skip to Main Content

ชื่อประเทศในเขตโอเชียเนียภาษาอังกฤษ (Oceania) รายชื่อ 14 ประเทศ

รวมชื่อประเทศในเขตโอเชียเนียภาษาอังกฤษ (์Asia) ก็คือในโซนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และบรรดาเกาะน้อยใหญ่แถบนั้นครับ ออสเตรเลียเป็นดินแดนของจิงโจ้ครับ ตัวกระโดดไกลนั่นแหล่ะ วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของเขตโอเชียเนียกันดีกว่า จะได้รู้ว่าเขตโอเชียเนียมีกี่ประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในเขตโอเชียเนีย Oceanian Countries รายชื่อประเทศต่างๆในเขตโอเชียเนีย เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 14 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่เป็นเรียกกันทั่วไปสั้นๆนะครับ  ส่วนชื่อที่เป็นทางการยาวๆไปค้นหาเอาในวิกิก็แล้วกันนะครับ ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Australia อ็อสเตร๊เลีย  ออสเตรเลีย 2 Fiji ฟี๊จี ฟีจี 3 Kiribati คิ๊ริแบส คิริบาส 4 Marshall Islands ม๊าเชิล ไอเลินส  หมู่เกาะมาร์แชลล์ 5 Micronesia…

Read More

ชื่อประเทศในทวีปเอเชียภาษาอังกฤษ (Asia) รายชื่อ 48 ประเทศ คำอ่าน คำแปล

รวมชื่อประเทศในทวีปเอเชียภาษาอังกฤษ (์Asia) อันเป็นดินแดนที่ตั้งของประเทศไทยเราเอง และเป็นที่ตั้งของประเทศอาเซียนอีกด้วย แต่ว่าประเทศยักษ์ใหญ่ในทวีปนี้ที่พอฟัดเหวี่ยงกับอเมริกาได้คือประเทศจีน วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปเอเชียกันดีกว่า จะได้รู้ว่าทวีปเอเชียมีกี่ประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในทวีปเอเชีย Asian Countries รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปเอเชีน เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 48 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่เป็นเรียกกันทั่วไปสั้นๆนะครับ  ส่วนชื่อที่เป็นทางการยาวๆไปค้นหาเอาในวิกิก็แล้วกันนะครับ   ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Afghanistan แอฟแก๊นิสแตน อัฟกานิสถาน 2 Armenia อามี๊เนีย อาร์มีเนีย 3 Azerbaijan แอะเสอะไบจ๊าน อาเซอร์ไบจาน 4 Bahrain บาเร๊น บาห์เรน 5 Bangladesh…

Read More

ชื่อประเทศในทวีปอเมริกาใต้ภาษาอังกฤษ (South America) รายชื่อ 54 ประเทศ

รวมชื่อประเทศในทวีปอมริกาใต้ภาษาอังกฤษ (์South America) เมื่อพูดถึงอเมริกาใต้ มี 2 สิ่งที่ให้กล่าวถึงนั่นคือ ดินแดนแห่งสาวสวย หนุ่มหล่อเข้ม และนักเล่นบอลเก่งๆก็อยู่ในทวีปนี้แหละ มีชื่อเสียงโด่งดังกันหลายคน วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปอเมริกาใต้กันดีกว่า จะได้รู้ว่าทวีปอเมริกาใต้มีกี่ประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในทวีปอเมริกาเหนือภาษาอังกฤษ North American Countries รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือ เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 22 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่ไม่เป็นทางการนะครับ เช่น อาร์เจนตินา ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา เป็นต้น ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Argentina อาเจินที๊เนอะ อาร์เจนตินา 2 Bolivia เบอะลิ๊ฝเวีย โบลิเวีย 3…

Read More

ชื่อประเทศในทวีปอเมริกาเหนือภาษาอังกฤษ (North America) รายชื่อ 54 ประเทศ

รวมชื่อประเทศในทวีปอมริกาเหนือภาษาอังกฤษ (์North America) ประเทศในอเมริการเหนือ เป็นที่ตั้งของประเทศที่มีอำนาจในโลกใบนี้ นั่นคือประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจทั้งในด้านกองทัพเและเศรษฐกิจ วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปอเมริกาเหนือกันดีกว่า จะได้รู้ว่าทวีปอเมริกาเหนือมีกี่ประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในทวีปอเมริกาเหนือภาษาอังกฤษ North American Countries รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือ เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 22 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่ไม่เป็นทางการนะครับ เช่น คิวบา ส่วนชื่อทางการจะเป็น สาธารณรัฐคิวบา  เป็นต้น ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Antigua and Barbuda แอ็นที๊เกอะ เอิน บาบิ๊วเดอะ แอนติกาและบาร์บูดา 2 Bahamas เบอะฮ๊าเมิส…

Read More

ชื่อประเทศในทวีปแอฟริกาภาษาอังกฤษ (Africa) รายชื่อ 54 ประเทศ คำอ่านคำแปล

รวมชื่อประเทศในทวีปแอฟริกาภาษาอังกฤษ (Africa) เราจะเห็นว่าประเทศในแอฟริกาส่วนใหญ่มักจะแห้งแล้ว มักไม่ค่อยมีความเขียวขจีสักเท่าไหร่ สาเหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่อยู่แนวเส้นศูนย์สูตรนั่นเอง วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปแอฟริกากันดีกว่า จะได้รู้ว่าทวีปแอฟริกามีกี่ประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในทวีปแอฟริกาภาษาอังกฤษ African Countries รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกา เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 54 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่ไม่เป็นทางการนะครับ ที่เรียกกันทั่วไป เช่น กานา ส่วนชื่อที่เป็นทางการจะเรียกว่า สาธารณรัฐกานา  เป็นต้น ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Algeria แอ็ลจิ๊เรีย แอลจีเรีย 2 Angola แอ็งโก๊เลอะ แองโกลา 3 Benin เบ็นนี๊น เบนิน 4…

Read More

ชื่อประเทศในทวีปยุโรปภาษาอังกฤษ (Europe) รายชื่อ 45 ประเทศ คำอ่านคำแปล

รวมชื่อประเทศในทวีปยุโรปภาษาอังกฤษ (Europe) ประเทศยุโรปเรามักจะเรียกว่าประเทศตะวันตก สาเหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าทวีปยุโรปเป็นประเทศทางตะวันตกของเรานั่นเอง วันนี้เรามาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษของทวีปยุโรปกัน จะได้รู้ว่าทวีปยุโรปมีประเทศอะไรบ้าง  ชื่อประเทศในทวีปยุโรปภาษาอังกฤษ European Countries รายชื่อประเทศต่างๆในทวีปยุโรป เรียงลำดับตามพยัญชนะ a-z ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 45 ประเทศด้วยกัน ขอนำเสนอชื่อที่เรียกกันทั่วไปนะครับ เช่น ออสเตรีย ส่วนชื่อที่เป็นทางการจะใช้ชื่อว่า สาธารณรัฐออสเตรีย  เป็นต้น ที่ ชื่อภาษาอังกฤษ คำอ่าน ชื่อภาษาไทย 1 Albania แอลเบ๊เนีย แอลเบเนีย 2 Andorra แอนด๊อเรอะ อันดอร์รา 3 Austria อ๊อสเตรีย ออสเตรีย 4 Belarus เบ็ลเลอะรู๊ซ…

Read More

ประเทศ ภาษาอังกฤษ A to Z รายชื่อประเทศต่างๆทั่วโลก 196 ประเทศ คำอ่าน คำแปล

รายชื่อประเทศทั่วโลกทั้งหมดมีเท่าไหร่กันแน่?  การจะเป็นประเทศได้เขามีเกณฑ์กำหนดอยู่นะครับ ไม่ใช่ว่าประเทศทั้งหมดในโลกนับกันตามรายชื่อประเทศต่างๆที่ปรากฏบนแผนที่ ถ้าไม่เข้าข่ายเขาจะนับเป็นดินแดน ดังนั้นประเทศทั่วโลกจึงมีอยู่ 196 ประเทศแค่นั้นเอง ถ้าทุกคุณได้ดูรายชื่อจะเห็นว่า มีชื่อประเทศแปลกๆที่เราไม่รู้จักก็มี และคนประเทศอื่นๆเขาไม่รู้จักประเทศเราเห็นชื่อประเทศไทยเป็นชื่อแปลกๆก็มีเหมือนกัน รายชื่อประเทศต่างๆในโลกแบ่งออกเป็น ชื่อที่เรียกันทั่วไปและชื่อที่เป็นทางการนะครับ ส่วนมากเราจะเรียกชื่อประเทศต่างๆแบบไม่เป็นทางการ เช่น เราเรียกประเทศของเราว่า "ไทย" ส่วนชื่อทางการคือ"ราชอาณาจักรไทย" ซึ่งเราก็ไม่คอยได้ใช้กันสักเท่าไหร่ บทเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษกันนะครับ ชื่อไทยคงจะพอรู้จักกันบ้างแล้ว ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าประเทศทั้งหมดในโลกเราจะเรียกกันแบบไม่เป็นทางการเสียส่วนใหญ่ ดังนั่นในบทเรียนนี้จะใช้ชื่อเรียกแบบไม่เป็นทางการนะครับ ในโลกมีกี่ประเทศ ในบทเรียนนี้จะเรียงชื่อประเทศจำนวน 196 ประเทศ ตามลำดับตัวอักษร a-z โดยไม่ได้แยกทวีปต่างๆแต่อย่างใด หากต้องการศึกษาประเทศในทวีปต่างๆให้ใช้เมนูต่อไปนี้เลยครับ ทวีปยุโรปมีกี่ประเทศอะไรบ้าง ทวีปเอเชียมีกี่ประเทศอะไรบ้าง ทวีปอเมริการเหนือมีกี่ประเทศอะไรบ้าง ทวีปอเมริกาใต้มีกี่ประเทศอะไรบ้าง ทวีปแอฟริกามีกี่ประเทศอะไรบ้าง เขตโอเชียเนียมีกี่ประเทศอะไรบ้าง   ชื่อประเทศภาษาอังกฤษที่ควรเรียนรู้เป็นเบื้องต้น มาเรียนรู้คำศัพท์ชื่อประเทศต่างๆ ที่สำคัญทั่วโลก…

Read More