skip to Main Content

ข้าราชการครู ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร อ้อ..บุคลากรทางการศึกษาด้วย!

คำว่าครูน่าจะรู้กันดีว่า คือ Teacher แล้วข้าราชการครูล่ะ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร อ้อมันมีพ่วงด้วยนะ "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ซึ่งเป็นคำเต็มๆของบุคลากรที่ทำงานในหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการครูภาษาอังกฤษ "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ภาษาอังกฤษคืออะไร ข้าราชการครู ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า government teacher กั๊ฝเวินเมินท ที๊ชเชอะ แปลว่า ครูของรัฐบาล ก็คือ ข้าราชการครูนี่แหละ ส่วนคำว่า บุคลากรทางการศึกษา เขาบัญญัติไว้ว่า education personnel  เอ็ดจุเค๊เชิน เพ๊อเซินเน็ล แปลว่า บุคลากรทางการศึกษา "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ก็คือ Government Teachers and Education Personnel  ซึ่งเป็นคำที่กระทรวงเขาบัญญัติขึ้นมาครับ

Read More

กระทรวงศึกษาธิการ ภาษาอังกฤษคืออะไร รวมคำศัพท์จัดเต็มเกี่ยวกับการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Ministry of Education ถ้าจะแปลแบบยึดคำศัพท์จะแปลได้ว่า "กระทรวงของการศึกษา" วันนี้ขอจัดเต็มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงทางการศึกษาครับ มาดูกันว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างที่เราควรทำความรู้จักเอาไว้ กระทรวงศึกษาธิการ ภาษาอังกฤษ มีคำไหนบ้างที่เราพอคุ้นตา และมีคำไหนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย อ้อ.. คงไม่จำเป็นต้องท่องหรอกนะครับ เมื่อใดที่ต้องการใช้ค่อยเข้ามาค้นคว้าก็ได้ กระทรวงศึกษาธิการ Ministry of Education กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา secondary school cluster การตรวจสุขภาพ health examination การทดสอบความสามารถในการเรียนต่อระดับสูง Graduate Record Examination (GRE) การฝึกงาน internship การรับรองวิทยฐานะ accrediation การลงทะเบียน enrollment การวัดผลการศึกษา educational measurement…

Read More

หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ภาษาอังกฤษคือ?

หน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานราชการ น่าจะใช้แทนกันได้นะครับ ถ้าเราดูคำแปลจาก Google หรือ จาก Dictionary oneline เขาจะแปลว่า Government Sector ก็มีนะ ซึ่งก็ยังไม่ตรงกับศัพท์ที่เขาบัญญติใช้กัน หน่วยงานของรัฐ และส่วนราชการภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐ ภาษาอังกฤษ คือ The state agencies state  เสตท แปลว่า รัฐ ความหมายก็คือ ประเทศนั่นเอง agencies เอ๊เจินซีส แปลว่า องค์กรรัฐ   The state agencies แปลตามคำศัพท์คือ องค์กรรัฐของประเทศ สวนราชการ ภาษาอังกฤษ คือ…

Read More

ข้าราชการ ภาษาอังกฤษคืออะไร มีคำว่าอะไรบ้าง เกี่ยวกับข้าราชการ

ข้าราชการภาษาอังกฤษมีหลายคำอยู่เหมือนกัน เนื่องจากว่าเราต้องการแปลความหมายจากข้าราชการภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงมีคำค่อนข้างแตกต่างกัน อยู่ที่ว่าใครจะหยิบคำของประเทศไหนมา เช่น จากอเมริกา จากอังกฤษ ออสเตรเลียเป็นต้น ข้าราชการ ภาษาอังกฤษคืออะไร คำว่าข้าราชการในภาษาอังกฤษที่ใช้กันมีอยู่ 2 คำที่ฝรั่งค่อนข้างจะมีความเห็นคล้ายกัน คือ civil sevant  อ่านว่า ซี๊เวิล เซิ๊ฝเวินท   public servant อ่านว่า พั๊บลิค เซิ๊ฝเวินท   ตามคำศัพท์แปลว่า ผู้รับใช้ประชาชน แต่ในแง่ความหมาย แปลว่า ผู้ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรัฐบาลเป็นคนจ้าง ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหน ก็ได้ชื่อว่าเป็น civil sevant  เหมือนกัน และยังมีคำอื่นๆที่เห็นๆใช้กันอยู่อีกหลายคำเช่น government officer เจ้าหน้าที่รัฐ government employee…

Read More

คํานําหน้าชื่อภาษาอังกฤษ ในบัตร ปชช : Mr Mrs Miss Master Buddhist Monk etc.

คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษที่ปรากฎในบัตรประชาชนของไทยมีอะไรบ้าง ลองสังเกตุดูนะครับว่าคำนำหน้าที่ของเราคืออะไร เขาพิมพ์มาให้ถูกหรือเปล่า เพราะคนที่พิมพ์คือเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจจะเข้าใจผิดหรือเสียสมาธิ ทำให้พิมพ์ผิดบ้างถูกบ้าง สังเกตุได้จากชื่อกับสกุล บางที่ก็พิมพ์ให้ผิดๆ ต้องมาแก้ไข ดังนั้นหลังจากได้รับบัตรแล้วให้ตรวจสอบก่อน จะได้แก้ไขตรงนั้นเลย คํานําหน้าชื่อภาษาอังกฤษในบัตรประชาชน นางสาว Miss นาง Mrs. นาย Mr. เด็กหญิง Miss เด็กชาย Master พระสงฆ์ Buddhist Monk บาทหลวง Rev. หม่อมหลวง Mom Luang (M.L.) หม่อมราชวงศ์ Mom Rajawong (M.R.) หม่อมเจ้า Mom Chao (M.C.) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ…

Read More

ยศทหาร ภาษาอังกฤษ ยศทหารเรือ ยศทหารอากาศ ยศทหารบก พร้อมตัวย่อครบ!

ยศทหารภาษาอังกฤษ คือ Military Ranks มียศทหารเรือ ยศทหารอากาศ และยศทหารบก  การรู้จักชื่อยศต่างๆถือว่าเก่งนะครับ แต่ถ้าจะให้เก่งกว่าต้องรู้จักเครื่องหมายที่ติดอยู่ตรงแขนเสื้อและบนบ่าด้วยว่าพี่ๆทหารเขามียศอะไร และตัวย่อยศทหารเขาย่อกันอย่างไร ยศทหาร ภาษาอังกฤษทั้งสามเหล่าทัพ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ชื่อยศทหารกันนะครับ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กันไปเลย สังเกตุดีๆนะครับว่าพี่ๆทหารยศดังกล่าวเขาสังกัดอยู่เหล่าทัพใด ถ้ามีคำว่า อากาศอยู่ด้วยก็แน่นอนว่าเป็นกองทัพอากาศ ถ้ามีคำว่านาวาก็จะเป็นกองทัพเรือ แต่มีบางยศที่อาจจะจำยากนิดหนึ่งเพราะชื่อคล้ายๆกัน ยศทหารบกภาษาอังกฤษ Royal Thai Army Ranks ยศทหารภาษาไทย ตัวย่อ ยศทหารภาษาอังกฤษ ตัวย่อ จอมพล - Field Marshal - พลเอก พล.อ. General Gen. พลโท พล.ท. Lieutenant General Lt.Gen.…

Read More

ชื่อตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ ในหน่วยงานสาธารณสุขมีตำแหน่งอะไรบ้าง

รวมตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ ที่เป็นชื่อตำแหน่งงานต่างๆ ในหน่วยงานสาธารณสุขในประเทศของเรา มาดูกันสิว่าในหน่วยงานดังกล่าวมีตำแหน่งอะไรกันบ้าง และเขามีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ ในกระทรวงสาธารณสุข ที ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 1 Audio-Visual Officer เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2 Civil Works Technician นายช่างโยธา 3 Dental Assistant เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 4 Dentist ทันตแพทย์ 5 Director ผู้อำนวยการ 6 Director (Physician) ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์) 7 Dissemination Technical Officer นักวิชาการเผยแพร่ 8…

Read More

ลักษณะ ภาษาอังกฤษคืออะไร (Appearances) รวมคำศัพท์บรรยายลักษณะคน

ลักษณะคน หรือบุคลิกภาพของคน ที่สามารถมองเห็นได้ภายนอก ภาษาอังกฤษเรียกว่า Physical Appearance (ลักษณะทางกายภาพ) หรือจะเรียก Appearance (ลักษณะ) ลักษณะที่ปรากฏจะเป็นสิ่งแรกเลยที่ทำให้คนรู้สึกพอใจไม่พอใจฝ่ายตรงข้าม ถ้าหน้าตาดีหน่อย เห็นแล้วก็จะหลงรักเลย อะไรประมาณนั้น คำศัพท์ลักษณะของคนมีอะไรบ้าง จริงๆแล้วคำศัพท์บอกลักษณะของคนมีค่อนข้างเยอะ แยกย่อยได้อีกมากมาย แต่ขอยกตัวอย่างที่เป็นคำทั่วไป ไม่เจาะรายละเอียดลงลึกมากนัก ซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลทั่วๆ มีอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลย attracktive อะแทร็คทิฝ หน้าตาดี good-looking กูด ลุ๊คคิง หน้าตาดี beautiful บิ๊วทิฟุล สวย handsome แฮ็นเซิม หล่อ unatrractive อันอะแทร็คทิฝ หน้าตาบ้านๆ tall ทอล…

Read More

นิสัย ภาษาอังกฤษคืออะไร รวมคำบรรยายลักษณะนิสัยของคนเป็นภาษาอังกฤษ

นิสัยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า habit เป็นสิ่งที่ทำจนติด จนชินนี่แหละ เขาเรียกว่า "นิสัย" คำที่ไว้บรรยายลักษณะนิสัยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า personality คือลักษณะเฉพาะของบุคคล ซึ่งก็คงจะคล้ายๆของไทยนี่แหละ เพราะโดยธรรมชาติแล้วไม่ว่าชนชาติไหนๆ ก็มักจะมีลักษณะนิสัยคล้ายๆกัน คำศัพท์ลักษณะนิสัยภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง habit  อ่านว่า แฮ๊บบิท แปลว่า นิสัย คำนิยามคือ สิ่งที่ทำ หรือการกระทำจนเป็นปกติวิสัย จนยากมากๆที่จะเลิกได้  ภาษาปากเขาเรียกว่า ชอบ.... เช่น ชอบตื่นสาย ชอบเล่นเฟสก่อนนอน เป็นต้น ถ้าทำอะไรดีๆ เขาก็เรียกว่า "นิสัยดี" ทำอะไรที่ไม่เข้าท่าเขาก็เรียกว่า "นิสัยแย่" เป็นต้น personality   อ่านว่า เพอเซินแน๊ลละทิ แปลว่าลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล  ซึ่งเรามักจะเรียกกัน เขาเป็นคนอย่างโน้น…

Read More

คําภาษาอังกฤษเท่ๆมีอะไรบ้าง รวมศัพท์อังกฤษเท่ๆพร้อมแปลความหมาย

คําภาษาอังกฤษเท่ๆ และแปลกๆสำหรับฝรั่ง อาจจะไม่ใช่ศัพท์อังกฤษเท่ๆในสายตาเราก็ได้ ถ้าถามว่าคำเท่ๆมีกันกี่คำ ก็คงไม่มีใครสามารถตอบได้หรอกครับ ขึ้นอยู่กับคำนิยามหรือคำจำกัดความของแต่ละคนเป็นอย่างไร ตัวอย่างศัพท์ภาษาอังกฤษเท่ๆต่อไปนี้เป็นของ oxford นะครับ มาดูกันเลยมีอะไรบ้าง คําภาษาอังกฤษเท่ๆพร้อมคำแปล คําอังกฤษเท่ๆต่อไปนี้เป็นการคัดมาให้ดูบางส่วนนะครับผม ถ้าจะดูแบบเต็มๆก็ตามลิงค์ด้านล่างนะครับ ไปเลือกชมเอาเองตามสะดวยกันเลย ปล. คำเท่ๆและแปลกๆในความรู้สึกของเขานะครับ absquatulate อ่านว่า อับสกว๊อชุเลท แปลว่า ออกไปอย่างกระทันหัน borborygmus อ่านว่า บอบะริ๊กมัส แปลว่า เสียงท้องร้องจ๊อกๆ clepsydra อ่านว่า เคล็บซิดดระ แปลว่า นาฬิกาน้ำ dragoman อ่านว่า แดร๊เกอะเมิน แปลว่า ล่ามหรือไกด์ eucatastroph อ่านว่า จูเคอะท๊าสเตรอะฟิ แปลว่า…

Read More