skip to Main Content

ตําบล ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง สำหรับการเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ

ตำบลภาษาอังกฤษ เขียนยังไง อ่านว่ายังไง : คำว่าตำบลเราสามารถเขียนทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะครับ เช่น Tambon ฝรั่งเขาจะอ่านว่า "ทัมบน" หรือจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ Sub-district  ◊ ตำบลภาษาอังกฤษ เขียนยังไง ตำบลภาษาอังกฤษสามารถเขียนได้ 3 แบบดังนี้ Tambon อ่านว่า "ทัมบน" Sub-district  อ่านว่า ซับ ดิ๊สตริคท์ Subdictrict อ่านว่า ซับ ดิ๊สตริคท์ แปลว่าตำบลทั้งหมดครับ อันบนเขียนแบบทับศัพท์ อันล่างเขียนคำแปลมาจากฝรั่ง district ประมาณว่า อำเภอ แล้วส่วนแยกย่อยของอำเภอคือ sub-district ซึ่งเทียบเคียงกับตำบลของไทยเรานั่นแหละครับ ◊ การเขียนตำบลภาษาอังกฤษเพื่อจ่าหน้าจดหมาย การเขียนจ่าหน้าจดหมาย คำว่าตำบล…

Read More