หลักการใช้ so too either neither ใช้ยังไง มาเรียนรู้ความหมายและตัวอย่างประโยคให้เคลียร์ไปเลย…

คำว่า so too either และ neither มีความหมายที่หลากหลายเลยทีเดียว แต่ในบทเรียนนี้ เราจะมาเรียนรู้ความหมายของคำเหล่านี้ที่ใช้คล้ายกัน นั้นคือคำว่า “เช่นกัน” ก็แล้วกันนะครับ

การใช้ so too either neither

ความหมายของ so too either neither กับความหมาย “เช่นกัน, เหมือนกัน, อีกด้วย”

การใช้ so

การใช้ so จะใช้ในประโยคบอกเล่า และจะใช้ในรูปของ inversion หรือการสลับตำแหน่งระหว่างประธานกับกริยานั่นเอง และจะใช้ so ขึ้นต้นประโยค

เรียนรู้เพิ่มเติม > inversion คืออะไร

โครงสร้างของประโยค คือ So + กริยาช่วย, verb to be + ประธานของประโยค

เรียนรู้เพิ่มเติม > กริยา่ช่วย 24 ตัว

 • A: I am happy.
  ฉันมีความสุข
 • B: So am I.
  ฉันก็เหมือนกัน
  am = verb to be
 • A: Jenny is a student.
  เจนนี่เป็นนักเรียน
 • B: So is Sam.
  แซมก็เช่นกัน
  is = verb to be
 • A: I love cats.
  ฉันชอบแมว
 • B: So do I.
  ผมก็เหมือนกัน
  do = กริยาช่วย
 • A: A dog can swim.
  หมาสามารถว่ายน้ำได้
 • So can a snake.
  งูก็เช่นกัน
  can = กริยาช่วย

การใช้ too

การใช้ too จะคล้ายกับ so แต่คำว่า too ซึ่งปกติจะวางไว้ท้ายประโยค

 • A: Nice to see you.
  ยินดีที่ได้รู้จัก
 • B: Nice to see you too.
  ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน
 • A: Jenny is a student.
  เจนนี่เป็นนักเรียน
 • B: I am a student too.
  ฉันก็เช่นกัน
 • A: I love you.
  ฉันชอบคุณ
 • B: I love you too.
  ผมก็เหมือนกัน
 • A: A dog can swim.
  หมาสามารถว่ายน้ำได้
 • A snake can swim too.
  งูก็เช่นกัน

หรือจะเอา too ตามหลังประธานของประโยคก็ได้

 • A: A dog can swim.
  หมาสามารถว่ายน้ำได้
 • A snake too can swim.
  งูก็เช่นกัน

การใช้ either

การใช้ either จะคล้ายกับ too คือวางไว้ท้ายประโยค แต่จะเป็นประโยคปฏิเสธที่มี “not” อยู่ในประโยคด้วย ความหมายประมาณว่า “เช่นกัน, อีกด้วย”

 • A: A cat can’t swim.
  แมวไม่สามารถว่ายน้ำได้
 • A cow can’t either.
  วัวก็ไม่เช่นกัน
 • A: I’ve never been to Japan.
  ฉันไม่เคยไปญี่ปุ่นเลย
 • B: I haven’t either.
  ฉันไม่เคยเหมือนกัน
 • A: I don’t like cats.
  ฉันไม่ชอบแมว
 • B: I don’t either.
  ฉันก็ไม่เช่นกัน
 • I don’t like cats and I don’t dogs either.
  ฉันไม่ชอบแมว และฉันไม่ชอบหมาอีกด้วย
 • The food is yummy and it’s not expensive either.
  อาหารอร่อย และราคาไม่แพงอีกด้วย

การใช้ neither

การใช้ neither จะเป็นประโยคปฏิเสธคล้ายกับ neither ไม่ต้องมี “not” อยู่ในประโยคด้วย เพราะคำนี้จะแปลว่า “ไม่เช่นกัน, ไม่อีกด้วย”

neither จะใช้นำหน้าประโยค และสลับกับระหว่างประธานกับกริยา ซึ่งคล้ายกับ so

 • A: A cat can’t swim.
  แมวไม่สามารถว่ายน้ำได้
 • A : Neither can a cow.
  วัวก็ไม่เช่นกัน
 • A: I’ve never been to Japan.
  ฉันไม่เคยไปญี่ปุ่นเลย
 • B: Neither have I.
  ฉันไม่เคยเหมือนกัน
 • A: I don’t like cats.
  ฉันไม่ชอบแมว
 • B: Neither do I.
  ฉันก็ไม่เช่นกัน
 • He hasn’t helped me clean the floor, neither has he helped dad clean the car.
  เขาไม่ช่วยทำความสะอาดพื้น และเขาไม่ช่วยพ่อล้างรถอีกด้วย

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 138

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *