skip to Main Content

ขอโทษภาษาอังกฤษ 10 ประโยคคำขอโทษจากธรรมดา อย่างยิ่ง ถึงอย่างสุดซึ้ง…

ขอโทษ ภาษาอังกฤษ แปลว่า sorry แต่พูดแค่นี้มันคงไม่พอหรอกนะครับ มันต้องมีคำอื่นๆเสริมเข้าไป เพื่อให้เขารู้ว่าเราขอโทษเขาจริงๆ เช่น ขอโทษอย่างยิ่ง ขอโทษอย่างสูงยิ่ง ขอโทษอย่างสุดซิ้ง ขอโทษอย่างจริงใจ เป็นต้น เอาเป็นว่าวันนี้เรามาเรียนรู้การกล่าวคำขอโทษเพื่อนำไปใช้งานในสถานการณ์ต่างๆกันนะครั ขอโทษ ภาษาอังกฤษ 10 ประโยค การกล่าวขอโทษ บางครั้งก็ไม่ต้องมีคำว่า ขอโทษ ก็ได้ แต่จะเป็นการพูดในทำนองว่า ฉันผิดไปแล้ว ยกโทษให้ฉันด้วย ฉันมันเลย อะไรประมาณนี้ก็เป็นการแสดงการขอโทษได้เช่นกัน มาดูสำนวนที่ใช้ในการขอโทษกัน และเลือกนำไปใช้ อันที่เห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ก็แล้วกัน 1. Sorry. ซ้อริ (โทษนะ) อันนี้ขอโทษเรื่องเล็กน้อย 2. I’m sorry. ไอม ซ๊อริ…

Read More