Spelling Bee สำหรับเด็ก – Bathroom ห้องน้ำ

0
254

S
pelling bee สำหรับเด็กๆ ประจำวันนี้ ตอน “Bathroom ห้องนำ “ แบบทดสอบสะกดคำศัพท์ชุดนี้มีคำศัพท์ทั้งหมด 11 คำด้วยกัน คะแนนเต็ม 100 เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆในห้องน้ำครับ

คำแนะนำ

  • ถ้ามันยากเกินไปทำไม่ได้สักที ก็ย้อนกลับไปศึกษาคำศัพท์ได้ที่  คำศัพท์ Bathroom นะครับ

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ