skip to Main Content

Noun คืออะไร : Common Noun และ Proper Noun คืออะไร ดูคำอธิบายกันนะ

Noun คืออะไร และคำนามทั่วไป (Common Noun) และคำนามเฉพาะ (Proper Noun) คืออะไร ใช้อย่างไร เราก็ได้เรียนรู้ไปก่อนหน้าแล้วในหัวข้อ Part of Speech แล้วนะครับว่า คำนามทั่วไปคือ คำที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่  คำนามเฉพาะคือชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ Noun คืออะไร : Common Noun & Proper Noun วันนี้เราจะได้เรียนแบบเจาะลึกลงไปอีกนะครับ ว่าคำนามทั่วไป กับคำนามเฉพาะมีอะไรบ้าง 1. คำนามทั่วไป (Common Noun) คือ คำที่ใช้แทนคน สัตว์…

Read More