skip to Main Content

ขอบคุณภาษาอังกฤษ รวมคำขอบคุณง่ายๆที่ใช้บ่อยๆ และคำตอบรับไว้ครบครัน!

ขอบคุณภาษาอังกฤษ หรือภาษาไหนๆในโลกใบนี้มีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งว่า หากมีใครทำอะไรให้เราประทับใจ หรือใครให้ความช่วยเหลือเราไม่ว่าเรื่องใด เราจะต้องกล่าวคำขอบคุณคนๆนั้นครับ ซึ่งเป็นมารยาทที่ดีของการอยู่ร่วมกัน เมื่อมีคำขอบคุณก็ต้องมีการตอบรับคำขอบคุณ เพื่อแสดงถึงน้ำใจอันดีงามในการช่วยเหลือ ว่าเป็นการช่วยอย่างเต็มใจ ไม่ได้หวังอะไรมากมาย เอาล่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้การขอบคุณ ภาษาอังกฤษกันนะครับ ได้ใช้แน่ๆครับสำนวนเหล่านี้ เลือกใช้ให้ถูกกันสถานการณ์แล้วกัน   คำขอบคุณ และคำตอบรับการขอบคุณ ในภาษาไทยเราอาจจะมีคำว่า ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ หรือแบบกันเองก็ขอบใจจ้า สังเกตุได้ว่ามีคำว่าครับ ค่ะ จ้า ต่อท้ายคำเพื่อแสดงความสุภาพ หรือให้ดูว่าเป็นการขอบคุณแบบซึ้งๆ แต่ในอังกฤษไม่มีคำว่า ครับ ค่ะ จ้า และไม่ได้แยกระหว่างขอบคุณ เด็กใช้กับผู้ใหญ่ หรือขอบใจ ผู้ใหญ่ใช้กับเด็ก เขามีแค่ขอบคุณคำเดียวนี่แหละ แต่ว่าการขอบคุณนั้นเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องใหญ่เท่านั้นเอง ส่วนจะซึ้งไม่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับโทนเสียงของผู้พูดเป็นสำคัญ Thanks.…

Read More