Posts

คำเชื่อม ภาษาอังกฤษ

คําเชื่อม ภาษาอังกฤษ (conjunctions) อธิบายการใช้คําเชื่อมประโยคง่ายๆ

/
คําเชื่อม ภาษาอังกฤษ มันก็คล้ายกับคำเชื่อมของไทยนั่นแหละ…