ประโยคภาษาอังกฤษ การถามอาชีพ what do you do? คุณทำงานอะไร

2
1796

ประโยคในการถามอาชีพเป็นภาษาอังกฤษ เอาแบบง่ายๆ สักสองอย่างก็แล้วกันนะครับ การถามอาชีพถือว่าค่อนข้างจะเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึง ให้ระมัดระวังในการถามด้วยนะครับ บางคนเขาอาจจะไม่อยากเปิดเผยเรื่องส่วนตัวก็ได้

ประโยคภาษาอังกฤษ ถามอาชีพ

ประโยคภาษาอังกฤษ การถามอาชีพ

What do you do?
ว็อท ดุ ยุ ดู (คุณทำงานอะไร)

What is your job?
ว็อท ทิส ยัว จอบ (งานของคุณคือะไร)

ส่วนคำตอบก็สามารถตอบได้สองแบบเหมือนกัน คือ

I’m doctor.
ไอม มะ ด๊อคเทอะ (ฉันเป็นหมอ) บอกอาชีพไปเลย

I work in a hospital.
อาย เวิค คิน นะ ฮ๊อสปิเทิล (ฉันทำงานในโรงพยาบาล) บอกสถานที่ทำงาน

การบอกอาชีพ

I’m a teacher.  (ไอม มะ ทีชเชอะ) ฉันเป็นครู

I’m a postman. (ไอม มะ โพ๊สเมิน) ฉันเป็นไปรษณีย์

I’m a policeman. (ไอม มะ พะลิ๊สเมิน) ฉันเป็นตำรวจ

I’m a teller. (ไอม มะ เท๊ลเลอะ) ฉันเป็นคนรับจ่ายเงิน

I’m a cook. (ไอม มะ คุก) ฉันเป็นพ่อครัว

บอกสถานที่ทำงาน

I work in ABC school. (อาย เวิค คิน เนบีซี สกูล)  ฉันเทำงานในโรงเรียนเอบีซี

I work in a post office. (อาย เวิค คิน นะ โพส  สตอฟฟิส) ฉันเทำงานในสำนักงานไปรณีย์แห่งหนึ่ง

I work in a police station. (อาย เวิค คิน นะ พะลิ๊ส สเต๊เชิน) ฉันเทำงานในโรงพักแห่งหนึ่ง

I work in a bank. (อาย เวิค คิน นะ แบ๊งค) ฉันเทำงานในธนาคารแห่งหนึ่ง

I work in a restaurant. (อาย เวิค คิน นะ เร๊สตะรอง) ฉันเทำงานในภัตตาคารแห่งหนึ่ง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 24

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....