ประโยคขอโทษ ภาษาอังกฤษ และคำตอบรับแบบต่างๆ ที่ควรเรียนรู้ไว้ใช้..จะได้ไม่ sorry…

การกล่าวคำขอโทษในกรณีที่เราทำอะไรผิดพลาดไป เพื่อให้เขาให้อภัยเรา ซึ่งอาจจะเป็นความผิดเล็กน้อย หรือความผิดใหญ่หลวงแค่ไหนก็ตาม ให้เลือกใช้สำนวนต่อไปนี้ได้เลย

ประโยคกล่าวขอโทษ และการตอบรับ

ประโยคขอโทษ

I’m sorry.
อัม ซ๊อหริ  ฉันขอโทษ
I’m very sorry.
อัม เว๊ริ ซ๊อหริ ฉันขอโทษจริงๆ
เมื่อเราทำอะไรผิดไปให้รีบใช้สำนวนด้านบนเลยครับ จำแค่อันบนตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วครับ ส่วนสำนวนด้านล่างนี้เป็นการขยายความว่าเราต้องการขอโทษในความผิดเรื่องใด

I’m sorry for……..
อัม ซ๊อหริ ฟอ …… ฉันขอโทษที่ ……..

I’m sorry for being late.
อัม ซ๊อหริ ฟอ บิ๊อิง เลท ฉันขอโทษที่มาสาย

I’m sorry for everything I’ve done.
อัม ซ๊อหริ ฟอ เอ็ฝริธิง ไอฝ ดัน  ฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ฉันทำลงไป

สำนวนตอบรับคำขอโทษ

No proble. โนพร๊บเบลิม (ไม่เป็นปัญหา)

That’s alright. แด็ทส ออลไรท (นั่นไม่เป็นไร)

That’s OK. แด็ทส โอเค (นั่นโอเค)

สรุปเป็นว่าสำนวนที่ยกตัวอย่างมาแปลว่า ไม่เป็นไร

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *