one คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 35 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ wʌn/ วัน ชนิดของคำ determiner (คำนำหน้านาม) แปลว่า หนึ่ง My number is one. มาย นั๊มเบอะ อิส วัน หมายเลข ของฉัน คือ หนึ่ง I have one dog and two cats. ไอ แฮฝ วัน ดอก แอน ทู แค็ทส ฉัน มี หมา หนึ่งตัว และ แมว สองตัว There is one pen on the desk. แด อิส วัน […]

Or คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 29 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

อ่านว่า/ ɔː/ ออ ชนิดของคำ คำสันธาน แปลว่า หรือ , ไม่งั้น Is that a cat or a dog? อิส แด็ท อะ แค็ท ออ อะ ดอก นั่น คือ แมว หรือ หมา Do you love me or not. ดู ยู ลัฝ มี ออ น็อท คุณ รัก ฉัน หรือ ไม่ Is he tall or short? […]

On คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 17 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

On อ่านว่า /ɔːn/ ออน ไม่เน้นเสียงอ่านว่า /ɒn/ อ็อน ชนิดของคำ บุรพบท / กริยาวิเศษณ์ บุรพบท แปลว่า บน ใน ด้าน ..   A dog is sleeping on the floor.อะ ดอก อิส สลี๊พพิง ออน เดอะ ฟลอสุนัข ตัวหนึ่ง กำลังนอนหลับ บน พื้น Hang my picture on the wall, please.แฮง มาย พิ๊คเชอะ ออน เดอะ วอล พลีสกรุณา แขวน ภาพ ของฉัน บน […]

Of คำศัพท์ใช้บ่อยสุดอันดับ 4 คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

  of อ่านว่า อ็อฟ (ɒv) ไม่เน้นเสียงอ่านว่า เอิฟ (əv) คำแปล : ของ , แห่ง Thailand is the land of smile. ไท๊แลนด อิส เดอะ แลนด เอิฟ สไมล ประเทศไทย คือ ดินแดน แห่ง รอยยิ้ม The capital city of Thailand is Bangkok. เดอะ แค๊พพิเทิล ซิ๊ททิ เอิฟ ไท๊แลนด อิน แบ๊งค็อค เมือง หลวง ของ ประเทไทย คือ กรุงเทพ […]