skip to Main Content

คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ แปลไทย ความหมายดีๆ ซึ้งๆโดนใจทุกคน

คำคมภาษาอังกฤษ : English Quote is a phrase or short piece of writing taken from a longer work of literature, poetry, etc. or what someone else has said: * จากคำนิยามด้านบน คำคมหมายถึง วลี หรือข้อเขียนสั้นๆที่นำมาจากงานเขียนวรรณกรรม หรือบทกลอนที่เป็นเรื่องราวยาวๆ หรือจะเป็นคำพูดของคนอื่นๆก็ได้ คำคม คือ ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด  หรือถ้อยคำหรือข้อความที่มีความหมายอยู่ในตัวด้วยการกล่าวซ้ำคำ บางคำในข้อความนั้นๆ ให้มีความหมายเกี่ยวพันกับเนื้อความเดิม  คำคมที่ดีต้องแสดงถึงการใช้ความคิด  หรือแสดงให้เกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านเกิด ความลึกซึ้งเมื่อได้อ่าน…

Read More