skip to Main Content

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 4

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 4 เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยรองลงมาจากชุดที่ 3 ยังเป็นคำศัพท์ในระดับง่ายๆอยู่นะครับ

Read More

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 3

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 3 เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยรองลงมาจากชุดที่ 2 ยังเป็นคำศัพท์ในระดับง่ายๆอยู่นะครับ พร้อมแล้วลองดูเลยครับ

Read More

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 2

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 2 เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยรองลงมาจากชุดที่1 ยังเป็นคำศัพท์ในระดับง่ายๆอยู่นะครับ  

Read More

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 1

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 1 เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุดในบรรดาคำศัพท์ 350 คำ ถ้าเก่งหน่อยก็จะไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเป็นมือใหม่ก็ค่อยๆ ไปก็แล้วกัน ลองทดสอบดูนะครับว่าจะได้คะแนนสูงสุดกี่คะแนน

Read More