skip to Main Content

ตะหลิว ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร spatula turner หรือว่า flipper

ตะหลิวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรกันเอ่ย คำว่า "ตะหลิว" ตามคำนิยามราชบันฑิตยสถาน แปลว่า เครื่องมือทำด้วยเหล็ก ใช้แซะหรือตักของที่ทอดหรือผัดในกระทะ แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เหล็กแล้วนะครับ ทำจากวัสดุอื่นๆก็มี ตะหลิว ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร ตามคำนิยามที่กล่าวไปแล้วนั้น ตะหลิวก็คืออุปกรณ์เอาไว้พลิกอาหารนั่นเอง แต่สำหรับตะหลิวของฝรั่งไม่ใช่อาหารประเภททอดอย่างเดียวนะครับ อาหารประเภทปิ้งย่าง หรือว่าอบก็ใช่ spatula อ่านว่า สแป๊ะเชอะเลอะ แปลว่า เครื่องครัวที่มีแผ่นกว้าง แบน ที่ไม่แหลม ใช้พลิกหรือตักอาหารในกระทะ ซึ่งมันก็คือ เทียบกับ ตะหลิว ของไทยนั่นเอง แต่หน้าตามันออกจะหลากหลายหน่อย แต่ถ้าใจให้เป๊ะกับ ตะหลิวของไทยๆที่เรารู้จักฝรั่งเรียกว่า wok spatula  (ว็อค สแป๊ะเชอะเลอะ) แต่คำว่า spatula ก็มีหลายประเภทนะครับ เช่น icing /…

Read More