หลักการใช้ Past Perfect Tense อีกหนึ่ง tense ที่น่าปวดหัว แต่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

หลักการใช้ Past Perfect Tense หรือ Past Perfect Simple เป็นอีกหนึ่งตัวที่สร้างความปวดหัวให้กับผู้เรียน เพราะว่าเป็นอีกหนึ่ง Tense ที่มีสองเหตุการณ์มาพ่วงกัน และสองเหตุการณ์ก็ใช้ Tense ต่างกันอีกด้วย แต่ก็ไม่ยากเกินไปครับ ถ้าสร้างความเข้าใจกับมันดีๆ

หลักการใช้ past perfect tense

Past Perfect Tense คือ

Past Perfect Tense (Tense อดีตสมบูรณ์)

Past  พาสท= อดีต

Perfect  เพอเฟ็คท = สมบูรณ์

Past Perfect Tense

คำว่าสมบูรณ์ใน Tense นี้หมายความว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจบลงไปแล้ว หรือสิ้นสุดแล้วอย่างสิ้นเชิง ต่างกับ Present Perfect Tense ซี่งกล่าวถึงเหตุที่ดำเนินมาถึงปัจจุบันและจะดำเนินต่อไปในอนาคต (ถ้าไม่เข้าใจอ่านทวนอีกรอบ ถ้าไม่เข้าใจอีกเดี๋ยวค่อยดูตัวอย่าง และจินตนาการตามแล้วกัน)

โครงสร้าง Past Perfect Tense (ประโยคบอกเล่า)

I,He, She, It, A cat,
You, We, They, Cats
had
gone

*** ประธานทุกตัวใช้โครงสร้างเดียวกันเลย

หลักการใช้ Past Perfect Tense

ใช้บอกเหตุการณ์ในอดีตที่สิ้นสุดไปแล้ว ก่อนจะมีอีกเหตุการณ์เข้ามาแทรกทีหลัง

หมายความว่ามันมีสองเหตุการณ์ (คล้าย past continuous) มักจะมีการใช้ before, after มาร่วมกับประโยค และต้องใช้ตามนี้ คือ

 • เหตุการณ์ที่เกิดก่อน (ใช้ Past Perfect Tense)
 • เหตุการณ์ที่เกิดทีหลัง (ใช้ Past Simple Tense)

**** ให้นักเรียนท่องว่า พาสเพอ (past per) เกิดก่อน พาสซิม (past sim) เกิดหลัง 

(เป็นครั้งที่ 2 ที่ past simple เป็นพระรองเพราะเกิดหลัง)

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

The train………………..when we………………. to the station.

a. has left, get   b. had left, had got

c. left, had got  d. had left, got

ใจความของประโยคข้างบนคือว่า ” รถไฟออกไป ตอนที่เราไปถึงสถานี “

 • ทีนี้ก็ต้องถามตัวเองแล้วว่า ระหว่าง รถไฟออกไป กับ เราไปถึงสถานี เหตุการณ์ไหนเกิดก่อน  คำตอบต้องเป็นรถไฟออกไปก่อนใช่ไหมเอ่ย แล้วเราก็มาใส่สูตรเข้าไป พาสเพอ (past per) เกิดก่อน พาสซิม (past sim) เกิดหลัง 

a. has left (ผิด present perfect), get  (ผิด present simple)

b. had left (ถูกต้อง เกิดก่อน past per) , had got (ผิด อันนี้ past per)

c. left (ผิด past simple), had got (ถูกต้อง past per)

d. had left (ถูกต้อง เกิดก่อน past per), got (ถูกต้อง past per)

เฉลยข้อ d. ” รถไฟออกไปก่อนแล้ว ตอนที่เราไปถึงสถานี “

 • ลองมาดูตัวอย่างกันเลยครับ ตามสูตรที่บอก พาสเพอ (past per) เกิดก่อน พาสซิม (past sim) เกิดหลัง 

I had eaten a pizza before I went to bed.
ฉันได้กินพิซซ่า ก่อนที่ฉันเข้านอน (กินก่อน )

John called me after I had left.
จอห์นโทรหาฉัน หลังจากที่ฉันได้ออกจากบ้านแล้ว  (ฉันออกจากบ้านก่อน)

John had called me by the time I left. (by the time แปลว่า ก่อน)
จอห์นได้โทรหาฉัน ก่อนที่ฉันออกจากบ้าน (จอห์นโทรหาก่อน)

When we reached the cinema, all people had gone home.
เมือเราไปถึงโรงหนัง คนได้กลับบ้านหมดแล้ว (คนกลับบ้านก่อน)

All people had gone home when we reached the cinema.
คนได้กลับบ้านหมดแล้ว เมือเราไปถึงโรงหนัง  (คนกลับบ้านก่อน)

We reached the cinema after all people had gone home.
เราไปถึงโรงหนัง หลังจากคนกลับบ้านหมดแล้ว (คนกลับบ้านก่อน)

We had reached the cinema before all people went home.
เราได้ไปถึงโรงหนัง ก่อนคนกลับบ้าน (ไปถึงโรงหนังก่อน)

He had studied English before he moved to England?
เขาได้เรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเขาย้ายไปอังกฤษ (เรียนก่อน)

Tom had done his homework before he watched TV.
ทอมทำการบ้านของเขาเสร็จเรียบร้อย ก่อนเขาดูทีวี (ทำการบ้านก่อน)

We had cleaned the kitchen before dad came home.
พวกเราทำความสะอาดห้องครัว ก่อนพ่อมาบ้าน (ทำความสะอาดก่อน)

Dad had come home before we cleaned the kitchen.
พ่อได้มาถึงบ้าน ก่อนพวกเราทำความสะอาดห้องครัว

They had had dinner before they did homework.
พวกเขาได้เขากินข้าว ก่อนพวกเขาทำการบ้าน (กินก่อน)

 • ถามว่า :ทำไมมี had สองตัว
 • ตอบว่า: ตัวที่หนึ่งเป็นกริยาช่วย ตัวที่สองเป็นกริยาแท้แปลว่ากิน

Time Line เส้นเวลาของ Past Perfect Tense

timeline past perfect tense

มาดูไทม์ไลน์กันเลยครับ ว่าถ้ามีเหตุการณ์ในอดีตสองเหตุการณ์ ซึ่งมี “เหตการณ์หนึ่งเกิดก่อน แล้วมีอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดตามหลัง” นั้นเป็นอย่างไร ดูจากไทม์ไลน์แล้ว ง่ายนิดเดียวเอง

 • สีดำคือ อดีตที่หมองหม่น
 • สีส้มคือปัจจุบันที่สดใส
 • สีชมพู คือ อนาคตที่เรืองรองผ่องอำไพ
 • ลูกศรสีขาวไซร้คือเหตุการณ์ที่เกิดก่อน
 • ลูกศรสีแดงคือเหตุการณ์ที่เกิดทีหลัง
 • จุดสีแดงคือ เวลาในอดีต  มีสองจุด เพราะมีสองเหตุการณ์

ไทม์ไลน์ตัวนี้อธิบายได้ว่า

 • ลูกศรสีขาวคือ เหตการณ์ที่เกิดก่อน มันเลยได้ชื่อว่า สมบูรณ์ (past perfect)
 • ลูกศรสีแดง คือ เหตุการณ์ที่เกิดหลัง มันเลยได้ชื่อว่า ธรรมดา (past simple)

I had eaten a pizza before I went to bed.
ฉันได้กินพิซซ่า ก่อนที่ฉันเข้านอน

กินก่อนเข้านอน ดังนั้น กินต้องใช้ past perfect ส่วนเข้านอนทีหลัง จึงใช้ past simple

สรุปว่าถ้านักเรียนต้องการบอกกล่าวเล่าเรื่องในอดีต ซึ่งมี “เหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อน แล้วมีอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดตามหลัง” ให้ใช้โครงสร้าง

ประธาน + had + กริยาช่องที่ 3 & ประธาน + กริยาช่องที่ 2

โครงสร้าง Past Perfect Tense (ประโยคบอกปฏิเสธ)

I,He, She, It, A cat,
You, We, They, Cats
had not
gone.
I,He, She, It, A cat,
You, We, They, Cats
had never
gone.
 • had not ย่อเป็น hadn’t  แฮดดึนท แปลว่า ไม่
 • had never แปลว่า ไม่เคย

I hadn’t eaten a pizza before went to bed.
ฉันไม่ได้กินพิซซ่า ก่อนที่ฉันเข้านอน

John had not called me by the time I left.
จอห์นไม่ได้โทรหาฉัน ก่อนที่ฉันออกจากบ้าน

He hadn’t studied English before he moved to England?
เขาไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเขาย้ายไปอังกฤษ

They had never had dinner before they did homework.
พวกเขาไม่เคยกินข้าว ก่อนพวกเขาทำการบ้าน

โครงสร้าง Past Perfect Tense (ประโยคบอกคำถาม)

Had
I, he, she, it, a cat,
you, we, they, cats
gone?

การสร้างประโยคคำถามก็เป็นไปตามกกฎที่ว่า ถ้ามีกริยาช่วย (24 ตัว) อยู่ในประโยคให้เอาขึ้นหน้าประธาน

Had  I eaten a pizza before I go to bed?
ฉันได้กินพิซซ่า ก่อนที่ฉันเข้านอนใช่ไหม
Yes, you had./ No, you hadn’t. ใช่ / ไม่ใช่

Had John called me by the time I left.
จอห์นได้โทรหาฉัน ก่อนที่ฉันออกจากบ้านใช่ไหม
Yes, he had./ No, he hadn’t. ใช่ / ไม่ใช่

Had all people  gone home when we reached the cinema.
คนได้กลับบ้านหมดแล้ว เมือเราไปถึงโรงหนังใช่ไหม
Yes, they had./ No, they hadn’t. ใช่ / ไม่ใช่

Had he studied English before he moved to England?
เขาได้เรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเขาย้ายไปอังกฤษ
Yes, he had./ No, he hadn’t. ใช่ / ไม่ใช่

ประโยคคำถาม Wh- Question

ให้เอาคำเหล่านี้ (Who, What, Where, When, Why, How) นำหน้าประโยค ตามด้วย  had

Who had called you before we went to the party?
ใครได้โทรหาคุณ  ก่อนที่เราไปงานปาร์ตี้

Why had you sold your house before you moved to New you?
ทำไมคุณได้ขายบ้าน ก่อนที่คุณย้ายไปนิวยอร์ค

(เพิ่มเติม) การใช้คำเชื่อม when, before, after

หลักการใช้คล้ายกับ การใช้ when, as, while ของ  past continuous tense ครับ อยู่ท้ายๆในหน้านั้นเลย

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 307

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *