Plural Nouns คืออะไร ต่างจาก Singular Nouns อย่างไร มาดูกันให้หายสงสัย

Plural Nouns คือคำนามพหูพจน์ ซึ่งต่างจากคำนามเอกพจน์ หรือ Singular Nouns ตรงที่ต้องเติม s ต่อท้ายคำ เพื่อบ่งบอกว่ามันมีหลายคน หลายตัว หลายอัน และหลายแห่งนะ

Plural Nouns คือ

Plural Nouns กับ Singular Nouns

 • plural แปลว่า พหูพจน์ มาจากภาษาบาลี พหุ + พจน์ แปลว่าจำนวนหลาย
 • singular แปลว่า เอกพจน์ มาจากภาษาบาลี เอก + พจน์ แปลว่าจำนวนหนึ่งเดียว
 • noun แปลว่า คำนาม

สรุปได้ว่า

 • plural คือ นามพหูพจน์ หมายถึง  คำนามที่มีสองจำนวนขึ้นไป
 • singular คือ นามเอกพจน์ หมายถึง  คำนามที่มีเพียงจำนวนเดียว

จำคำนิยามนี้ให้ดีให้แม่นเลยนะครับ เพราะว่า คำนามเอกพจน์ และคำนามพหูพจน์ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ

เพราะหลักการใช้ “Singular nouns และ Plural nouns กับคำกริยา” จะแบ่งแยกออกค่อนข้างชัดเจน ให้เรียนรู้เพิ่มเติมเอาจากเรื่อง subject verb agreement นะครับ

Subject Verb Agreement คืออะไร

Plural noun คืออะไร

plural noun คือ คำนามที่หมายถึง หลายคน หลายตัว หลายอัน หลายแห่ง เช่น

 • หลายคน  เช่น 
  boys เด็กชายหนึ่งคน
  girls เด็กหญิงหนึ่งคน
  teachers ครูหนึ่งคน
  nurses พยาบาลหนึ่งคน
 • ตัวเดียว  เช่น 
  cats แมวหนึ่งตัว
  dogs สุนัขหนึ่งตัว
  pigs หมูหนึ่งตัว
  cows วัวหนึ่งตัว
 • อันเดียว  เช่น 
  pens ปากกาหลายด้าม
  cars รถยนต์หลายคัน
  fans พัดลมหลายเครื่อง
  TVs ทีวีหลายเครื่อง
 • สถานที่เดียว  เช่น 
  banks ธนาคารหลายแห่ง
  markets ตลาดหลายแห่ง
  malls ห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง
  temples วัดหลายแห่ง

⇒ การเติม s ท้ายคำนาม ⇒ เปลี่ยนเอกพจน์ เป็นพหูพจน์

Singular noun คืออะไร

singular noun คือ คำนามที่หมายถึง คนเดียว ตัวเดียว อันเดียว แห่งเดียว เช่น

 • คนเดียว  เช่น 
  a boy เด็กชายหนึ่งคน
  a girl เด็กหญิงหนึ่งคน
  a teacher ครูหนึ่งคน
  a nurse พยาบาลหนึ่งคน
 • ตัวเดียว  เช่น 
  a cat แมวหนึ่งตัว
  a dog สุนัขหนึ่งตัว
  a pig หมูหนึ่งตัว
  a cow วัวหนึ่งตัว
 • อันเดียว  เช่น 
  a pen ปากกาหนึ่งด้าม
  a car รถยนต์หนึ่งคัน
  a fan พัดลมหนึ่งเครื่อง
  a TV ทีวีหนึ่งเครื่อง
 • สถานที่เดียว  เช่น 
  a bank ธนาคารหนึ่งแห่ง
  a market ตลาดหนึ่งแห่ง
  a mall ห้างสรรพสินค้าหนึ่งแห่ง
  a temple วัดหนึ่งแห่ง

สังเกตุดูว่า ปกติแล้ว singular noun “ไม่เติม s ต่อท้าย และมี article a an นำหน้า

⇒ หลักการใช้ article a an

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 99

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *