skip to Main Content

จังหวัดภาษาอังกฤษ รวมรายชื่อจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษในประเทศไทยทั้งหมด

จังหวัด ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง : คำว่าจังหวัดภาษาอังกฤษที่เห็นใช้บ่อยคือ Province อ่านว่า  พร็อวินซ์ หรือถ้าเราเขียนทับศัพท์ไปเลยก็จะเป็น Changwat  ฝรั่งที่มาเที่ยวไทยจะรู้จักอยู่ แต่ถ้าคนที่ไม่เคยมาจะรู้จักคำว่า Province มากกว่า จริงๆแล้วคำว่า province แปลว่า ดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศหรืออาณาจักร ซึ่งอาจจะเป็นอำเภอ หรือตำบลก็ยังได้ แล้วแต่การนำไปใช้ ส่วนไทยเรานำมาแปลว่าจังหวัด ◊ จังหวัดภาษาอังกฤษ เขียนยังไง จังหวัดภาษาอังกฤษสามารถเขียนได้ดังนี้ Krabi Province หรือ Changwat Krabi จังหวัดกระบี่ Chonburi Province หรือ Changwat Chonburi จังหวัดชลบุรี Trang Province…

Read More