skip to Main Content

การใช้ should กับ ought to ต่างกันอย่างไร ฉบับอธิบายเข้าใจง่ายๆ

การใช้ should กับ ought to ต่างกันในบางบริบท และในบางบริบท ทั้ง ought to กับ should สามารถใช้แทนกันได้เลย วันนี้เราจะมาศึกษาความแตกต่างกันระหว่างสองคำให้ใหเข้าใจกันเสียทีนะครับ การใช้ should กับ ought to should และ ought to แปลว่า "ควรจะ" ที่เป็นคำแนะนำแกมบังคับทั้งคู่นะครับ แต่คำว่า should สามารถแปลว่า น่าจะ ที่หมายถึง "ความเป็นไปได้" อีกหนึ่งความหมาย ดังนั้นถ้าแปลว่า ควรจะ เราสามารถใช้คำว่า ought to หรือ should…

Read More