skip to Main Content

หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ เป็นพหูพจน์ การเติม s es ท้ายคำนาม

การเติม s es ท้ายคำนาม เพื่อทำนามเอกพจน์ให้เป็นนามพหูพจน์ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ ให้เป็นพหูพจน์นั้นส่วนใหญ่จะมีการเติม s, es ท้ายคำนาม แต่ก็มีคำนามจำนวนหนึ่ง ที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ดังนั้นผู้เรียนต้องทำความเข้าใจ และหมั่นทบทวนบ่อยๆ เพื่อให้คุ้นเคยกับคำนามที่ไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์   ปกติการเปลี่ยนนามเอกพจน์ให้เป็พหูพจน์ทำได้โดยติม s ท้ายคำนามทั่วๆไป เช่น boy >> boys (เด็กชายหนึ่งคน >> เด็กชายหลายคน) cat >> cats (แมวหนึ่งตัว >> แมวหลายตัว) apple >> apples (แอปเปิ้ล >> แอปเปิ้ลหลายผล) shop…

Read More