Tag Archives: ขอบคุณภาษาอังกฤษ

ขอบคุณภาษาอังกฤษ
ขอบคุณภาษาอังกฤษ รวมคำขอบคุณง่ายๆที่ใช้บ่อยๆ และคำตอบรับไว้ครบครัน!

ขอบคุณภาษาอังกฤษ หรือภาษาไหนๆในโลกใบนี้มีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งว่า หากมีใครทำอะไรให้เราประทับใจ หรือใครให้ความช่วยเหลือเราไม่ว่าเรื่องใด เราจะต้องกล่าวคำขอบคุณคนๆนั้นครับ ซึ่งเป็นมารยาทที่ดีของการอยู่ร่วมกัน เมื่อมีคำขอบคุณก็ต้องมีการตอบรับคำขอบคุณ เพื่อแสดงถึงน้ำใจอันดีงามในการช่วยเหลือ ว่าเป็นการช่วยอย่างเต็มใจ ไม่ได้หวังอะไรมากมาย เอาล่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้การขอบคุณ ภาษาอังกฤษกันนะครับ ได้ใช้แน่ๆครับสำนวนเหล่านี้ [...]