skip to Main Content

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 18

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 18 ชุดสุดท้ายแล้ว หลังจากฝ่าด่านนี้แล้วหลายคนคงมีคลังคำศัพท์กันบ้างแล้ว ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้นตามลำดับ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องอาศัยความขยันนิดหนึ่งนะครับ ค่อยๆฝึกกันไป ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเอง ⇒อุปกรณ์พกพาคลิกทำแบบทดสอบที่นี่ครับ⇐

Read More

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 17

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 17 ใกล้จะสำเร็จวรยุทธเบื้องต้นแล้ว การเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องอาศัยความขยันนิดหนึ่งนะครับ ค่อยๆฝึกกันไป ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเอง

Read More

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 16

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 16 ใกล้จะสำเร็จวรยุทธเบื้องต้นแล้ว อีกสองด่านก็จะพ้นปราการแรกแล้ว การเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องอาศัยความขยันนิดหนึ่งนะครับ ค่อยๆฝึกกันไป ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเอง

Read More

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 15

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 15 ใกล้จะสำเร็จวรยุทธเบื้องต้นแล้ว ถือว่าเก่งทีเีดียวครับ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องอาศัยความขยันนิดหนึ่งนะครับ ค่อยๆฝึกกันไป ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเอง 

Read More

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 14

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 14 ผ่านมาได้หลายด่านแล้ว ถือว่าเก่งทีเดียว การเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องอาศัยความขยันนิดหนึ่งนะครับ ค่อยๆฝึกกันไป ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเอง จะเก่งภายในเวลาอันสั้นนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับ

Read More

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 13

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 13 ใกล้จะถึงเส้นชัยกันแล้ว การเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็เหมือนกับภาษาอื่นๆนะครับ ค่อยๆฝึกกันไป ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเอง จะเก่งภายในเวลาอันสั้นนั้นเป็นไปไม่ได้หรอก

Read More

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 12

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 12 ใครสามารถเดินทางมาถึงด่านนี้ได้แสดงว่ารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพอสมควรแล้วแหละ แต่ก็ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆ นะครับ เพราะภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลที่เราต้องเรียนรู้เพื่อจะได้สื่อสารกับคนทั่วโลก

Read More

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 11

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 11 ใครสามารถเดินทางมาถึงด่านนี้ได้แสดงว่าไม่ธรรมดาเหมือนกัน แต่ก็ต้องฝึกฝนกันหน่อยนะครับ เพราะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยยังไปไม่ถึงไหนกันเลย แต่อย่าลืมว่ายิ่งรู้คำศัพท์มากเท่าไหร่ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะไปได้ไวขึ้นนะครับ

Read More

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 10

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 10 เดินทางมาได้เกินครึ่งทางแล้วครับ ตะลุยกันต่อไปครับเพื่อพัฒนาคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเราเอง ยิ่งรู้คำศัพท์มากเท่าไหร่ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะไปได้ไวขึ้นนะครับ

Read More

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 9

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 9 เดินทางมาได้เกินครึ่งทางแล้วครับ ตะลุยกันต่อไปครับสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สู้ๆ อย่าพึ่งถอยนะครับในการทำแบบทดสอบ เพื่อพัฒนาคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเราเอง

Read More