skip to Main Content

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Bedroom ห้องนอน

เ รียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ประจำวันนี้ขอเสนอคำศัพท์ที่พบเห็นได้ในห้องนอนทั่วๆไป  "Bedroom" คำศัพท์นั้นมีเยอะครับ แต่ขอนำมา 10 คำ เพื่อให้เรียนรู้เป็นเบื้องต้นครับ พร้อมแล้วมาเรียนรู้กันเลยครับ คำแนะนำ ต้องการศึกษาคำศัพท์เป็นคำๆ ศึกษาได้ที่ เรียนรู้คำศัพท์  Bedroom

Read More

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Bathroom ห้องน้ำ

เ รียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ประจำวันนี้ขอเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของที่พบเห็นได้ในห้องน้ำ "Bathroom" ซึ่งมีอยู่ด้วยกันจำนวน 10 ชนิด มาเรียนรู้กันเลยครับ ว่ามีอะไรบ้างที่ควรรู้จัก คำแนะนำ ทดสอบการสะกดคำศัพท์ที่ สะกดคำศัพท์  Bathroom ต้องการศึกษาคำศัพท์เป็นคำๆ ศึกษาได้ที่ เรียนรู้คำศัพท์  Bathroom

Read More

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ – Fruit ผลไม้

เ รียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ประจำวันนี้ขอเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ "Fruit" มีคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ชนิดต่างๆจำนวน 10 ชนิด ผลไม้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนเรา มาเรียนรู้กันเลยครับ คำแนะนำ หลังจากผ่านการทดสอบชุดนี้แล้ว ให้ไปทดสอบสะกดคำศัพท์ที่ สะกดคำศัพท์  Fruit ต้องการศึกษาคำศัพท์เป็นคำๆ  พร้อมคำอ่านและฟังเสียงจากเจ้าของภาษา ศึกษาได้ที่ คำศัพท์ Fruit

Read More

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Sports กีฬาต่างๆ

เ รียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ประจำวันนี้ขอเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาต่างๆ  "Sports" มีคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาต่างๆจำนวน 10 ชนิด ที่เด็กน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วครับ พร้อมแล้วไปเรียนรู้เลยครับ คำแนะนำ ทดสอบการสะกดคำศัพท์ที่ สะกดคำศัพท์ Sports ต้องการศึกษาคำศัพท์เป็นคำๆ ศึกษาได้ที่ เรียนรู้คำศัพท์ Sports

Read More

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Body Parts ส่วนต่างๆของร่างกาย

เ รียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ประจำวันนี้ขอเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายของเรานี่แหละครับ " Body Parts ส่วนต่างๆของร่างกาย" ไม่ได้ยากเกินไปครับสำหรับเด็กๆ อาจจะมีคำยากสองสามคำแค่นั้นเองครับ จากทั้งหมด 16 คำ พร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลย คำแนะนำ หลังทดสอบชุดนี้ผ่านแล้ว อย่าลืมไปทดสอบสะกดคำที่  สะกดคำศัพท์ Body Part ต้องการศึกษาคำศัพท์เป็นคำๆ ศึกษาได้ที่ เรียนรู้คำศัพท์ Body Parts

Read More

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Colors สีต่างๆ

เ รียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ในหัวข้อนี้ชื่อว่า "Colors  สีต่างๆ" โลกนี้เต็มไปด้วยสีสันที่สวยสดงดงาม เด็กๆรู้จักกันดีหรือยังว่า สี่ต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราควรรู้จักในเบื้องต้นมีอะไรบ้าง พร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังเอ่ย คำแนะนำ หลังทดสอบชุดนี้ผ่านแล้ว อย่าลืมไปทดสอบสะกดคำที่ สะกดคำศัพท์  Colors ต้องการศึกษาคำศัพท์เป็นคำๆ ศึกษาได้ที่ เรียนรู้คำศัพท์  Colors

Read More

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers 11-20

เ รียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ประจำวันนี้ขอเสนอคำศัพท์ตัวเลขง่ายๆที่ควรรู้จักเอาไว้ " Numbers 11-20 ตัวเลขสิบเอ็ดถึงยี่สิบ" ซึ่งเป็นหมายเลขเบื้องต้นที่เด็กๆต้องเรียนรู้และจดจำ พร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันเลยครับ คำแนะนำ หลังจากทดสอบคำศัพท์ชุดนี้แล้ว ไปหัดสะกดคำที่ ทดสอบสะกดคำศัพท์  Spelling Bee Numbers 11-20 ต้องการศึกษาคำศัพท์เป็นคำๆ ไปที่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Number 11-20

Read More

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers 1-10

เ รียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ประจำวันนี้ขอเสนอคำศัพท์ตัวเลขที่ควรรู้จัก  " Numbers 1-10  หมายเลขหนึ่งถึงสิบ" ซึ่งเป็นหมายเลขเบื้องต้นที่เด็กๆต้องเรียนรู้และจดจำ พร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันเลยครับ คำแนะนำ หลังจากทดสอบคำศัพท์ชุดนี้แล้ว ไปหัดสะกดคำที่ ทดสอบสะกดคำศัพท์ Spelling Bee Numbers 1-10 ต้องการศึกษาคำศัพท์เป็นคำๆ ไปที่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Number 1-10  

Read More

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Junk Food

เ รียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ประจำวันนี้ขอเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารครับ " Junk Food อาหารที่มีประโยชน์น้อย" หรือที่เรียกกันว่าอาหารขยะ ที่เรียกเช่นนี้เพราะคุณค่าทางอาหารมีน้อยนั่นเอง เด็กๆควรรับประทานอาหารชนิดนี้ให้น้อยลง โดยเน้นอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าสารอาหารครบห้าหมู่แทน คำแนะนำ หลังทดสอบชุดนี้ผ่านแล้ว อย่าลืมไปทดสอบสะกดคำที่ สะกดคำศัพท์  Junk Food ต้องการศึกษาคำศัพท์เป็นคำๆ ศึกษาได้ที่ เรียนรู้คำศัพท์  Junk Food

Read More

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Healthy Food

เ รียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ ประจำวันนี้ขอเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารครับ " Healthy Food อาหารที่มีประโยชน์" พวกเราทุกคนกินอาหารกันทุกวันอยู่แล้ว เพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรง แต่รู้ไหมว่าอาหารที่พวกเรารู้จักกันดีนั้น มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรบ้าง คำแนะนำ หลังทดสอบชุดนี้ผ่านแล้ว อย่าลืมไปทดสอบสะกดคำที่ สะกดคำศัพท์  Healthy Food ต้องการศึกษาคำศัพท์เป็นคำๆ ศึกษาได้ที่ เรียนรู้คำศัพท์  Healthy Food

Read More