แบบฝึกหัด Subject Verb Agreement (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
2121

แบบฝึกหัด Subject Verb Agreement ตัวนี้ เป็น exercise เพื่อทดสอบความเข้าใจหลังจากได้เรียนรู้เรื่อง subject verb agreement มาแล้ว ถ้ายังไม่เรียนรู้แนะนำให้ไปศึกษา่ตามลิงค์ด้านล่างนะครับ

Subject Verb Agreement คืออะไร

Subject Verb Agreement ฉบับจัดเต็ม

แบบฝึกหัด Subject-Verb Agreement

แบบฝึกหัด subject verb agreement

Subject Verb Agreement– Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

Someone __________ in the classroom.

The man who stole you birds ________ in this room.

The green and red bird _________ in the tree

Not only my friends but also my sister ________ sad.

The students in this class _________ clever.

All of the food _________ dirty.

Jo or his sister _______ nice to me.

The manager and owner __________ very rich.

Everyone __________ happy.

All of my cats ________ white.

A cat and a dog __________ very small.

Two plates of rice _________ on the table.

I have five pigs. Some ________ fat.

One of my dogs ________ black.

Rice and curry __________ yummy

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 253

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....