skip to Main Content

Personal Pronouns คืออะไร ใช้ยังไง เพราะประธานกับกรรมมันแตกต่างกันอยู่นะ!

Personal Pronouns คืออะไร ใช้ยังไง เพราะเขาบอกว่ามันใช้แยกกันระหว่างประธานและกรรม ครับ...คำสรรพนามภาษาอังกฤษ ในเรื่อง Personal Pronouns ค่อนข้างจะสร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าอยู่ไม่น้อย เพราะมีมีสองหน้าตา ทั้งที่ความหมายเดียวกัน เช่นคำว่า ฉัน ภาษาอังกฤษจะมีทั้ง I และ me เป็นต้น ซึ่งเราต้องจำให้เลยเชียว Personal Pronouns คืออะไร Personal Pronoun   คือ บุรุษสรรพนาม  สาเหตุที่นักเรียนสับสนเพราะว่า สรรพนามที่ว่านี้ ภาษาอังกฤษจะแยกชัดเจนว่าสรรพนามตัวไหนใช้เป็นประธาน ตัวไหนใช้เป็นกรรม ในขณะที่ภาษาไทยและอีกหลายภาษาในประเทศที่อยู่ภูมิภาคเอเชีย สรรพนามที่เป็นประธานกับกรรมใช้ตัวเดียวกัน เช่น ผมรักหล่อน และหล่อนรักผม เห็นไหมครับว่า คำว่า หล่อน กับ…

Read More