เกมสำหรับสอนภาษาอังกฤษ Simon Says

เกมสอนภาษาอังกฤษ Simon says (ไซม่อนพูดว่า) เกมนี้นอกจากได้ฝึกทักษะการฟังแล้วยังสามารถฝึกสมาธิของนักเรียนว่ายังอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่า หรือตอนนี้ใจลอยไปถึงไหน  โดยใช้คำหรือประโยคง่ายๆ

เกมสอนภาษาอังกฤษ simon says

Somon Says

อุปกรณ์การเล่น

1. ครู

2. นักเรียน

วิธีการเล่น

ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งของครู ต่อเมื่อมีประโยค Simon says ขึ้นต้นเท่านั้น เช่น

Stand up!  (ห้ามยืน เพราะไม่มี Simon says)

Simon says stand up! (ให้ยืนขึ้น)

ตัวอย่างคำที่นำมาเล่นได้แก่

Action verbs

smile, laugh, stand up, sit down, jump,  walk, run, swim, sleep, turn around,  turn left, turn right, face the door,

Body parts

put your hands up, put your hands down, close your eyes, open your eyes, clap your hands, touch your head, touch your hair, touch your nose, touch your ears, touch your moth etc….

คำด้านบนเป็นตัวอย่างนะครับ สามารถเพิ่มเติมเองได้ไม่จำกัด

ประโยชน์ของเกม

เกมนี้เอาไว้ฝึกทักษะการฟัง เพื่อทบทวนคำศัพท์ครับผม ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เคยได้เรียนมาแล้ว

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 19

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *