skip to Main Content

กว้าง ภาษาอังกฤษ ความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก ตัวอย่างประโยคการใช้

ความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก ภาษาอังกฤษคืออะไร ถ้ามีคำว่าความนำหน้าแบบนี้ แสดงว่าเป็นคำนาม แต่ถ้า กว้าง ยาว สูง ลึก แบบนี้จะเป็นคำคุณศัพท์ ว่าแต่เขาใช้กันอย่างไร มาเรียนรู้พร้อมกันไปเลย ความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก ภาษาอังกฤษ มาดูความหมายไปทีละตัวกันนะครับ 4 คำต่อไปนี้เป็นคำนาม ความกว้าง ภาษาอังกฤษ คือ width อ่านว่า วิธ ความยาว ภาษาอังกฤษ คือ length อ่านว่า เล็งธ ความสูง ภาษาอังกฤษ คือ  height อ่านว่า ไฮท ความลึก  ภาษาอังกฤษ…

Read More