure
1325 expense
1326 expensive
1327 experience
1328 experiment
1329 experimental
1330 expert
1331 expertise
1332 explain
1333 explanation
1334 explicit
1335 explicitly
1336 exploit
1337 explore
1338 exponential
1339 export
1340 expose
1341 exposure
1342 express
1343 expression
1344 extend
1345 extension
1346 extensive
1347 extent
1348 external
1349 extra
1350 extract
1351 extraordinary
1352 extreme
1353 extremely
1354 eye
1355 fabric
1356 face
1357 facet
1358 facilitate
1359 facility
1360 fact
1361 factor
1362 factorial
1363 factory
1364 faculty
1365 fade
1366 fail
1367 failure
1368 fair
1369 fairly
1370 faith
1371 faithfully
1372 fall
1373 false
1374 familiar
1375 family
1376 famous
1377 fan
1378 fancy
1379 fantastic
1380 far
1381 fare
1382 farm
1383 farmer
1384 fascinate
1385 fashion
1386 fast
1387 fat
1388 fate
1389 father
1390 fatigue
1391 fault
1392 favor
1393 favorite
1394 fax
1395 fear
1396 feature
1397 february
1398 federal
1399 fee
1400 feed
1401 feedback
1402 feel
1403 fellow
1404 female
1405 fence
1406 fertility
1407 festival
1408 fetal
1409 fever
1410 few
1411 fiber
1412 fiction
1413 field
1414 fifteen
1415 fifty
1416 fight
1417 figure
1418 file
1419 fill
1420 film
1421 filter
1422 fin
1423 final
1424 finally
1425 finance
1426 financial
1427 find
1428 fine
1429 finger
1430 finish
1431 finite
1432 fire
1433 firm
1434 firmly
1435 first
1436 firstly
1437 fiscal
1438 fish
1439 fit
1440 five
1441 fix
1442 flag
1443 flash
1444 flat
1445 flee
1446 flesh
1447 flexibility
1448 flexible
1449 flight
1450 flip
1451 float
1452 flood
1453 floor
1454 flow
1455 flower
1456 fluid
1457 flux
1458 fly
1459 focus
1460 fold
1461 folk
1462 follow
1463 food
1464 fool
1465 foot
1466 football
1467 footnote
1468 for
1469 force
1470 forecast
1471 foreign
1472 forest
1473 forever
1474 forget
1475 forgive
1476 form
1477 formal
1478 formally
1479 format
1480 formation
1481 former
1482 formula
1483 formulation
1484 forth
1485 fortunate
1486 fortunately
1487 fortune
1488 forty
1489 forum
1490 forward
1491 fossil
1492 foster
1493 found
1494 foundation
1495 founder
1496 four
1497 fourteen
1498 fraction
1499 fracture
1500 fragment
1501 frame
1502 framework
1503 free
1504 freedom
1505 freely
1506 freeze
1507 frequency
1508 frequent
1509 frequently
1510 fresh
1511 friction
1512 friday
1513 friend
1514 friendly
1515 friendship
1516 frighten
1517 fringe
1518 from
1519 front
1520 fruit
1521 frustrate
1522 fuck
1523 fuel
1524 fulfill
1525 full
1526 fully
1527 fun
1528 function
1529 functional
1530 fund
1531 fundamental
1532 fundamentally
1533 funeral
1534 fungus
1535 funny
1536 furniture
1537 further
1538 furthermore
1539 fusion
1540 future
1541 gain
1542 gallery
1543 game
1544 gang
1545 gap
1546 garden
1547 gas
1548 gate
1549 gather
1550 gauge
1551 gay
1552 gaze
1553 gear
1554 gender
1555 gene
1556 general
1557 generalization
1558 generalize
1559 generally
1560 generate
1561 generation
1562 generous
1563 genetic
1564 genetically
1565 genetics
1566 gentle
1567 gentleman
1568 gently
1569 genuine
1570 gesture
1571 get
1572 ghost
1573 giant
1574 gift
1575 girl
1576 girlfriend
1577 give
1578 glad
1579 glance
1580 glass
1581 global
1582 globalization
1583 go
1584 goal
1585 goat
1586 god
1587 gold
1588 golden
1589 golf
1590 good
1591 goodness
1592 goods
1593 govern
1594 government
1595 governor
1596 grab
1597 grade
1598 gradient
1599 gradually
1600 graduate
1601 grain
1602 gram
1603 grammar
1604 grammatical
1605 grand
1606 grandfather
1607 grandmother
1608 grant
1609 graph
1610 grasp
1611 grass
1612 grateful
1613 grave
1614 gravity
1615 gray
1616 great
1617 greatly
1618 green
1619 greet
1620 grid
1621 grin
1622 grip
1623 gross
1624 ground
1625 group
1626 grow
1627 growth
1628 guarantee
1629 guard
1630 guess
1631 guest
1632 guidance
1633 guide
1634 guideline
1635 guilty
1636 guitar
1637 gun
1638 gut
1639 guy
1640 habit
1641 habitat
1642 hair
1643 half
1644 halfway
1645 hall
1646 hand
1647 handle
1648 handout
1649 hang
1650 happen
1651 happiness
1652 happy
1653 harbor
1654 hard
1655 hardly
1656 harm
1657 harvest
1658 hat
1659 hate
1660 have
1661 hawk
1662 he
1663 head
1664 headline
1665 headquarter
1666 health
1667 healthy
1668 hear
1669 heart
1670 heat
1671 heaven
1672 heavily
1673 heavy
1674 hedge
1675 height
1676 helix
1677 hell
1678 hello
1679 help
1680 helpful
1681 hence
1682 hepatitis
1683 herbicide
1684 here
1685 hero
1686 herself
1687 hesitate
1688 hey
1689 hi
1690 hide
1691 hierarchy
1692 high
1693 highlight
1694 highly
1695 hill
1696 himself
1697 hint
1698 hip
1699 hire
1700 historian
1701 historic
1702 historical
1703 historically
1704 history
1705 hit
1706 hold
1707 holder
1708 hole
1709 holiday
1710 home
1711 homework
1712 honest
1713 honor
1714 hook
1715 hope
1716 hopefully
1717 horizon
1718 horizontal
1719 hormone
1720 horrible
1721 horror
1722 horse
1723 hospital
1724 host
1725 hot
1726 hotel
1727 hour
1728 house
1729 household
1730 how
1731 however
1732 huge
1733 human
1734 humor
1735 hundred
1736 hunger
1737 hunt
1738 hurry
1739 hurt
1740 husband
1741 hydrogen
1742 hypothesis
1743 I
1744 ice
1745 idea
1746 ideal
1747 identical
1748 identification
1749 identify
1750 identity
1751 ideology
1752 if
1753 ignore
1754 ill
1755 illegal
1756 illness
1757 illusion
1758 illustrate
1759 illustration
1760 image
1761 imagination
1762 imagine
1763 immediate
1764 immediately
1765 immigrant
1766 immune
1767 impact
1768 implement
1769 implementation
1770 implication
1771 implicit
1772 imply
1773 import
1774 importance
1775 important
1776 importantly
1777 impose
1778 impossible
1779 impress
1780 impression
1781 impressive
1782 improve
1783 improvement
1784 impulse
1785 in
1786 incentive
1787 inch
1788 incidence
1789 incident
1790 incline
1791 include
1792 inclusion
1793 income
1794 incorporate
1795 increase
1796 increasingly
1797 incredible
1798 incredibly
1799 incumbent
1800 indeed
1801 independence
1802 independent
1803 independently
1804 index
1805 indicate
1806 indication
1807 indicator
1808 indifference
1809 indigenous
1810 indirect
1811 individual
1812 individually
1813 induce
1814 induction
1815 industrial
1816 industrialization
1817 industrialize
1818 industry
1819 inequality
1820 inevitable
1821 inevitably
1822 infant
1823 infect
1824 infection
1825 infectious
1826 inference
1827 inferior
1828 infinite
1829 infinity
1830 inflation
1831 influence
1832 influential
1833 inform
1834 informal
1835 information
1836 infrastructure
1837 inhibit
1838 inhibition
1839 initial
1840 initially
1841 initiate
1842 initiation
1843 initiative
1844 inject
1845 injection
1846 injure
1847 injury
1848 innate
1849 inner
1850 innocent
1851 innovation
1852 input
1853 inquiry
1854 insect
1855 insert
1856 inside
1857 insight
1858 insist
1859 inspection
1860 inspire
1861 instability
1862 install
1863 instance
1864 instant
1865 instead
1866 instinct
1867 institution
1868 institutional
1869 instruction
1870 instrument
1871 insurance
1872 insure
1873 integral
1874 integrate
1875 integration
1876 intellectual
1877 intelligence
1878 intelligent
1879 intend
1880 intense
1881 intensity
1882 intensive
1883 intent
1884 intention
1885 interact
1886 interaction
1887 interest
1888 interestingly
1889 interface
1890 interfere
1891 interior
1892 intermediate
1893 internal
1894 international
1895 interpret
1896 interpretation
1897 interrupt
1898 interval
1899 intervene
1900 intervention
1901 interview
1902 interviewer
1903 into
1904 introduce
1905 introduction
1906 invade
1907 invasion
1908 invent
1909 inversion
1910 invert
1911 invest
1912 investigate
1913 investigation
1914 investment
1915 investor
1916 invitation
1917 invite
1918 involve
1919 involvement
1920 ion
1921 iron
1922 irrelevant
1923 irrigation
1924 island
1925 isolate
1926 issue
1927 it
1928 item
1929 itself
1930 jacket
1931 jail
1932 january
1933 jazz
1934 jeans
1935 jet
1936 job
1937 join
1938 joint
1939 joke
1940 journal
1941 journalist
1942 journey
1943 joy
1944 judge
1945 judgment
1946 juice
1947 july
1948 jump
1949 june
1950 junior
1951 jury
1952 just
1953 justice
1954 justification
1955 justify
1956 keen
1957 keep
1958 key
1959 kick
1960 kid
1961 kidney
1962 kill
1963 kilometer
1964 kind
1965 king
1966 kiss
1967 kitchen
1968 knee
1969 knife
1970 knock
1971 know
1972 knowledge
1973 lab
1974 label
1975 labor
1976 laboratory
1977 lack
1978 lady
1979 lake
1980 land
1981 landscape
1982 lane
1983 language
1984 large
1985 largely
1986 last
1987 late
1988 lateral
1989 latter
1990 laugh
1991 laughter
1992 launch
1993 law
1994 lawyer
1995 lay
1996 layer
1997 layout
1998 lazy
1999 lead
2000 leader
2001 leadership
2002 leaf
2003 league
2004 lean
2005 leap
2006 learn
2007 lease
2008 least
2009 leather
2010 leave
2011 lecture
2012 lecturer
2013 left
2014 leg
2015 legal
2016 legend
2017 legislation
2018 legitimate
2019 leisure
2020 lend
2021 length
2022 less
2023 lesson
2024 let
2025 letter
2026 level
2027 lever
2028 lexical
2029 liability
2030 liable
2031 liberal
2032 library
2033 license
2034 lie
2035 life
2036 lifestyle
2037 lifetime
2038 lift
2039 light
2040 like
2041 likelihood
2042 likely
2043 likewise
2044 limb
2045 limit
2046 limitation
2047 line
2048 linear
2049 linguistic
2050 linguistics
2051 link
2052 lip
2053 liquid
2054 list
2055 listen
2056 listener
2057 liter
2058 literally
2059 literary
2060 literature
2061 little
2062 live
2063 liver
2064 load
2065 loan
2066 lobby
2067 local
2068 locally
2069 locate
2070 location
2071 lock
2072 locus
2073 log
2074 logic
2075 logical
2076 long
2077 longitudinal
2078 look
2079 loop
2080 loose
2081 lose
2082 loss
2083 lot
2084 loud
2085 love
2086 lovely
2087 lover
2088 low
2089 luck
2090 lucky
2091 lump
2092 lunch
2093 lung
2094 luxury
2095 machine
2096 machinery
2097 mad
2098 magazine
2099 magic
2100 magnetic
2101 magnitude
2102 mail
2103 main
2104 mainly
2105 maintain
2106 maintenance
2107 major
2108 majority
2109 make
2110 maker
2111 male
2112 mall
2113 man
2114 manage
2115 management
2116 manager
2117 manipulate
2118 manipulation
2119 manner
2120 manual
2121 manufacture
2122 manufacturer
2123 manuscript
2124 many
2125 map
2126 marble
2127 march
2128 margin
2129 marginal
2130 mark
2131 marker
2132 market
2133 marriage
2134 marrow
2135 marry
2136 mask
2137 mass
2138 massive
2139 master
2140 match
2141 mate
2142 material
2143 maternal
2144 mathematical
2145 mathematics
2146 matrix
2147 matter
2148 mature
2149 maximize
2150 maximum
2151 may
2152 maybe
2153 mayor
2154 meal
2155 mean
2156 meaningful
2157 meanwhile
2158 measure
2159 measurement
2160 meat
2161 mechanic
2162 mechanical
2163 mechanism
2164 media
2165 mediate
2166 medical
2167 medicine
2168 medium
2169 meet
2170 member
2171 membership
2172 membrane
2173 memorize
2174 memory
2175 mental
2176 mention
2177 mentor
2178 menu
2179 mercury
2180 mere
2181 merely
2182 merge
2183 merger
2184 mess
2185 message
2186 messenger
2187 metabolism
2188 metal
2189 metaphor
2190 meter
2191 method
2192 methodology
2193 micro
2194 mid
2195 middle
2196 might
2197 migrate
2198 migration
2199 mile
2200 military
2201 milk
2202 millimeter
2203 million
2204 mind
2205 mine
2206 mineral
2207 minimal
2208 minimize
2209 minimum
2210 minister
2211 minor
2212 minority
2213 minus
2214 minute
2215 mirror
2216 miss
2217 missile
2218 mission
2219 mistake
2220 mix
2221 mixture
2222 mobile
2223 mobility
2224 mode
2225 model
2226 moderate
2227 modern
2228 modest
2229 modification
2230 modify
2231 module
2232 mole
2233 molecular
2234 molecule
2235 mom
2236 moment
2237 momentum
2238 monday
2239 monetary
2240 money
2241 monitor
2242 monkey
2243 monopoly
2244 month
2245 monthly
2246 mood
2247 moon
2248 moral
2249 morality
2250 more
2251 moreover
2252 morning
2253 morphological
2254 morphology
2255 mortality
2256 mortgage
2257 most
2258 mostly
2259 mother
2260 motif
2261 motion
2262 motivate
2263 motivation
2264 motive
2265 motor
2266 mount
2267 mountain
2268 mouse
2269 mouth
2270 move
2271 movement
2272 movie
2273 much
2274 multi
2275 multinational
2276 multiple
2277 multiply
2278 mum
2279 murder
2280 muscle
2281 museum
2282 music
2283 musical
2284 musician
2285 must
2286 mutation
2287 mutual
2288 myself
2289 mystery
2290 myth
2291 naked
2292 name
2293 namely
2294 narrative
2295 narrow
2296 nasty
2297 nation
2298 national
2299 nationalism
2300 native
2301 natural
2302 naturally
2303 nature
2304 near
2305 nearby
2306 nearly
2307 neat
2308 necessarily
2309 necessary
2310 necessity
2311 neck
2312 need
2313 negative
2314 neglect
2315 negotiate
2316 negotiation
2317 neighbor
2318 neighborhood
2319 neither
2320 neo
2321 nerve
2322 nervous
2323 nest
2324 net
2325 network
2326 neural
2327 neuron
2328 neutral
2329 never
2330 nevertheless
2331 new
2332 newly
2333 news
2334 newspaper
2335 next
2336 nice
2337 nicely
2338 niche
2339 night
2340 nine
2341 nineteen
2342 ninety
2343 nitrogen
2344 no
2345 noble
2346 nobody
2347 nod
2348 node
2349 noise
2350 noisy
2351 nominal
2352 non
2353 none
2354 nonetheless
2355 nonlinear
2356 nor
2357 norm
2358 normal
2359 normally
2360 north
2361 northern
2362 nose
2363 not
2364 notation
2365 note
2366 nothing
2367 notice
2368 notion
2369 noun
2370 novel
2371 november
2372 novice
2373 now
2374 nowadays
2375 nowhere
2376 nuclear
2377 nucleus
2378 null
2379 number
2380 numerical
2381 numerous
2382 nurse
2383 nutrient
2384 object
2385 objection
2386 objective
2387 obligation
2388 oblige
2389 obscure
2390 observation
2391 observe
2392 observer
2393 obtain
2394 obvious
2395 obviously
2396 occasion
2397 occasional
2398 occasionally
2399 occupation
2400 occupy
2401 occur
2402 occurrence
2403 ocean
2404 october
2405 odd
2406 of
2407 off
2408 offense
2409 offer
2410 office
2411 officer
2412 official
2413 offspring
2414 often
2415 oil
2416 okay
2417 old
2418 on
2419 once
2420 one
2421 ongoing
2422 online
2423 only
2424 onset
2425 onto
2426 onwards
2427 oocyte
2428 open
2429 opera
2430 operate
2431 operation
2432 operator
2433 opinion
2434 opponent
2435 opportunity
2436 oppose
2437 opposite
2438 opposition
2439 optical
2440 optimal
2441 optimum
2442 option
2443 or
2444 oral
2445 orange
2446 order
2447 ordinary
2448 organ
2449 organic
2450 organism
2451 organization
2452 organizational
2453 organize
2454 orient
2455 orientation
2456 origin
2457 original
2458 originally
2459 oscillation
2460 other
2461 otherwise
2462 ought
2463 ourselves
2464 out
2465 outcome
2466 outdoor
2467 outer
2468 outlet
2469 outline
2470 output
2471 outside
2472 outstanding
2473 over
2474 overall
2475 overcome
2476 overhead
2477 overlap
2478 overlook
2479 overnight
2480 overseas
2481 overview
2482 overwhelm
2483 owe
2484 own
2485 owner
2486 ownership
2487 oxidize
2488 oxygen
2489 pace
2490 pack
2491 package
2492 page
2493 pain
2494 painful
2495 paint
2496 pair
2497 palace
2498 pale
2499 panel
2500 panic
2501 paper
2502 par
2503 paradigm
2504 paradox
2505 paragraph
2506 parallel
2507 parameter
2508 parcel
2509 pardon
2510 parent
2511 parental
2512 parenthesis
2513 park
2514 parliament
2515 part
2516 partial
2517 partially
2518 participant
2519 participate
2520 participation
2521 particle
2522 particular
2523 particularly
2524 partition
2525 partly
2526 partner
2527 partnership
2528 party
2529 pass
2530 passage
2531 passenger
2532 passion
2533 past
2534 patch
2535 path
2536 pathway
2537 patient
2538 pattern
2539 pause
2540 pay
2541 payment
2542 peace
2543 peaceful
2544 peak
2545 peasant
2546 peer
2547 pen
2548 penalty
2549 pencil
2550 pension
2551 people
2552 per
2553 perceive
2554 percent
2555 percentage
2556 perception
2557 perfect
2558 perfectly
2559 perform
2560 performance
2561 perhaps
2562 period
2563 periodic
2564 peripheral
2565 permanent
2566 permission
2567 permit
2568 person
2569 personal
2570 personality
2571 personally
2572 personnel
2573 perspective
2574 persuade
2575 pest
2576 pesticide
2577 pet
2578 ph
2579 phase
2580 phenomenal
2581 phenomenon
2582 philosopher
2583 philosophical
2584 philosophy
2585 phone
2586 phonological
2587 phosphate
2588 photo
2589 photograph
2590 photographic
2591 phrase
2592 physical
2593 physically
2594 physician
2595 physics
2596 physiological
2597 pi
2598 piano
2599 pick
2600 picture
2601 pie
2602 piece
2603 pig
2604 pile
2605 pilot
2606 pin
2607 pink
2608 pipe
2609 pit
2610 pitch
2611 place
2612 plain
2613 plan
2614 plane
2615 planet
2616 planner
2617 plant
2618 plantation
2619 plastic
2620 plate
2621 platform
2622 plausible
2623 play
2624 player
2625 pleasant
2626 please
2627 pleasure
2628 plenty
2629 plot
2630 plug
2631 plural
2632 plus
2633 pocket
2634 poem
2635 poet
2636 poetry
2637 point
2638 polar
2639 pole
2640 police
2641 policeman
2642 policy
2643 political
2644 politically
2645 politician
2646 politics
2647 poll
2648 pollution
2649 pool
2650 poor
2651 pop
2652 popular
2653 population
2654 port
2655 portfolio
2656 portion
2657 portrait
2658 portray
2659 portrayal
2660 pose
2661 position
2662 positive
2663 positively
2664 possess
2665 possession
2666 possibility
2667 possible
2668 possibly
2669 post
2670 poster
2671 postgraduate
2672 pot
2673 potassium
2674 potato
2675 potential
2676 potentially
2677 pound
2678 pour
2679 poverty
2680 powder
2681 power
2682 powerful
2683 practical
2684 practice
2685 practitioner
2686 pragmatic
2687 praise
2688 pray
2689 prayer
2690 pre
2691 precede
2692 precipitate
2693 precipitation
2694 precise
2695 precisely
2696 predator
2697 predict
2698 prediction
2699 predominantly
2700 prefer
2701 preference
2702 pregnancy
2703 pregnant
2704 prejudice
2705 preliminary
2706 premise
2707 premium
2708 preparation
2709 prepare
2710 prescribe
2711 presence
2712 present
2713 presentation
2714 preserve
2715 president
2716 presidential
2717 press
2718 pressure
2719 presumably
2720 presume
2721 pretend
2722 pretty
2723 prevail
2724 prevalence
2725 prevent
2726 previous
2727 previously
2728 prey
2729 price
2730 pride
2731 priest
2732 primarily
2733 primary
2734 prime
2735 primer
2736 primitive
2737 principal
2738 principle
2739 print
2740 printer
2741 prior
2742 priority
2743 prison
2744 prisoner
2745 private
2746 privilege
2747 prize
2748 pro
2749 probability
2750 probably
2751 probe
2752 problem
2753 problematic
2754 procedure
2755 proceed
2756 process
2757 processor
2758 produce
2759 producer
2760 product
2761 production
2762 productive
2763 productivity
2764 profession
2765 professional
2766 professor
2767 profile
2768 profit
2769 profound
2770 program
2771 progress
2772 progression
2773 progressive
2774 project
2775 projection
2776 prominent
2777 promise
2778 promote
2779 promotion
2780 prompt
2781 pronounce
2782 proof
2783 proper
2784 properly
2785 property
2786 proportion
2787 proposal
2788 propose
2789 proposition
2790 prospect
2791 protect
2792 protection
2793 protein
2794 protest
2795 protocol
2796 proton
2797 proud
2798 prove
2799 provide
2800 provider
2801 province
2802 provision
2803 psychiatric
2804 psychological
2805 psychologist
2806 psychology
2807 pub
2808 public
2809 publication
2810 publicity
2811 publicly
2812 publish
2813 publisher
2814 pull
2815 pulse
2816 pump
2817 punch
2818 punish
2819 punishment
2820 pupil
2821 purchase
2822 pure
2823 purely
2824 purpose
2825 pursue
2826 push
2827 put
2828 puzzle
2829 qualification
2830 qualify
2831 qualitative
2832 quality
2833 quantitative
2834 quantity
2835 quantum
2836 quarter
2837 question
2838 questionnaire
2839 quick
2840 quickly
2841 quiet
2842 quietly
2843 quit
2844 quite
2845 quiz
2846 quotation
2847 quote
2848 rabbit
2849 race
2850 racial
2851 rack
2852 radar
2853 radiation
2854 radical
2855 radio
2856 radius
2857 rail
2858 railway
2859 rain
2860 rainfall
2861 raise
2862 rally
2863 random
2864 randomize
2865 randomly
2866 range
2867 rank
2868 rape
2869 rapid
2870 rapidly
2871 rare
2872 rarely
2873 rat
2874 rate
2875 rather
2876 ratio
2877 rational
2878 rationality
2879 raw
2880 ray
2881 reach
2882 react
2883 reaction
2884 reactive
2885 reactor
2886 read
2887 reader
2888 readily
2889 ready
2890 real
2891 realism
2892 realistic
2893 reality
2894 realize
2895 really
2896 realm
2897 rear
2898 reason
2899 reasonable
2900 reasonably
2901 rebel
2902 rebuild
2903 recall
2904 receive
2905 recent
2906 recently
2907 reception
2908 receptor
2909 recession
2910 recipe
2911 reckon
2912 recognition
2913 recognize
2914 recommend
2915 recommendation
2916 reconstruct
2917 record
2918 recover
2919 recovery
2920 recruit
2921 recycle
2922 red
2923 reduce
2924 reduction
2925 refer
2926 reference
2927 reflect
2928 reflection
2929 reform
2930 refugee
2931 refuse
2932 regard
2933 regardless
2934 regime
2935 region
2936 regional
2937 register
2938 registration
2939 regression
2940 regret
2941 regular
2942 regularly
2943 regulate
2944 regulation
2945 rehabilitation
2946 reinforce
2947 reject
2948 rejection
2949 relate
2950 relation
2951 relationship
2952 relative
2953 relatively
2954 relax
2955 release
2956 relevant
2957 reliability
2958 reliable
2959 relief
2960 relieve
2961 religion
2962 religious
2963 rely
2964 remain
2965 remark
2966 remarkable
2967 remember
2968 remind
2969 remote
2970 remove
2971 render
2972 renew
2973 rent
2974 repair
2975 repeat
2976 repertoire
2977 replace
2978 replacement
2979 replicate
2980 replication
2981 reply
2982 report
2983 reporter
2984 represent
2985 representation
2986 representative
2987 reproduce
2988 reproduction
2989 republic
2990 republican
2991 reputation
2992 request
2993 require
2994 requirement
2995 rescue
2996 research
2997 researcher
2998 resemble
2999 reservation
3000 reserve
3001 reservoir
3002 resident
3003 residential
3004 residual
3005 residue
3006 resign
3007 resist
3008 resistance
3009 resistant
3010 resolution
3011 resolve
3012 resort
3013 resource
3014 respect
3015 respectively
3016 respiratory
3017 respond
3018 response
3019 responsibility
3020 responsible
3021 rest
3022 restaurant
3023 restore
3024 restrict
3025 restriction
3026 result
3027 resume
3028 retail
3029 retain
3030 retire
3031 retirement
3032 retrieve
3033 return
3034 reveal
3035 revenue
3036 reverse
3037 review
3038 revise
3039 revolution
3040 revolutionary
3041 reward
3042 rewrite
3043 rhetoric
3044 rhythm
3045 rice
3046 rich
3047 rid
3048 ride
3049 ridiculous
3050 right
3051 ring
3052 rise
3053 risk
3054 ritual
3055 rival
3056 river
3057 road
3058 robot
3059 rock
3060 role
3061 roll
3062 romantic
3063 roof
3064 room
3065 root
3066 rope
3067 rotate
3068 rotation
3069 rough
3070 roughly
3071 round
3072 route
3073 routine
3074 row
3075 royal
3076 rub
3077 ruin
3078 rule
3079 ruler
3080 rumor
3081 run
3082 rural
3083 rush
3084 sacrifice
3085 sad
3086 safe
3087 safety
3088 sail
3089 sake
3090 salary
3091 sale
3092 salt
3093 same
3094 sample
3095 sanction
3096 sand
3097 sandwich
3098 satellite
3099 satisfaction
3100 satisfy
3101 saturday
3102 save
3103 say
3104 scale
3105 scan
3106 scandal
3107 scare
3108 scatter
3109 scenario
3110 scene
3111 schedule
3112 scheme
3113 scholar
3114 scholarship
3115 school
3116 science
3117 scientific
3118 scientist
3119 scope
3120 score
3121 scream
3122 screen
3123 script
3124 scripture
3125 scroll
3126 sea
3127 seal
3128 search
3129 season
3130 seat
3131 second
3132 secondary
3133 secondly
3134 secret
3135 secretary
3136 secrete
3137 section
3138 sector
3139 secure
3140 security
3141 sediment
3142 see
3143 seed
3144 seek
3145 seem
3146 segment
3147 seize
3148 select
3149 selection
3150 selective
3151 self
3152 sell
3153 semantic
3154 semester
3155 semi
3156 seminar
3157 senator
3158 send
3159 senior
3160 sensation
3161 sense
3162 sensible
3163 sensitive
3164 sensitivity
3165 sensory
3166 sentence
3167 separate
3168 separately
3169 separation
3170 sequence
3171 series
3172 serious
3173 seriously
3174 servant
3175 serve
3176 server
3177 service
3178 session
3179 set
3180 settle
3181 settlement
3182 seven
3183 seventeen
3184 seventy
3185 several
3186 severe
3187 sex
3188 sexual
3189 sexuality
3190 shade
3191 shadow
3192 shake
3193 shall
3194 shallow
3195 shame
3196 shape
3197 share
3198 shareholder
3199 sharp
3200 sharply
3201 she
3202 shed
3203 sheep
3204 sheet
3205 shelf
3206 shell
3207 shelter
3208 shift
3209 shine
3210 ship
3211 shirt
3212 shock
3213 shoe
3214 shoot
3215 shop
3216 shore
3217 short
3218 shortly
3219 shot
3220 should
3221 shoulder
3222 shout
3223 show
3224 shower
3225 shut
3226 shuttle
3227 sick
3228 side
3229 sigh
3230 sight
3231 sign
3232 signal
3233 significance
3234 significant
3235 significantly
3236 silence
3237 silent
3238 silly
3239 silver
3240 similar
3241 similarity
3242 similarly
3243 simple
3244 simplify
3245 simply
3246 simulate
3247 simulation
3248 simultaneously
3249 sin
3250 since
3251 sincerely
3252 sing
3253 singer
3254 single
3255 singular
3256 sink
3257 sir
3258 sister
3259 sit
3260 site
3261 situate
3262 situation
3263 six
3264 sixteen
3265 sixty
3266 size
3267 sketch
3268 ski
3269 skill
3270 skin
3271 skip
3272 skirt
3273 sky
3274 slab
3275 slash
3276 slave
3277 slavery
3278 sleep
3279 slice
3280 slide
3281 slight
3282 slightly
3283 slip
3284 slope
3285 slot
3286 slow
3287 slowly
3288 small
3289 smart
3290 smell
3291 smile
3292 smoke
3293 smooth
3294 snake
3295 snap
3296 sneeze
3297 sniff
3298 snow
3299 so
3300 social
3301 socialize
3302 socially
3303 society
3304 sodium
3305 soft
3306 software
3307 soil
3308 solar
3309 soldier
3310 sole
3311 solid
3312 soluble
3313 solute
3314 solution
3315 solve
3316 solvent
3317 some
3318 somebody
3319 somehow
3320 someone
3321 something
3322 sometime
3323 sometimes
3324 somewhat
3325 somewhere
3326 son
3327 song
3328 soon
3329 sophisticate
3330 sorry
3331 sort
3332 soul
3333 sound
3334 source
3335 south
3336 southern
3337 space
3338 span
3339 spare
3340 spatial
3341 speak
3342 speaker
3343 special
3344 specialist
3345 specialize
3346 specially
3347 specialty
3348 species
3349 specific
3350 specifically
3351 specification
3352 specify
3353 specimen
3354 spectrum
3355 speech
3356 speed
3357 spell
3358 spend
3359 sperm
3360 sphere
3361 spin
3362 spirit
3363 spiritual
3364 spite
3365 splice
3366 split
3367 spokesman
3368 sponsor
3369 sponsorship
3370 spontaneous
3371 sport
3372 spot
3373 spray
3374 spread
3375 spring
3376 square
3377 squeeze
3378 stability
3379 stabilize
3380 stable
3381 stack
3382 staff
3383 stage
3384 stain
3385 stair
3386 stake
3387 stall
3388 stamp
3389 stance
3390 stand
3391 standard
3392 standardize
3393 star
3394 stare
3395 start
3396 state
3397 statement
3398 static
3399 station
3400 statistic
3401 statistical
3402 statistically
3403 status
3404 stay
3405 steadily
3406 steady
3407 steal
3408 steam
3409 steel
3410 stem
3411 step
3412 stereotype
3413 stick
3414 still
3415 stimulate
3416 stimulus
3417 stir
3418 stock
3419 stomach
3420 stone
3421 stop
3422 storage
3423 store
3424 storm
3425 story
3426 straight
3427 straightforward
3428 strain
3429 strand
3430 strange
3431 stranger
3432 strategic
3433 strategy
3434 stream
3435 street
3436 strength
3437 strengthen
3438 stress
3439 stretch
3440 strict
3441 strictly
3442 strike
3443 string
3444 strip
3445 stripe
3446 stroke
3447 strong
3448 strongly
3449 structural
3450 structure
3451 struggle
3452 student
3453 studio
3454 study
3455 stuff
3456 stupid
3457 style
3458 sub
3459 subject
3460 subjective
3461 submit
3462 subsequent
3463 subsequently
3464 subset
3465 substance
3466 substantial
3467 substitute
3468 substitution
3469 substrate
3470 subtle
3471 subtract
3472 succeed
3473 success
3474 successful
3475 successfully
3476 such
3477 sudden
3478 suddenly
3479 suffer
3480 sufficient
3481 sufficiently
3482 sugar
3483 suggest
3484 suggestion
3485 suicide
3486 suit
3487 suitable
3488 sum
3489 summarize
3490 summary
3491 summer
3492 summit
3493 sun
3494 sunday
3495 super
3496 superior
3497 supermarket
3498 supplement
3499 supplier
3500 supply
3501 support
3502 supporter
3503 suppose
3504 supposedly
3505 sure
3506 surely
3507 surface
3508 surgeon
3509 surgery
3510 surgical
3511 surplus
3512 surprise
3513 surprisingly
3514 surround
3515 survey
3516 survival
3517 survive
3518 susceptible
3519 suspect
3520 suspend
3521 sustain
3522 sustainable
3523 swap
3524 swear
3525 sweep
3526 sweet
3527 swell
3528 swim
3529 swing
3530 switch
3531 sword
3532 syllable
3533 syllabus
3534 symbol
3535 symbolic
3536 symptom
3537 syndrome
3538 syntactic
3539 syntax
3540 synthesis
3541 synthetic
3542 system
3543 systematic
3544 table
3545 tackle
3546 tail
3547 take
3548 tale
3549 talent
3550 talk
3551 tall
3552 tank
3553 tap
3554 tape
3555 target
3556 task
3557 taste
3558 tax
3559 taxi
3560 tea
3561 teach
3562 teacher
3563 team
3564 tear
3565 tech
3566 technical
3567 technically
3568 technique
3569 technological
3570 technology
3571 teenager
3572 telephone
3573 television
3574 tell
3575 temperature
3576 temporal
3577 temporary
3578 tempt
3579 ten
3580 tend
3581 tendency
3582 tender
3583 tennis
3584 tense
3585 tension
3586 tent
3587 term
3588 terminal
3589 terminology
3590 terrible
3591 terribly
3592 territory
3593 terror
3594 terrorism
3595 terrorist
3596 test
3597 testimony
3598 text
3599 textbook
3600 than
3601 thank
3602 that
3603 the
3604 theater
3605 theme
3606 themselves
3607 then
3608 theorem
3609 theoretical
3610 theorist
3611 theory
3612 therapy
3613 there
3614 thereby
3615 therefore
3616 thermal
3617 thesis
3618 they
3619 thick
3620 thickness
3621 thin
3622 thing
3623 think
3624 thirst
3625 thirteen
3626 thirty
3627 this
3628 though
3629 thousand
3630 thread
3631 threat
3632 threaten
3633 three
3634 threshold
3635 throat
3636 through
3637 throughout
3638 throw
3639 thumb
3640 thursday
3641 thus
3642 ticket
3643 tie
3644 tight
3645 till
3646 time
3647 tiny
3648 tip
3649 tire
3650 tissue
3651 title
3652 to
3653 tobacco
3654 today
3655 together
3656 toilet
3657 tolerance
3658 tomorrow
3659 ton
3660 tone
3661 tongue
3662 tonight
3663 too
3664 tool
3665 tooth
3666 top
3667 topic
3668 total
3669 totally
3670 touch
3671 tough
3672 tour
3673 tourism
3674 tourist
3675 tournament
3676 toward
3677 tower
3678 town
3679 toxic
3680 toy
3681 trace
3682 track
3683 tract
3684 trade
3685 tradition
3686 traditional
3687 traditionally
3688 traffic
3689 tragedy
3690 trail
3691 train
3692 trait
3693 trajectory
3694 trans
3695 transaction
3696 transcribe
3697 transcription
3698 transfer
3699 transform
3700 transformation
3701 transition
3702 translate
3703 translation
3704 transmission
3705 transmit
3706 transparency
3707 transplant
3708 transport
3709 transportation
3710 trap
3711 trauma
3712 travel
3713 traveler
3714 treasure
3715 treat
3716 treatment
3717 treaty
3718 tree
3719 tremendous
3720 trend
3721 trial
3722 triangle
3723 tribe
3724 trick
3725 tricky
3726 trigger
3727 trillion
3728 trip
3729 trivial
3730 troop
3731 tropical
3732 trouble
3733 trousers
3734 truck
3735 true
3736 truly
3737 trust
3738 truth
3739 try
3740 tube
3741 tumor
3742 tune
3743 turbulent
3744 turn
3745 turnover
3746 tutor
3747 twelve
3748 twenty
3749 twice
3750 twin
3751 twist
3752 two
3753 type
3754 typical
3755 typically
3756 ugly
3757 ultimate
3758 ultimately
3759 unable
3760 uncertainty
3761 uncle
3762 unclear
3763 under
3764 undergo
3765 undergraduate
3766 underground
3767 underlie
3768 undermine
3769 underneath
3770 understand
3771 undertake
3772 unemployed
3773 unemployment
3774 unexpected
3775 unfortunately
3776 unhappy
3777 uniform
3778 unify
3779 unintelligible
3780 union
3781 unique
3782 unit
3783 unite
3784 unity
3785 universal
3786 universe
3787 university
3788 unknown
3789 unless
3790 unlike
3791 unlikely
3792 unstable
3793 until
3794 unusual
3795 up
3796 update
3797 uplift
3798 upon
3799 upper
3800 upset
3801 upstairs
3802 upward
3803 urban
3804 urge
3805 urgent
3806 urine
3807 usage
3808 use
3809 useful
3810 user
3811 usual
3812 usually
3813 utility
3814 utilize
3815 utterance
3816 vacation
3817 vague
3818 valid
3819 validity
3820 valley
3821 valuable
3822 value
3823 valve
3824 van
3825 variability
3826 variable
3827 variance
3828 variant
3829 variation
3830 variety
3831 various
3832 vary
3833 vast
3834 vector
3835 vegetable
3836 vegetation
3837 vehicle
3838 vein
3839 velocity
3840 venture
3841 verb
3842 verbal
3843 version
3844 versus
3845 vertical
3846 very
3847 vessel
3848 veteran
3849 via
3850 viable
3851 vice
3852 victim
3853 victory
3854 video
3855 view
3856 village
3857 violence
3858 violent
3859 virtually
3860 virtue
3861 virus
3862 visible
3863 vision
3864 visit
3865 visitor
3866 visual
3867 vital
3868 vitamin
3869 vocabulary
3870 voice
3871 volition
3872 volume
3873 voluntary
3874 volunteer
3875 vote
3876 voter
3877 vowel
3878 vulnerable
3879 wage
3880 wait
3881 wake
3882 walk
3883 wall
3884 wander
3885 want
3886 war
3887 warm
3888 warn
3889 wash
3890 waste
3891 watch
3892 water
3893 watershed
3894 wave
3895 wavelength
3896 way
3897 we
3898 weak
3899 weakness
3900 wealth
3901 wealthy
3902 weapon
3903 wear
3904 weather
3905 weave
3906 web
3907 website
3908 wed
3909 wednesday
3910 week
3911 weekend
3912 weekly
3913 weigh
3914 weight
3915 weird
3916 welcome
3917 welfare
3918 well
3919 west
3920 western
3921 wet
3922 what
3923 whatever
3924 wheat
3925 wheel
3926 when
3927 whenever
3928 where
3929 whereas
3930 whereby
3931 wherever
3932 whether
3933 which
3934 whichever
3935 while
3936 whilst
3937 whisper
3938 white
3939 who
3940 whoever
3941 whole
3942 why
3943 wide
3944 widely
3945 widespread
3946 wife
3947 wild
3948 will
3949 win
3950 wind
3951 window
3952 wine
3953 wing
3954 winner
3955 winter
3956 wipe
3957 wire
3958 wisdom
3959 wise
3960 wish
3961 with
3962 withdraw
3963 within
3964 without
3965 witness
3966 woman
3967 wonder
3968 wonderful
3969 wood
3970 wooden
3971 word
3972 work
3973 worker
3974 workshop
3975 world
3976 worldwide
3977 worry
3978 worth
3979 would
3980 wound
3981 wrap
3982 write
3983 writer
3984 wrong
3985 yard
3986 yeah
3987 year
3988 yeast
3989 yellow
3990 yes
3991 yesterday
3992 yet
3993 yield
3994 you
3995 young
3996 yourself
3997 youth
3998 zero
3999 zone
4000 zoo
   
เรียบเรียงโดย www.ภาษาอังกฤษออนไลน์.com

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *