Spelling Bee สำหรับเด็ก – Healthy Food อาหารดี มีประโยชน์

S
pelling bee สำหรับเด็กๆ ครับ ในหัวข้อ “Healthy Food” อาหารดีมีประโยชน์ อาหารที่เรารับประทานประจำวันนั้นมีคุณค่าต่อร่างกาย ทำให้เราเติบโต มีสุขภาพที่แข็งแรง วันนี้เรามาหัดสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นชื่ออาหารกันครับ มีทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

คำแนะนำ

ถ้าคิดว่ายากเกินไป ทำไม่ค่อยได้ ให้กลับไปศึกษาคำศัพท์ก่อนที่

advertisement

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดคำกริยา
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ
     

Comments

Comments

About The Author

Leave A Comment?