skip to Main Content

หลักการใช้ article a/ an

หลักการใช้ a / an a อ่านว่า อะ an อ่านว่า แอน สองคำนี้คืออะไร สองคำนี้เรียกว่า คำนำหน้านาม ทำไมต้องน้ำหน้าก็ไม่รู้สิ ถ้าเทียบกับภาษาไทยก็เหมือนกับ คุณ นั่นแหละ เช่น คุณน้อย คุณสมศรี ทั้งสองคำนี้แปลว่า หนึ่ง ใช้นำหน้าคำนามทั่วไป และเป็นนามเอกพจน์ครับ 1. ใช้ an นำหน้า คำนามที่ขึ้นต้นด้วย สระ (a, e, i, o, u) และนามที่มีคำอ่านเป็นเสียงสระ คือมี อ เป็นพยัญชนะต้น และเวลาอ่าน …

Read More