Tag Archives: คำศัพท์ที่ใช้บ่อย

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ศำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 100 คำในเบื้องต้น พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 100 คำที่ใช้บ่อยสุดๆ สำหรับฝรั่งเขานะครับ เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน แต่เราอาจเห็นว่าบางคำไม่นาจะอยู่ในหมวดหมู่คำที่ใช้บ่อยก็มี แต่สำหรับเจ้าของภาษาเขาบอกว่าคําศัพท์ ภาษาอังกฤษ ที่เห็นนี้แหละ ใช้บ่อยสุดๆแล้ว ใช้เป็นประจำเลย ศำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน คําศัพท์อังกฤษจำนวนเท่านี้ นักเรียนจะท่องให้ได้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่กัน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความขยันและมันสมองของแต่ละคนนะครับ คำเหล่านี้มันเป็นคำที่เด็กๆส่วนใหญ่จะคุ้นเคยอยู่แล้วส่วนหนึ่ง [...]