บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 7 การสะกดชื่อ Spell your name


บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการบอกให้สะกดชื่อ หรือนามสกุล เป็นธรรมดาอยู่เองที่ชื่อของคนเราไม่ว่าไทยหรือฝรั่งมักจะไม่ใช่คำธรรมดาทั่วๆไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้คู่สนทนาสะกดให้ฟัง เพื่อว่าเวลาเขียนชื่อเขาจะได้เขียนถูกต้องนั่นเอง

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

  • สามารถสะกดชื่อตัวเอง และบอกให้คู่สนทนาสะกดชื่อได้

ตัดทอนบทสนทนามาจากนาทีที่ 7.30

Jennifer : what is your full name?
ว็อท อิส ยัว ฟุล เนม
ชื่อเต็มของคุณคืออะไร

Natasha : My full name is Natasha Dolgov.
มาย ฟุล เนม อิส นาทาชา ด็อลก็อฝ
ชื่อเต็มของฉัน คือนาทาชา ด็อลก็อฝ

Jennifer : How do you spell Dolgov?
ฮาว ดู ยู สเป็ล ด็อลก็อฝ
คุณสะกดด็อลก็อฝอย่างไร

Natasha : D-O-L-O-V
ดี โอ เอ็ล โอ เอ็ล

…………………………………..
Natasha :What is your last name?
ว็อท อิส ยัว ลาสท เนม
นามสกุล ของคุณคืออะไร

Jennifer : My last name is Lebedev.
มาย ลาสท เนม อิส เล็บเบอะเด็ฝ
นามสกุลของฉันคือ เล็บเบอะเด็ฝ

Natasha :How do you spell your last name?
ฮาว ดู ยู สเป็ล ยัว ลาสท เนม
นามสกุลของคุณสะกดอย่างไร

Jennifer : L-E-B-E-D-E-V
เอ็ล อี บี อี ดี วี

คำศัพท์และความหมาย

what ว็อท อะไร
is อิส คือ
your ยัว ของคุณ
full ฟุล เต็ม
name เนม ชื่อ
my มาย ของฉัน
how ฮาว อย่างไร
do  ดู ทำ (ใช้ในประโยคคำถามไม่ต้องแปล)
you ยู คุณ
spell สเป็ล สะกด
last ลาสท สุดท้าย
full name ฟุลเนม ชื่อเต็ม
first name เฟิสท เนม ชื่อตัว
last name ลาสทเนม ชื่อสกุล
Tips:

ในการบอกให้ให้สะกดชื่อหรือคำอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้สำนวนนี้ก็ได้

How do you spell that?
ฮาว ดู ยู สเป็น แด็ท
คุณสะกดนั่นอย่างไร

นั่นคือสิ่งที่เขาพูดมาเมื่อกี้ เช่น

My name is Jennifer.
How do you spell that.
That ในที่นี้คือ Jennifer

I’m from Thailand.
How do you spell that.
That ในที่นี้คือ Thailand

แต่เพื่อให้ง่ายควรรุบุคำไปเลยว่าจะให้สะกดอะไร เช่น
How do you spell Jennifer?
How do dou spell Thailand.

อีกสำนวนหนึ่งคล้ายกับ How do you spell……….? คือ
Could you spell……….?
คุด ยู สเป็ล……
คุณช่วยสะกด…..หน่อยได้ไหม

How do you spell Jennifer? คุณสะกดเจนนิเฟอร์อย่างไร
Could do you spell Jennifer? คุณช่วยสะกดเจนนิเฟอร์หน่อยได้ไหม

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 10

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *