skip to Main Content

กริยาช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 คืออะไร ใช้ยังไง อันไหนอดีต ปัจจุบัน อนาคต

กริยาช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 คืออะไร ใช้ยังไง ช่อง 1 กับปัจจุบัน ช่อง 2 กับอดีต และช่อง 3 กับอนาคตใช่ไหรือเปล่า ใครที่มีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจ เดี๋ยววันนี้จะมาไขความข้องใจว่ากริยาแต่ละช่อง เขานำไปใช้กันยังไงก็แล้วกัน   หลักการใช้กริยาทั้ง 3 ช่อง นี่คือตัวอย่างหน้าตาของกริยา 3 ช่อง คลิกดู กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย ที่ ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3  คำแปล…

Read More