27 คำศัพท์อุปกรณ์ ภาษาอังกฤษ มาดูกันว่าวัสดุสํานักงาน ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่าอย่างไร

หลายท่านที่ทำงานในสำนักงานอาจะไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้อยู่นั้น ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่าอย่างไรบ้าง แต่มีหลายคำที่อุปกรณ์ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยก็ใช้คำเดียวกัน มาสำรวจดูกันว่า..มีอันไหนที่คนไทยเรียกทับศัพท์กันบ้าง

อุปกรณ์สำนักงาน – Office Supplies

คำศัพท์อุปกรณ์ต่างๆในสำนักงาน (Office Supplies) ที่เราควรทำความรู้จักกันเอาไว้ มีอะไรบ้าง ไปชมพร้อมกันเล้ย…

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Ballpointบ๊อลพ็อยทึปากกาลูกลื่น
Bulldog clipบุ๊ลดอก คลิปคลิหนีบ
Calculatorแค๊ลคะเลเทอะเครื่องคิดเลข
Clipboardคลิ๊บบอดแผ่นคลิปบอร์ด
Correction Penเคอะเร็คเชิน เพ็นปากกาลบคำผิด
Cutterคั๊ทเทอะคัตเตอร์
Drawing pin ดร๊อวิง พินหมุดปักบอร์ด
Envelopeเอ็นวะโลพซองจดหมาย
Eraserอิเร๊เซอะยางลบ
Folderโฟ๊ลเดอะแฟ้ม
Fountain penเฟ๊าเทิน เพ็นปากกาหมึกซึม
Glueกลูกาว
Highlighterไฮ๊ไลเทอะปากกาเน้นข้อความ
Markerม๊าคเคอะปากกาเคมี, ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
Paperเพ๊เพอะกระดาษ
Paper clipเพ๊เพอะ คลิปคลิปหนีบกระดาษ
Penเพ็นปากกา
Pencilเพ็นเซิลดินสอ
Pencil sharpenerเพ็นเซิล ช๊าพเพินเนอะที่เหลาดินสอ
Rubber stampรั๊บเบอะ สแต็มพตรายาง
Rulerรู๊ลเลอะไม้บรรทัด
Scissorsซิ๊ซเซิสกรรไกร
Stapleสเต๊เพิลลวดเย็บกระดาษ
Staplerสเต๊เพลอะเครื่องเย็บกระดาษ
Sticky notesสติ๊คคิ โน๊ทโน๊ตกระดาษแปะ
Tape  เทพเทป
Tape dispenserเทพ ดิ๊สเป็นเซอะแท่นตัดเทป

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 25

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *