ประโยคภาษาอังกฤษ การถามน้ำหนักและส่วนสูง Asking weight and height

การถามน้ำหนักและส่วนสูง ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับ ไม่ใช่เรื่องที่จะมาคุยเล่น แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่ต้องถาม เช่น คุณพยาบาลถามคนไข้ การสัมภาษณ์งาน ในกรณีที่ต้องการทราบน้ำหนักส่วนสูงเป็นต้น

ประโยคถามน้ำหนักส่วนสูง

การถามน้ำหนัก

How much do you weigh?

ฮาว มัช ดุ ยุ เว๊  (คุณหนักเท่าไหร่)

I weigh 50 kilograms.

อาย เว ฟิฟทิ คิ๊เลอะแกรมส (ฉันหนัก 50 กิโลกรัม)

การถามส่วนสูง

How tall are you?

ฮาว ทอล ลา ยู  (คุณสูงเท่าไหร่)

I’m 150 centimeters tall.

ไอม วัน ฮั๊นเดริด ฟิ๊ฟทิ เซ็นทิมี๊เทอส ทอล

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 76

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “ประโยคภาษาอังกฤษ การถามน้ำหนักและส่วนสูง Asking weight and height

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *