ลากิจ ภาษาอังกฤษ ลาพักร้อน ลางาน ลาป่วย ลาเรียน ลาคลอด สารพัดลา ใช้คำว่าอะไร…

ลา ภาษาอังกฤษ คือ leave ซึ่งคำนี้…ถ้าเป็นคำกริยา แปลว่า ออกไป หรือ ทิ้งไว้… แต่ถ้าเป็นคำนาม จะแปลว่า ลา หรือ ลาพักร้อน ก็ได้ ซึ่งการลาจะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ไปดูพร้อมกัน ณ บัดนาว

ลากิจ ภาษาอังกฤษ

ลา ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง

การลา หรือการลางาน ที่เราคุ้นเคยมีไม่กี่ชนิดเองนะ เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักร้อน ลาเรียนต่อ ลาไปราชการทหาร เป็นต้น

แต่สำหรับของต่างประเทศนั้น การลาจะแตกต่างจากเราก็มีอยู่ไม่น้อย และมีบางประเภทที่เหมือนกัน มีอะไรบ้าง ไปเรียนรู้กันเดี๋ยวนี้เลย…

 • sick leave อ่านว่า ซิค ลีฝ
  แปลว่า ลาป่วย
 • study leave อ่านว่า สตั๊ดดิ ลีฝ
  แปลว่า ลาเรียนต่อ
 • annual leave อ่านว่า แอ็นนวล ลีฝ
  แปลว่า ลาพักร้อน
 • maternity leave อ่านว่า มะเท๊อนะทิ ลีฝ
  แปลว่า ลาคลอด สำหรับคุณแม่
 • paternity leave อ่านว่า พะเท๊อนิทิ
  แปลว่า ลาคลอด สำหรับคุณพ่อ นั่นคือการลาไปดูแลภรรยาและลูกน้อยนั่นเอง
 • parental leave อ่านว่า แพ๊เรินเทิล ลีฝ
  แปลว่า ลาเลี้ยงดูบุตร ในบางประเทศพ่อแม่สามารถลาได้ 7-11 เดือน
 • personal leave อ่านว่า เพ๊อเซอะเนิล ลีฝ
  แปลว่าลากิจส่วนตัว

การลากิจส่วนตัว

ประเทศไทยเรานั้น อะไรก็ตามที่เป็นกิจธุระส่วนตัว จะใช้การลากิจ นั่นคือ personal leave แต่ในต่างประเทศ การลากิจส่วนตัวสามารถแยกย่อยได้มากกว่าของไทย เพราะการลากิจส่วนตัวบางอย่าง จะไม่โดนหักค่าแรง

 • compassionate leave อ่านว่า เคิมแพ๊เชินเนิท ลีฝ
  หมายถึง ลาไปร่วมงานศพญาติหรือเพื่อน หรือลาไปเยี่ยมผู้ที่ประสบเหตุหรือป่วยหนักใกล้ตาย การลาประเภทนี้ปกติจะลาได้ 2-3 วัน
 • bereavement leave อ่านว่า บิรีฝเมินท์ ลีฝ
  ความหมายเหมือนกับ compassionate leave
 • family leave อ่านว่า แฟ๊มเมอะลิ ลีฝ
  หมายถึง ลาดูแลคนในครอบครัว เช่น ทารกแรกเกิด คนป่วย
 • marriage leave อ่านว่า แม๊ริจ ลีฝ
  หมายถึง ลาไปแต่งงาน
 • military leave อ่านว่า มิ๊ลลิทริ ลีฝ
  หมายถึง ลาไปราชการทหาร

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 21

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *