แบบฝึกหัด Subject Verb Agreement (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

แบบฝึกหัด Subject Verb Agreement ตัวนี้ เป็น exercise เพื่อทดสอบความเข้าใจหลังจากได้เรียนรู้เรื่อง subject verb agreement มาแล้ว ถ้ายังไม่เรียนรู้แนะนำให้ไปศึกษา่ตามลิงค์ด้านล่างนะครับ

Subject Verb Agreement คืออะไร

Subject Verb Agreement ฉบับจัดเต็ม

แบบฝึกหัด Subject-Verb Agreement

แบบฝึกหัด subject verb agreement

Subject Verb Agreement– Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

All of my cats ________ white.

One of my dogs ________ black.

Rice and curry __________ yummy

Jo or his sister _______ nice to me.

The green and red bird _________ in the tree

Everyone __________ happy.

Someone __________ in the classroom.

The man who stole you birds ________ my friend.

All of the food _________ dirty.

A cat and a dog __________ very small.

The manager and owner __________ very rich.

The students in this class _________ clever.

Not only my friends but also my sister ________ sad.

Two plates of rice _________ very big.

I have five pigs. Some ________ fat.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 591

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *