ใบงานภาษาอังกฤษ นามเอกพจน์ พหูพจน์ singular& plural (worksheet)

ใบงานภาษาอังกฤษไวฝึกฝนไวยากรณ์ เรื่อง หลักการเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นนามพหูพจน์ หรือหลักการเติม s es ที่ท้ายคำนาม เพื่อเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์นั่นเอง…

แบบฝึกหัดใบงาน เอกพจน์พหูพจน์

Singular & Plural Worksheet

>> ดาวน์โหลดใบงาน Singular & Plural  คลิก

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 75

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *