skip to Main Content

คำสรรพนามภาษาอังกฤษ (Pronouns) เป็นประธานหรือกรรมมันแตกต่างกันอยู่นะ!

คำสรรพนามภาษาอังกฤษ Pronouns ค่อนข้างจะสร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าอยู่ไม่น้อย เพราะมีมีสองหน้าตา ทั้งที่ความหมายเดียวกัน เช่นคำว่า ฉัน ภาษาอังกฤษจะมีทั้ง I และ me เป็นต้น คำสรรพนามภาษาอังกฤษ สรรพนามที่ว่า หมายถึง บุรุษสรรพนามครับ (Personal Pronoun) สาเหตุที่นักเรียนสับสนเพราะว่า สรรพนามที่ว่านี้ ภาษาอังกฤษจะแยกชัดเจนว่าสรรพนามตัวไหนใช้เป็นประธาน ตัวไหนใช้เป็นกรรม ในขณะที่ภาษาไทยและอีกหลายภาษาในประเทศที่อยู่ภูมิภาคเอเชีย สรรพนามที่เป็นประธานกับกรรมใช้ตัวเดียวกัน เช่น ผมรักหล่อน และหล่อนรักผม เห็นไหมครับว่า คำว่า หล่อน กับ ผม ไม่ว่าจะเป็นประธานของประโยคหรือกรรมของประโยคก็เป็นตัวเดียวกันเลย ทีนี้มาดูตัวอย่างของภาษาอังกฤษบ้าง I love her and she loves…

Read More