phrasal verb คือกริยาวลีไง… รวม 25 phrasal verb ตัวอย่าง ประโยคพร้อมคำแปล…

verb คือคำกริยา ดังที่เรารู้จัก… แล้ว phrasal verb คืออะไรล่ะ… ถ้าจะแปลเป็นไทยๆ ก็คือ “กริยาวลี” นั่นแหละ อีกชื่อหนึ่งที่เขาชอบเรียกคือ two word verb คือ กริยาที่มี 2 คำ…

phrasal verb มีอะไรบ้าง…? โอ๊ย..! เยอะเลยครับ วันนี้ขอเอาตัวอย่างที่ใช้บ่อยๆมาเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกัน พร้อมแล้วไปดูหลักการนำไปใช้ในตัวอย่างประโยค ณ บัดนาว…

phrasal verb คืออะไร

 • phrasal verb is a phrase that combines a verb with a preposition or adverb or both and that functions as a verb [merriam-webster]

phrasal verb คือ กลุ่มคำที่รวมคำกริยากับคำบุรพบท หรือคำกริยาวิเศษณ์ หรือทั้งสอง ซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยา

สรุปง่ายๆ คือ กริยาที่เป็นกลุ่มคำ หรือกริยาวลี ที่เรียกกันนั่นเอง

ตัวอย่างประโยค phrasal verb พื้นฐาน

คำกริยาวลีต่อไปนี้ เป็นคำพื้นฐานที่ควรรู้จักเป็นเบื้องต้นนะครับ ไม่รู้ไม่ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำพื้นฐานสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ

 • belong to เป็นของ
  This car belongs to my dad.
  รถยนต์คันนี้เป็นของพ่อฉัน
 • bring back นำกลับมา
  I forgot to bring back the book.
  ฉันลืมเอาหนังสือกลับมาด้วย
 • call back โทรกลับ
  Tell Tom to call me back.
  บอกทอมให้โทรกลับด้วยนะ
 • come back กลับมา
  I will come back tomorrow.
  ฉันจะกลับมาพรุ่งนี้
 • come from มาจาก
  They come from China.
  พวกเขามาจากประเทศจีน
 • come in เข้ามาข้างใน
  Please come in, Mr. Jones.
  เชิญเข้ามาข้างในครับ คุณโจนส์
 • fill in กรอก
  Fill in the form and give it to me.
  กรอกแบบฟอร์มแล้วส่งมาให้ฉัน
 • find out รู้
  I’ll find out why he didn’t come.
  ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมเขาไม่มา
 • get up ตื่นนอน
  I always get up at six o’clock.
  ฉันตื่นนอนเวลา 6 โมงเช้าเสมอ
 • get back กลับไป
  I’ll get back after lunch.
  ฉันจะกลับไปหลังจากอาหารเที่ยง
 • get off ลงรถ
  I’ll get off at the next bus stop.
  ฉันจะลงรถที่ป้ายถัดไป
 • get on ขึ้นรถ
  She’s getting on the bus.
  หล่อนกำลังขึ้นรถบัส
 • give back ส่งคืน
  I’ll give it back to you next week.
  ฉันจะส่งคืนคุณสัปดาห์หน้า
 • go in ไปข้างใน
  Please knock the door before you go in.
  กรุณเคาะประตูก่อนคุณเข้าไปข้างใน
 • go out ออกไปข้างนอก
  Turn off the light before you go out.
  ปิดไฟก่อนคุณออกไปข้างนอก
 • grow up โตขึ้น
  What do you want to be when you grow up?
  คุณต้องการเป็นอะไรเมื่อคุณโตขึ้น
 • look after ดูแล
  Jenny looks after her sister.
  เจนนี่ดูแลน้องสาวของเธอ
 • pick up ไปรับ
  I’ll pick you up after work.
  ฉันจะไปรับเธอหลังเลิกงานนะ
 • put on สวมใส่
  Tony is putting on his shirt.
  โทนี่กำลังสวมเสื้อเชิ้ตของเขา
 • take off ถอด
  Take off your shoes before going inside.
  ถอดรองเท้าของคุณก่อนเข้าไปข้างใน
 • try on ลอง
  Can I try this shirt on?
  ผมขอลองเสื้อเชิ้ตตัวนี้ได้ไหม
 • turn off ปิด
  Don’t forget to turn off the computer.
  อย่าลืมปิดคอมพิวเตอร์นะ
 • turn on เปิด
  Could you turn on the TV, please.
  คุณช่วยปิดทีวีให้หน่อยได้ไหม
 • wake up ตื่น
  I wake up at 6 o’clock.
  ฉันตื่นนอนเวลา 6 โมง
 • wash up ล้าง
  I wash up the dishes in the morning.
  ฉันล้างจานในตอนเช้า

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 47

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *