skip to Main Content

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ มีหลักวิธีการเขียนยังไงให้ถูกต้อง – How to Write Address

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ เริ่มจากเลขที่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ มันมีหลักการหรือวิธีเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษยังไงให้ถูกต้อง พี่ไปรษณีย์ไม่งง ส่งถึงที่ได้ไม่ผิดพลาด วิธีการเขียนที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะมีรูปแบบคล้ายๆกันครับ แต่การระบุที่อยู่ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนั้นอาจจะแตกต่างกัน วิธีการเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ - Address Writing  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อพาร์ตเมนท์ ภาษาอังกฤษคือ Apartment ย่อเป็น Apt อาคาร ภาษาอังกฤษ คือ Building ย่อเป็น Bldg ชั้น ภาษาอังกฤษคือ floor มักย่อเป็น 1st floor, 2nd floor เป็นต้น บ้านเลขที่ ภาษาอังกฤษ คือ  House…

Read More