Spelling Bee สำหรับเด็ก – Bedroom ห้องนอน

0
780

S

pelling bee สำหรับเด็กๆ ประจำวันนี้ ตอน “Bedroom ห้องนอน “ แบบทดสอบสะกดคำศัพท์ชุดนี้มีคำศัพท์ทั้งหมด 10 คำด้วยกัน คะแนนเต็ม 100 เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆ ที่พบเห็นได้ในห้องนอนครับ

คำแนะนำ

  • ถ้ามันยากเกินไปทำไม่ได้สักที ก็ย้อนกลับไปศึกษาคำศัพท์ได้ที่ คำศัพท์ Bedroom นะครับ

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ